Allochtonen, geloof en homoseksualiteit

In opinie door Renie van der Putte op 16-01-2011 | 21:50

Bij ACB Kenniscentrum is het kennisdossier Allochtonen, geloof en homoseksualiteit verschenen. In dit kennisdossier wordt besproken hoe islam en christendom aankijken tegen homoseksualiteit en wat dit betekent voor de houding van niet-westerse allochtonen met een islamitische of christelijke achtergrond ten opzichte van homo's. Twee andere grote wereldreligies, hindoeïsme en boeddhisme, staan centraal in een volgend kennisdossier.

Opbouw van het dossier
In de eerste hoofdstukken, Islam en homoseksualiteit en Christendom en homoseksualiteit, komen de belangrijkste kenmerken van de twee religies en wat er in de bijbehorende geschriften over homoseksualiteit wordt gezegd aan de orde.
In hoofdstuk 4 staan de houding van en de wetgeving ten aanzien van Homoseksualiteit in de niet-westerse herkomstlanden centraal.
In het laatste deel Allochtonen, geloof en homoseksualiteit, worden de behandelde aspecten aan de in Nederland wonende niet-westerse migranten gerelateerd.

Het kennisdossier van ACB Kenniscentrum, dat is geschreven door Hammadi Eddehbia en Rénie van der Putte, wordt afgesloten met conclusies.

U kunt het kennisdossier hier downloaden.

Meer informatie bij Renie van der Putte: r.v.d.putte@acbkenniscentrum.nl

Zie ook: seksuele vorming als wapen tegen seksueel misbruik onder allochtonen
 


Meer over acb kenniscentrum, allochtonen, emancipatie, hammadi eddehbia, homo's, homoseksualiteit, renie van der putte.

Delen: