Alevieten verdeeld over bijzondere leerstoel Alevitisme

In opinie op 01-03-2016 | 17:15

De faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt een bijzondere leerstoel Alevitisme in Europa. Terwijl een deel van de alevieten zeer enthousiast is over deze ontwikkeling, zijn er ook alevieten die er niet op zitten te wachten. Dat schrijft Zamanvandaag.

De leerstoel is ingesteld door de stichting Onderzoeksfonds voor Alevitisme (OVA) en wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Religiewetenschappen. Centraal staat de studie naar de constructie, ontwikkeling en diversiteit van de Alevitische gemeenschappen en culturen in Europa.

Volgens Fethi Kıllı, voorzitter van Hak-Der, Federatie van Alevitische Verenigingen in Nederland is de leerstoel vooral belangrijk omdat alevitisme gebaseerd is op orale overlevering van cultuur en er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de verschillende aspecten ervan. “Omdat het verboden was in Turkije, hebben we lang geen schriftelijke cultuur gekend als alevieten. Terwijl alevieten ook belasting betalen, wordt dat geld niet besteed aan academisch onderzoek over de geschiedenis, cultuur, filosofie, mythologie, levenswijze of religie van alevieten, maar aan moskeeën die ze niet eens gebruiken,” aldus Kili in ZamanVandaag.

Müslüm Arslan, voorzitter van de Nederlandse Alevitische Federatie (HAF), is echter sceptisch. Arslan: “De alevitische organisaties die er achter zitten, zijn bezig het alevitisme van de islam te scheiden. Het zijn atheïstische groepen die alleen maar gebruik maken van het alevitisme, om hun ideologie te propageren en financieel daar misbruik van te maken, bijvoorbeeld door subsidies te krijgen.” Arslan vreest dat aan de UvA een alevitisme zonder islam gedoceerd gaat worden.

Kıllı ontkent dat Hak-Der inhoudelijk invloed gaat hebben op de leerstoel. “Het klopt dat dit een project van Hak-Der was, maar vanaf nu is het aan de docenten en onderzoekers wat ze ervan gaan maken. Natuurlijk zijn ze niet aan ons verbonden. Zonder academische vrijheden, kunnen we niet spreken van wetenschap. (..)  Wij willen met de leerstoel alevieten niet dwingen om net als ons te denken over alevitisme. We willen ook niet formuleren wat alevitisme nou precies is, dat is aan alevieten zelf.”
 

Bron: ZamanVandaag (blendle)

Zie ook: Bijzondere Leerstoel alevitisme in Europa aan Universiteit van Amsterdam

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te
steunen.Meer over alevieten, alevitisme, bijzondere leerstoel, haf, hakder.

Delen: