Adhesiebetuigingen aan moslimgemeenschap

In opinie op 27-02-2016 | 11:47

De Dialoogcommissie van het Verbond van het Progressief Jodendom in Nederland heeft een verklaring uitgegeven waarin afschuw wordt uitgesproken over de bedreigingen aan verschillende moskeeen. Dat is te lezen op de facebookpagina van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, een samenwerkingsverband van joodse, islamitische, christelijke en homo-organisaties.

Ook heeft het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie een verklaring uitgegeven waarin niet alleen wordt gewaarschuwd voor toenemende moslimhaat, maar ook tegen het extremisme van gewelddadige groepen die de islam misbruiken als politieke ideologie.

Aanleiding is een dreigbrief die aan vele, mogelijk tientallen Nederlandse moskeeen is verstuurd,  waarop grote hakenkruizen zijn afgebeeld die refereren aan de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de dreigbrieven wordt aan de moskeeën meegedeeld dat 'zij binnenkort hoog bezoek krijgen, varkens'.

Het is niet bijzonder dat moskeeen dergelijke dreigbrieven of mails ontvangen. Dat gebeurt met grote regelmaat. Soms wordt daar bekendheid aan gegeven, maar verschillende moskeeen hebben ook het beleid om hiermee niet naar buiten te treden. De gedachte hierachter is dat met media-aandacht de dreigers dan de aandacht krijgen die ze zoeken. Ook bestaat de angst dat het tot kopieergedrag en dus meer bedreigingen leidt.

Dat een en dezelfde brief op deze schaal is verstuurd, is wel bijzonder. Het heeft geleid tot verschillende verontwaardigde reacties, waaronder een tweet van minster Lodewijks Asscher.

Joodse gemeenschap

De leden van de landelijke Dialoogcommissie van het Verbond van het Progressief Jodendom in Nederland en vele  geloofsgenoten hebben met afschuw kennis genomen van de bedreigingen. In een verklaring laten zij weten:

De joodse bevolkingsgroep weet als geen ander waar dit uiteindelijk toe kan leiden. Het toont weer hoe moslims en joden elkaar nodig hebben.
De bedreigingen met hakenkruis en varkens zijn kwetsend, beledigend en bedreigend en geeft bij joden gevoelens van solidariteit.
Wij zijn solidair met moslims in Nederland die hun plek zoeken in een vredige Nederlandse samenleving en hebben net als elke ingezetene het recht  om zich beschermd te weten in de beleving van hun godsdienst.
Uitingen als deze, tegen welke bevolkingsgroep dan ook, mogen niet worden geaccepteerd.
Wij wensen de moslims in ons land sterkte en weerbaarheid tegen deze onacceptabele verwensingen.

De brief is ondertekend door Simon Cohen, Rob Cassuto, Rene Dotsch, Hanneke Gelderblom, Jan Erik Grunveld, Rudi Querido, Rachel Reedijk, Rabbijn Albert Ringer en Rabbijn Corrie Zeidler.

De tekst is geplaatst op de facebookpagina van het Veiligheidspact tegen Discriminatie. 

Dit veiligheidspact is in 2012 opgericht. Doel was een pact te gaan vormen tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen. De ondertekenaars van het Veilgheidspact hebben sindsdien geregeld steun aan elkaar uitgesproken na incidenten tegen één van de minderheidsgroepen.

Collectief tegen Islamofobie en discriminatie

Ook het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie heeft gisteren een verklaring uitgegeven. Zij schrijven onder andere:
 

We constateren dat er ook jegens moslima’s een forse toename is van islamofobe incidenten. Overal in Nederland wordt door onder andere Pegida op provocerende manier gedemonstreerd. Openlijk laten vertellen zij hun haatzaaiende verhaal over moslims en de islam. Dagelijks horen we ook de opruiende, haatzaaiende teksten van meneer Wilders over moslims, vluchtelingen en hoe verwerpelijk de Islamitische religie is. (..) Het islamofobe klimaat in Nederland van 2016 is alles behalve mild en daarom luiden wij de noodklok.

Deze gevaarlijke ontwikkelingen zorgen voor een gevoel van angst binnen de islamitische gemeenschappen, maar de haatzaaiende leuzen resulteren in angst in de gehele samenleving. De overheid dient zijn verantwoordelijkheid te nemen en islamofobie serieus te nemen en aan te pakken. Alle maatschappelijke organisaties in Nederland dienen de krachten te bundelen en gezamenlijk op nationaal niveau campagne te voeren tegen alle vormen van haatzaaien. Niet alleen de provocaties en het geweld van extreemrechts moeten aangepakt worden, maar ook het extremisme van gewelddadige groepen die de islam misbruiken als politieke ideologie. We moeten een halt toeroepen aan de gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben.
 

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie roept iedereen op melding te maken van incidenten. Het Collectief lanceert op 10 maart in de Amsterdamse Badr-moskee samen met de politie, lokale anti-discriminatiebureau, MiND of het College voor de Rechten vd Mens  de campagne “Islamofobie: niet accepteren, maar melden!”

Links

Republiek Allochtonië publiceert zo nu en dan een overzicht van incidenten rond moskeeen. De laatste is van juni vorig jaar. Binnenkort volgt een update.

Meer over het Veiligheidspact tegen discriminatie op Republiek Allochtonië hier

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven in onze eigen teksten meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Meer over de terminologie op polderislam of lees Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie? 

Meer over moslimhaat/islamofobie op dit blog hier.


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over collectief tegen islamofobie en discriminatie, moskee, moskeeen, moslimhaat, veiligheidspact, veiligheidspact tegen discriminatie.

Delen:

Reacties


Margot de Hoest - 11/03/2016 11:41

Niet goed te praten wat er allemaal gebeurt.
Ik wil jullie wel meegeven, dat jullie acties effectiever zullen worden als je de naam verandert in een positieve. Dus in plaats van een Collectief "tegen" Islamafobie en discriminatie, bijvoorbeeld een Collectief "voor" Islam Acceptatie. Dit vanuit energetisch oogpunt: waar je aandacht aan geeft dat groeit. Dat geldt voor alles waar je "tegen" bent. Positieve energie loont!!!