Agora Lettera LiteratuurPrijs 2015. Doe mee.

In opinie op 29-03-2015 | 16:14

Wie schrijft prikkelt de nieuwsgierigheid van zichzelf en anderen. Taal opent werelden die tot dan toe gesloten waren. Maar bovenal vormt taal een verbond met de vrijheid en het vermogen om jezelf te zijn. Je creatief te uiten in een vitale, open en pluriforme samenleving.

Stichting Agora Lettera is ervan overtuigd dat er veel gebeurt als zeker ook zogeheten minder kansrijke mensen worden aangespoord om hun literaire ambities te ontwikkelen. Daarom, als onderdeel van de missie van Agora Lettera, deze jaarlijkse literatuurwedstrijd die zich richt op aankomend jong talent op het gebied van literatuur en poëzie. Als je jouw talent wil delen, doe dan mee!

Rondom of na de wedstrijd organiseert Agora Lettera workshopssessies voor tenminste een beperkt aantal inzenders van de literatuurprijs. Om je schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen, maar vooral ook om je verder te inspireren.

Agora Lettera LiteratuurPrijs 2015

Het thema voor de wedstrijd van 2015 is Verbondenheid. Uit alle inzendingen kiest een driekoppige jury twee prijswinnaars (1x proza en 1x poëzie). Tijdens een feestelijke prijsuitreiking in oktober 2015 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Uit handen van een schrijver waarvan het werk al wordt uitgegeven, ontvangen ze een bescheiden geldbedrag.

Wedstrijdvoorwaarden

Doelgroep: jonge talentvolle schrijvers in de leeftijdscategorie 16 – 35 jaar
Product:
Proza en/of kort verhaal max. 2500 woorden), niet eerder gepubliceerd
Poëzie – tenminste drie gedichten (minimaal 10 en maximaal 40 versregels), niet eerder gepubliceerd
Taal: Nederlands
Opmaak: platte tekst, 12 pnt en met een regelafstand van anderhalf
Inzendingstermijn: tot 1 juli 2015
Wijze van inzenden: mail je inzendingen naar info@agoralettera.nl en voorzie die van je naam, voornaam, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer

meer informatie hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over agora lettera, literatuur, literatuurwedstrijd.

Delen: