Amsterdam gaat onder voorwaarden samenwerken met Tel Aviv

In opinie op 07-11-2015 | 15:54

De Amsterdamse gemeenteraad heeft donderdag haar toestemming gegeven aan samenwerking van de gemeente Amsterdam met Tel Aviv en Ramallah.

Op aandringen van GroenLinks werd deze samenwerking aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo zal Amsterdam op geen enkele manier samenwerken met partijen die banden (bijvoorbeeld directe of indirecte financiële betrekkingen) hebben met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. Ook zal het Amsterdamse gemeentebestuur ervoor zorgen dat niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie.

Onder deze voorwaarden was een meerderheid van de Amsterdamse raad voor samenwerking. Alleen coalitiepartij SP bleef tegen.

In maart 2014 nam de Amsterdamse raad een motie aan waarin het college werd opgeroepen om een stedenband met Tel Aviv te onderzoeken. Op verzoek van GroenLinks, dat moeite had met een stedenband met Tel Aviv, werd ook een samenwerkingsverband met Ramallah onderzocht. 

Het Amsterdamse College werkte vervolgens de plannen uit. Deze verdwenen door de Gaza-oorlog tijdelijk in de ijskast, maar werden half juni van dit jaar dan toch in de Commissie Algemene zaken besproken. Tijdens deze commissievergadering bleek dat GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP zich (voorlopig) tegen een stedenband verklaarden. Ook was er veel verzet van maatschappelijke organisaties tegen een stedenband met vooral Tel Aviv en waren er tegelijk andere organisaties uitgepsroken voorstander van een stedenband.

Het Amsterdamse college verlengde vervolgens de onderzoeksfase en bracht een extra bezoek aan beide steden. Daarna werd voorgesteld om de stedenband te schrappen, maar wel een samenwerking aan te gaan.

Afstand nemen van nederzettingenpolitiek

GroenLinks en de PvdA gingen uiteindelijk akkoord, maar op aandringen van GroenLinks werden er wel voorwaarden aan verbonden. Zo laat GroenLinks weten dat het niet wil dat Amsterdam "zich op welke manier dan ook verbindt aan de schandelijke Israëlische bezettingspolitiek". Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: "Dankzij de voorstellen van GroenLinks zijn alle samenwerkingsprojecten aan strikte voorwaarden verbonden en vermijdt Amsterdam elke relatie met de bezetting, de illegale nederzettingen in Palestina en het Israëlische leger. Bovendien wordt een aanzienlijk deel van het beschikbare geld voor de samenwerkingsprojecten nu geoormerkt voor mensenrechtenorganisaties."

Bronnen: Parool en website GroenLinks

Zie ook:

Stedenband met Tel Aviv verdeelt Amsterdam

Steden- of samenwerkingsband. Bezetting blijft bezetting

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over groenlinks, ramallah, samenwerking, setdenband, tel aviv.

Delen: