Antidiscriminatievoorzieningen: forse stijging meldingen

In opinie op 23-03-2015 | 14:26

Vorige week publiceerden de antidscriminatievoorzieningen hun jaarcijfers over 2014. Landelijk steeg het aantal klachten fors van circa 6000 naar ruim 9.700. Deze stijging kan geheel verklaard worden uit de 4.562 klachten die binnen kwamen over de uitlatingen van Wilders in maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat blijkt uit Kerncijfers 2012-2014, het landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Net als voorgaande jaren was discriminatie op grond van ras verreweg de grootste categorie (70%), gevolgd door leeftijdsdiscriminatie (5,8%) en discriminatie vanwege een handicap (4,3%). Antisemitisme en moslimdiscriminatie, categorieën die bij het Meldpunt Discriminatie Internet hoog scoren, vormen relatief kleine categorieën bij de antidiscriminatievoorzieningen. Van de 9.778 klachten over discriminatie gingen er 147 over antisemitisme (1,5%) en iets meer, 165, over moslimdiscriminatie. Deze laatste categorie wordt in onderstaande tabel niet apart weergegeven, maar vormt het grootste onderdeel van de 353 klachten die op grond van godsdienst zijn gedaan. 

Het gehele rapport Kerncijfers 2012-2014, het landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen kunt u hier, via de site van Radar lezen. 

 

LInks:

Meer over discriminatie op dit blog hier
Meer over antisemitisme op dit blog hier
Meer over racisme op dit blog hier
Meer over moslimhaat op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over antisemitisme, discriminatie, handicap, leeftijdsdiscriminatie, moslimdiscriminatie, moslimhaat, racisme.

Delen: