Amsterdamse Marokkaanse organisaties: wij steunen Marokkaanse LHBT'ers

In opinie op 06-08-2014 | 23:10

Verschillende Amsterdams- Marokkaanse organisaties hebben in een verklaring hun steun uitgesproken aan Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT'ers) die deelnamen aan de Marokkaanse boot tijdens de canal pride. Het Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam, Emcemo en Aknarij willen zonder enige reserve volledige steun aan de LHBT'ers geven.

Negatieve reacties

Afgelopen zaterdag nam voor het eerst een Marokkaanse boot deel aan de canal pride. De boot, die ook samenwerkte met de joodse boot, was een initiatief van Ilias Zian en Chris Belloni van Stichting Art1. Op de boot zaten ook enkele prominenten, waaronder Khadija Arib, Andree van Es, Samira Bouchibti en Naima Azough. De boot kreeg tijdens de parade veel positieve reacties.  

Na afloop kregen verschillende opvarenden van deze boot echter kregen te maken met negatieve, soms ronduit bedreigende reacties.
Dat gold ook voor Khadija Arib en voor Ahmed Marcouch (niet op de boot) die al vaker hun steun hebben uitgesproken voor LHBT'ers . Arib en Marcouch werden op facebook onder andere voor 'afval' uitgemaakt door Jabrane, een Marokkaanse welzijnswerkster.

Verklaring SMN

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) dat net een project homo-emancipatie heeft afgerond, gaf hierop gisteren een verklaring uit. Hierin roept het SMN op tot een respectvolle bejegening van LHBT’s.

In de verklaring schrijft het SMN verder: "Je hoeft het niet eens te zijn met de leefwijze van LHBT’s. Je hoeft het ook niet eens te zijn met hun wijze van zichtbaar maken. Je hebt de vrijheid om hier iets van te vinden. Het SMN roept wel op tot een respectvolle discussie en omgang met elkaar over dit beladen onderwerp. Daarbij hoort aandacht houden voor de normen van fatsoen, in het bijzonder op fora en sociale media. Het SMN hanteert een eigen aanpak van dit thema waarbij onze uitgangspunten zijn: vrijheid, burgerschap en jezelf kunnen zijn." 

Ingezonden brief: 'Seksuele diversiteit is net zo islamitisch en Marokkaans als heteroseksuele liefde'

Vanochtend verscheen hierop een ingezonden brief vandaag in de Volkskrant van Mohamed, Souad, Nassiri, Jamila, Ayoub en Natja, enkele LHBT'ers die meevoeren op de Marokkaanse boot.

Zij vinden dat er meer vraagtekens moeten worden gezet bij de vanzelfsprekendheid waarmee zoveel Marokkanen pretenderen de puurheid van de Marokkaanse cultuur te beschermen tegen de zogenaamde homoseksuele perversie. Hiermee maken ze volgens de briefschrijvers homoseksualiteit vies, houden ze met schaamte mensen klein en duwen hen die LHBT-rechten voorstaan in het verdachtenhoekje.

Ze schrijven: "We hebben slecht nieuws voor deze Don Quichote's op de babouches: Marokko en de islam zijn ook van ons. Ergo: seksuele diversiteit is net zo islamitisch en Marokkaans als heteroseksuele liefde."

Ze nemen ook stelling tegen Marokkaanse belangenorganisaties: "Wat wij oprecht kwalijk vinden, is dat ook nu nog, anno 2014, Marokkaanse belangenorganisaties de emancipatiestrijd van Marokkaanse LHBT'ers nog steeds vanuit de rechten en gevoeligheden van de onderdrukkers benaderen.  
De tweede en derde generatie Marokkanen zijn jong, geschoold en assertief. Waarom dan zo voorzichtig? Als zij onwetend en aartsconservatief zijn is dat een keus. Dat ligt anders voor de eerste generatie Marokkanen in Nederland, maar die vallen niemand lastig." 

Het wordt volgens de briefschrijvers tijd om het heft in eigen handen te nemen. "Onze strijd voor erkenning, veiligheid en de vrijheid om lief te hebben en te zijn wie we zijn, Marokkaans én LHBT, wordt steeds opnieuw in de wacht gezet: want racisme, want Syrië, want Gaza (we hebben nog meegelopen tijdens demonstraties). Het andere onrecht wordt er met de haren bijgesleept omdat de agenda nou eenmaal wordt bepaald door de meerderheid en die er kennelijk nog niet aan toe is om in te zien dat seksuele diversiteit net zo bij de Marokkaanse cultuur hoort (voor wie wil) als zij er zelf bijhoren." 

Nu de besturen van veel moskeeën en zelforganisaties zijn verjongd, zijn alle excuses van weleer volgens de briefschrijvers verjaard. Wanneer zij artikel 1 van de Nederlandse Grondwet kennen, zullen de ook de belangen van LHBT'ers moeten behartigen.  En dan reageren de briefschrijvers op het SMN: 

"Dus als het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) in ferme bewoordingen voor Fatima Elatik opkomt nu zij ernstig is aangevallen, omdat ze terecht de talloze burgerdoden in Gaza aankaart, verwachten wij ook dat het SMN zich sterk maakt voor Ahmed Marcouch, Khadija Arib en de Marokkaanse LHBT's. Een laat en lauw persbericht waarin Marokkanen voorzichtig gevraagd wordt respectvol te zijn naar LHBT's is niet voldoende. Overigens heeft Fatima Elatik de Marokkaanse boot vanaf het begin openlijk gesteund. (..)  Wij willen niet langer alleen gewaardeerd worden als subsidiemelkkoeien door allerlei clubs, Marokkaans en autochtoon. Onze rechten zijn al gewaarborgd in de wet, de kunst is die wet te handhaven. Van belangenorganisaties die zich etnisch profileren verwachten wij steun, zonder reserves. Het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit is nuttig, maar zelforganisaties ontlenen hun bestaansrecht aan het opkomen voor burgerrechten, veiligheid en welzijn van hun achterban. Wij horen ook tot die achterban. (..) De Marokkaanse cultuur en islam is ook van ons, mochten wij daarvoor willen kiezen. Niemand kan ons dat ontnemen." 

Reactie Amsterdamse Marokkaanse organisaties

Het Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam, Emcemo en Aknarijspreken nu in een verklaring hun steun uit aan de LHBT'ers van de Marokkaanse boot:


"We zijn zeer verheugd om uiteindelijk een onafhankelijke Marokkaanse stem te horen die opkomt voor de belangen van LHBT’ers. Het is volgens ons de eerste keer dat zo’n stem vanuit de eigen groep prominent en zichtbaar is. (..)  Dit initiatief is naar onze mening bijzonder omdat het geen herhaling is van de oude homo structuur die vaak ontstond vanuit een opdracht of paternalistische gedachten." 

"Wij hebben nooit gestaan aan de kant van de onderdrukkers…wie dat ook mogen zijn.Ons referentie kader als belangorganisaties is altijd het voeren van strijd tegen onrecht, racisme, discriminatie in al zijn vormen (homofobie, islamofobie en antisemitisme).  (..) We zijn bereid om met jullie van gedachten te wisselen over mogelijk acties en inspanningen die nodig zijn om op te komen voor jullie fundamenteel rechten (zijn wie jullie willen zijn)." 
 

Lees ook:

Joodse en Marokkaanse boot werken samen

Verslag van de boottocht door Amazigh Times

Meer artikelen over homo-emancipatie op dit blog vindt u hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over aknarij, emancipatie, emcemo, homo, marokkaanse boot, smn.

Delen:

Reacties


Jamal El Kanbari - 07/08/2014 14:59

Werkelijk misselijkmakend, 3 organisaties die alleen maar leven op subsidies van Nederlandse staat, tuurlijk steunen ze het.. Gadverdamme Nederlandse Marokkanen steunen dit helemaal niet!