Amsterdam neemt maatregelen tegen dumpen van vrouwen

In opinie op 10-09-2012 | 18:52

Mannen mogen hun vrouwen voortaan niet meer zomaar uitschrijven bij de Amsterdamse Dienst Basisinformatie. De dienst wil dat de vrouw dit verzoek zelf bevestigt. Het gaat daarbij vooral om vrouwen uit Marokko, Iran, Irak, Somalië en Pakistan.

Het is één van de maatregelen die verantwoordelijk wethouder Andrée van Es (GroenLinks) heeft genomen om het dumpen van vrouwen tegen te gaan.
De afgelopen maand hadden GroenLinks raadslid Fenna Ulichki en Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) al aandacht voor het probleem gevraagd.

'De mogelijkheden om daar iets aan te doen, zijn helaas beperkt,' zegt Andrée van Es tegen Het Parool. Het is namelijk wettelijk toegestaan dat een man zijn vrouw uitschrijft bij de Dienst Basisinformatie (DBI). Om dat moeilijker te maken, wil de gemeente dat voortaan pas doen nadat - eventueel telefonisch - met de vrouw is gesproken.

Ook stelt de gemeente een meldpunt in waar vermoedens van achterlating kunnen worden gemeld, bij het al bestaande meldpunt huiselijk geweld. Ook heeft de wethouder onderwijsinstellingen en Bureau Leerplicht Plus gevraagd om, nu de scholen weer zijn begonnen, extra alert te zijn op mogelijke gevallen van achterlating.

Fenna Ulichki, woordvoerder van GroenLinks laat weten blij te zijn met de voorstellen en de daadkracht van het college. “Amsterdam staat voor vrouwenemancipatie, autonomie en zelfbeschikkingsrecht. Dat is bij  Andrée van Es in goede handen.”

Ulichki diende vorige maand namens de GroenLinks-fractie een initiatiefvoorstel in om te voorkomen dat de aandacht voor gedumpte vrouwen een jaarlijks terugkerende rituele dans wordt. Ulichki: “Er is landelijk en lokaal wel wat gedaan, maar het kan en het moet echt veel beter. Het is goed dat er nu een meldpunt komt, waar vrouwen en professionals terecht kunnen. Ik ben ook blij dat er wordt gewerkt aan een protocol, zodat mannen niet meer met hulp van de gemeente Amsterdam vrouwen tegen hun zin kunnen uitschrijven. Tenslotte juich ik ook de steun voor een landelijke taskforce toe. Het probleem beperkt zich immers niet alleen tot Amsterdam.”

Ulichki pleit wel voor verder onderzoek. “Dat is nodig om precies te weten om hoeveel vrouwen het gaat en uit welke landen. Het is een misverstand dat het alleen gaat om vrouwen uit Marokko en Turkije. Er zijn bijvoorbeeld ook vrouwen en kinderen die in Somalië, Pakistan of Irak worden achtergelaten. Het tegengaan van het dumpen van deze groepen vraagt een andere aanpak, omdat we in die landen veel minder contacten hebben dan in Turkije en Marokko. ”

Meer over het dumpen van vrouwen hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 


Meer over achtergelaten vrouwen, andree van es, dumpen, dumping, fenna ulichki, verborgen vrouwen, vrouwenemancipatie.

Delen:

Reacties


isra - 10/09/2012 19:31

Somalische vrouwen laten zich uitschrijven omdat ze naar engeland gaan.