Amnesty International uit forse kritiek op Nederland

In opinie op 30-05-2012 | 13:55

Op donderdag 31 mei zal de VN-Mensenrechtenraad over Nederland spreken in de zogenaamde Universal Periodic Review(UPR), ook wel het 'mensenrechtenexamen' genoemd. Amnesty International is in het rapport 'Netherlands- Protecting human rights at home' op een aantal punten kritisch over de mensenrechten in Nederland en roept de Nederlandse regering op om verbeteringen aan te brengen.
Zo maakt Amnesty zich onder meer zorgen om het hoge aantal mensen in de vreemdelingendetentie en het aangekondigde wettelijke boerkaverbod.


Amnesty schrijft zich zorgen te maken over:

  • Het hoge aantal mensen in vreemdelingendetentie, onvoldoende aandacht voor alternatieven en voor het strafrechtelijk karakter van de detentie;
  • Strafbaarstelling van illegaal verblijf;
  • Tekortkomingen in de aanpak van discriminatie, waaronder het gebrek aan maatregelen tegen het risico op discriminatie door wetshandhavers, ook wel etnisch profileren genoemd;
  • Het vrijblijvende karakter van mensenrechteneducatie op scholen;
  • Het aangekondigde wettelijke verbod op het dragen van een gezichtssluier in de publieke ruimte(boerkaverbod);
  • Het uitblijven van ratificatie van het optioneel protocol bij het VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten;
  • De onjuiste implementatie van het optioneel protocol bij het VN-Verdrag tegen Marteling; geen extern maatschappelijk onafhankelijk toezicht op alle plaatsen waar mensen tegen hun wil zijn opgesloten;
  • Het ontbreken van een strategie voor Mensenrechten in Nederland. Het ontbreekt aan een raamwerkstrategie met afspraken over mensenrechten tussen ministeries en gemeenten; het ontbreken van afspraken over implementatie van mensenrechtenverdragen en aanbevelingen van comite's die toezien op de naleving van verdragen; het ontbreken van afspraken over de dialoog met maatschappelijke organisaties; een gebrek aan het vergroten van de kennis over mensenrechten in Nederland.

Lees het rapport Netherlands, protecting human rights at home

 


Meer over amnesty international, boerka, boerkaverbod, illegalen, mensenrechten, ongedocumenteerden, vreemdelingen.

Delen: