Amsterdams gemeentebestuur: geen taalonderwijs in religieuze gebouwen

In opinie op 19-03-2015 | 10:06

Het Amsterdamse college heeft de gemeenteraad laten weten dat het stadsbestuur geen taalonderwijs zal financieren, wanneer dit plaatsvindt in religieuze gebouwen, zoals kerken en moskeeën.

Stadsdeelvoorzitter van Nieuw- West, Achmed Baadoud (PvdA), stelde begin van dit jaar voor om gratis Nederlandse taallessen aan te bieden in moskeeën.

Volgens Baadoud komen mensen die deze lessen nodig hebben nauwelijks op de plekken waar deze gegeven worden. Lessen in een moskee zou de drempel kunnen verlagen. Op de vraag of dit niet de scheiding tussen kerk en staat in het geding brengt, antwoordde de PvdA-er in het Parool dat ‘we een beetje ontspannen om moeten gaan met die scheiding’.

Dit voorstel stuitte de SP en de VVD tegen de borst. Raadsleden Rik Torn van de VVD en Peter Kwint van de SP stelden schriftelijke vragen aan het College. Inmiddels is het antwoord binnen: er zal geen door de gemeente bekostigd taalonderwijs plaatsvinden in religieuze gebouwen, zoals kerken en moskeeën.

VVD-raadslid Torn is blij: “De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijke waarde in onze democratische rechtsstaat. Taallessen, die door de gemeente betaald worden, dienen daarom niet plaats te vinden in een kerk, synagoge of moskee, maar in een neutrale omgeving. Amsterdammers moeten zelf kunnen bepalen of en wat ze geloven. Het past de overheid niet hen –zoals in dit geval voor taallessen– naar een gebedshuis te sturen.

Ook SP raadslid Kwint is blij met het antwoord van het stadsbestuur. “ Een religieuze instelling is niet de geëigende plek voor gesubsidieerde taalles, aldus de SP-er op twitter.

Baadoud heeft inmiddels op twitter gereageerd: hij vindt dat het College met dit standpunt met twee maten meet. Volgens Baadoud zou het college, wanneer het College consequent is,  dan direct zou moeten stoppen met subsidiëren van alle religieuze instellingen!

Links:

Taallessen in Amsterdamse moskee? PvdA zegt 'ja', SP en VVD zeggen 'nee'

Taalles in moskee bemoeilijkt emancipatie van vrouwen die afhankelijk zijn van hun man


Meer over de scheiding kerk staat op Republiek Allochtinë vindt u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over ahmed baadoud, badoud, moskee, pvda, scheiding kerk staat, sp, taallessen, vvd.

Delen:

Reacties


Wim Heitinga - 21/03/2015 00:06

"Volgens Baadoud komen mensen die deze lessen nodig hebben nauwelijks op de plekken waar deze gegeven worden."

Hier doelt hij natuurlijk op moslima's die van hun man niet alleen naar buiten mogen. Een echte sociaal-democraat wil deze religieuze waanzin bestrijden, Baadoud wil het faciliteren. Het is het zoveelste voorbeeld van een islamitische PvdA-er die z'n eigen religieuze agenda belangrijker vindt dan de principes van z'n partij. Nederlanders beginnen hier steeds meer doorheen te prikken. Het is geen toeval dat de PvdA in alle 393 gemeenten heeft verloren.

Wim Raven - 19/03/2015 11:55

Een juist besluit. Maar dan moet nu de gemeente maar eens over de brug komen met meer en gemakkelijker toegankelijke talencursussen. Van aangetrouwde familie weet ik dat het nog helemaal niet zo gemakkelijk is, tot een cursus te worden toegelaten.