Amsterdam gaat moslimdiscriminatie registreren

In opinie op 27-08-2015 | 18:55

Een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunt het initiatief van D66 en VVD om moslimdiscriminatie (D66 spreekt over islamofobie) apart te registreren. Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is. Dit gebeurt wel voor bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op de website van D66: “Heel goed dat deze verschrikkelijke incidenten nu zo gaan worden geregistreerd dat er zicht komt. Juist in deze tijd is dat belangrijk. Zodat we er tegen kunnen optreden, maar ook voor het vertrouwen van de moslimgemeenschap in hun recht op vrijheid van godsdienst en bescherming tegen discriminatie”.

Het ingooien van een ruit van een  moskee kon door de politie bijvoorbeeld als vernieling worden geregistreerd of een hakenkruis op een moskee als antisemitisme.

Binnenkort wordt moslimdiscriminatie als aparte subcategorie geregistreerd als mensen aangifte doen bij de politie of een klacht indienen bij het Meldpunt Discriminatie. Het voorstel van de twee partijen kreeg tijdens de behandeling in een commissievergadering de steun van de PvdA, GroenLinks en de SP.

Islamofobie of moslimdiscriminatie

Saillant is dat D66 op haar site de term 'islamofobie' gebruikt, terwijl de Amsterdamse VVD benadrukt dat het om moslimdiscriminatie gaat. In het voorstel (pdf) van beide partijen wordt overigens voor de laatste term gekozen.

'Islamofobie' is een term waarover veel discussie bestaat, bijvoorbeeld omdat sommigen het ervaren als een middel om legitieme kritiek op de islam onmogelijk te maken of om angst voor de islam te criminaliseren. Anderen, zoals antropoloog Martijn de Koning, stellen juist dat het bij islamofobie (net als bij homofobie of xenofobie) niet (alleen) gaat om een psychologische angst, maar om een sociale angst of sociale paniek waarbij en waardoor specifieke intolerante en gewelddadige handelingen van bepaalde moslims worden gezien als typisch en essentieel voor islam. De Koning schrijft:


Angst is bovendien slechts een deel van het fenomeen islamofobie dat verder bestaat uit afkeer en vijandigheid ten opzichte van een eenzijdig en stigmatiserend beeld van de islam. Die stigmatiserende invulling wordt daarbij gebruikt om een onderscheid te maken tussen een ‘wij’ groep en moslims (zij, de Ander). Het gaat daarbij om het scheppen van een rooskleurig ideaalbeeld van ‘wij’ (als vrijheidslievend, nooit onschuldige burgers aanvallen, tolerant, ge-emancipeerd en niet gewelddadig) door moslims en/of islam als precies het tegenovergestelde af te schilderen. Dat maakt de moslims niet alleen anders, maar ook slechter.

Als alternatief voor de term islamofobie wordt geregeld voor alternatieven gekozen als 'moslimdiscriminatie', 'moslimhaat' of 'islam alarmisme', 'anti-islamisme', 'anti-moslimisme', etc. Maar een goed alternatief voor islamofobie is er nog niet gevonden. Vandaar dat toch vaak de voorkeur wordt gegeven aan de internationaal en de in de wetenschap gangbare term 'islamofobie' die sinds 2010 gebruikt wordt (Alain Quellien was voorzover bekend de eerste in het boek La politique musulmane dans l’Afrique Occidentale).

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Onder moslimhaat verstaan wij het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims of het geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens kunnen niet alleen moslims slachtoffer van 'moslimhaat' zijn, maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek rekenen wij nadrukkelijk niet tot moslimhaat of islamofobie. 

Meer over moslimhaat op dit blog hier.

Lees ook de serie die Martijn de Koning schreef over mythen over islamofobie en bijvoorbeeld artikelen van Martijn de Koning , Brian Whitaker en  Ineke van der Valk over de term islamofobie. Meer over islamofobie hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


Meer over amsterdam, d66, islamofobie, moslimhaat, vvd.

Delen: