Amnesty-directeur: De enige manier om onze waarden te verspreiden is er zelf naar te leven

In opinie door Eduard Nazarski op 25-02-2016 | 16:19

"Juist in deze tijd van morele versplintering, waarin de opgeheven vinger wellicht aan kracht heeft ingeboet en het lege cynisme van Poetin zelfs aantrekkelijk lijkt, is de enige manier om je eigen waarden te verspreiden, er zelf naar te leven. Leading by example. Een Europa dat laat zien dat we deze crises aankunnen door recht te doen aan onze beginselen, is een Europa met invloed". Dat schrijft Eduard Nazarski, de directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty International Nederland in een blog naar aanleiding van het verschijnen van het Jaarboek van Amnesty.

De vele crises aan de randen van Europa en de daarbijbehorende vluchtelingenproblematiek zorgen er volgens de Amnesty-directeur voor dat Europese staten de bescherming van internationale mensenrechten uit het oog verliezen.

Nazarski schrijft op zijn blog:

Mensenrechten zijn bij uitstek gemaakt voor tijden van crisis. Want mensenrechten zijn er om te waarborgen dat we fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat is niet zo heel ingewikkeld in tijden van voorspoed, maar zodra het tegenzit hebben we de neiging te marchanderen met onze eigen uitgangspunten. Tegen deze universele menselijke zwakte proberen we onszelf te beschermen door afspraken vast te leggen in verdragen. Mensenrechtenverdragen.

Vervolgens proberen we daar in tijden van zwakte weer zo veel mogelijk onderuit te komen.

Syrië is een wrang maar verpletterend voorbeeld van hoe het misgaat als mensenrechten niet worden nageleefd. Decennialang deed de buitenwereld weinig of niets tegen de mensenrechtenschendingen van opeenvolgende regimes. Uiteindelijk kwam het tot een uitzichtloze burgeroorlog en een enorm vluchtelingenprobleem in de regio dat, vijf jaar na het begin, nu ook Europa heeft bereikt.

Mensenrechten zijn als de kanarie in de kolenmijn: als je tijdig ingrijpt als zij worden geschonden, kun je enorm veel ellende voorkomen. De afspraken die we met elkaar over dat ingrijpen maakten zijn heel concreet: spreek repressieve regimes aan op schendingen; lever geen wapens aan strijdende partijen die daarmee mensenrechten ernstig schenden; bied vluchtelingen bescherming en een toekomstperspectief.

In het geval van Syrië deden we niets van dit alles.

Tegenover Nu.nl laat Nazarski weten dat het systeem van regels en verdragen met betrekking tot fundamentele vrijheden en mensenrechten dat na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, wordt bedreigd. "We zakken nu door een ondergrens." zegt hij.

Nazarski maakt zich onder andere zorgen over de noodtoestand die in Frankrijk sinds de aanslagen van november vorig jaar van kracht is.
"Deze maatregelen ondergraven juist die rechtsstaat die de terroristen willen aanvallen", zegt Nazarski tegen Nu.nl.

Over de vluchtelingencrisis zegtr hij tegen Nu.nl:  "De normen uit het vluchtelingenverdrag, namelijk dat je mensen die op de vlucht zijn een veilig heenkomen biedt, staan niet langer centraal. Politici diskwalificeren vluchtelingen, goochelen met instroomcijfers en zijn op die manier niet eerlijk tegenover de burger. En dat terwijl wij de komende vijf tot tien jaar te maken zullen hebben met deze problematiek."

Politieke partijen als de VVD en het CDA die er hardop over nadenken om het vluchtelingenverdrag op te zeggen ondermijnen de humanitaire kernwaarden volgens Nazarski.

Ook mag er van Nazarski wel een wat kritischer houding worden aangenomen ten opzichte van onze bondgenoot Saudi-Arabië. Dit land gooit buurland Jemen plat en executeert iedereen die kritisch is. Ook is het zeer slecht gesteld met de rechten van vrouwen.

Jaarrapport

In het Jaarboek 2015-2016 slaat Amnesty alarm over de mensenrechtensituatie wereldwijd. "Internationale bescherming van de mensenrechten dreigt af te brokkelen omdat staten korte termijn eigenbelang vooropstellen en draconische veiligheidsmaatregelen nemen. Fundamentele vrijheden en rechten liggen op grote schaal onder vuur", schrijft Amnesty. Ook Nederland krijgt in het Jaarrapport kritiek, onder andere op de detentie van duizenden vreemdelingen, die Nederland uit moeten, of niet in mogen. Enkele honderden belanden in isolatiecel. Ook is er kritiek op het etnisch profileren door de politie. Het kabinet doet er nog te weinig aan om dit probleem aan te pakken.

In zijn blog geeft Nazarski Mark Rutte en zijn collega’s het volgende to do lijstje:

Meer over het Jaarboek hier.

Meer artikelen over mensenrechten hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over amnesty international, cda, eduard nazarski, mensenrechten, vluchtelingen, vluchtelingenverdrag, vvd.

Delen: