Antisemitisme en moslimhaat. Selectieve verontwaardiging?

In opinie op 18-09-2014 | 08:55

In zijn artikel `Twee maten: antisemitisme en moslimhaat´ betoogde Brahim dat moslimhaat veel minder aandacht krijgt dan antisemitisme. Hij stelt dat antisemitisme breed wordt gedefinieerd, terwijl alleen de extremere gevallen van discriminatie van moslims als vormen van moslimhaat worden erkend. Dat heeft volgens hem zijn weerslag op de meldingen bij en registratie door antidiscriminatievoorzieningen.

Onderzoekers bij antidiscriminatievoorziening RADAR reageren.

We zijn het eens met Brahim dat antisemitisme in politiek en media meer in de spotlight staat dan discriminatie van moslims. Zonder af te willen doen aan het belang van de bestrijding van antisemitisme, vinden wij dat de antimoslimsentimenten in onze maatschappij een serieus probleem vormen dat onvoldoende erkend wordt en waartegen niet genoeg wordt ondernomen.

Brahim impliceert dat antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) bijdragen aan de ongelijke aandacht voor beide maatschappelijke problemen, door meldingen van antisemitisme eerder als zodanig te erkennen en registreren dan meldingen van moslimhaat. Die veronderstelling klopt wat ons betreft niet. Gesteld wordt dat het aantal meldingen bij ADV's flink omhoog zou gaan als zij voor moslimhaat eenzelfde brede definitie zouden hanteren als voor antisemitisme. Daarbij verwijst Brahim naar de definitie van antisemitisme die het CIDI gebruikt.

Allereerst moet worden vermeld dat antidiscriminatievoorzieningen en het CIDI van elkaar verschillen. ADV´s ondersteunen iedereen die discriminatie heeft gezien of meegemaakt, op welke grond dan ook, het CIDI is een organisatie die specifiek opkomt voor de belangen van Israël en het Joodse volk. Alle bij ADV's gemelde incidenten worden geregistreerd. De registraties geven inzicht in de aard en omvang van gemelde discriminatie-ervaringen en ADV’s gebruiken deze informatie om problemen te agenderen en bij te dragen aan de aanpak ervan.

Ten tweede is het niet zo dat ADV's een krappere definitie van discriminatie van moslims hanteren dan van discriminatie van Joden. Alle meldingen worden zorgvuldig bekeken en de interpretatie van een voorval door de melder geldt als leidraad voor de registratie: als de melder zich gediscrimineerd voelt omdat hij/zij moslim(a) is, dan zal dat altijd zo geregistreerd worden.

Geloof of etniciteit?
Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering. Er speelt inderdaad een definitiekwestie als het gaat om de registratie van discriminatie van moslims, zij het dat wij een ander probleem zien dan Brahim. De definitie van discriminatie van moslims, moslimhaat of islamofobie (om nog maar eens een term te noemen) is veel minder ver ontwikkeld dan de definitie van antisemitisme. Al geldt voor de laatste ook dat er verschillende versies van in omloop zijn. Daarnaast worden meldingen van discriminatie van moslims bij ADV's gecategoriseerd en, afhankelijk van de duiding door de melder geschaard in de bredere categorie 'geloof' of 'afkomst/etniciteit'. 

De scheidslijn tussen discriminatie op grond van etniciteit en discriminatie op grond van religie is echter wel eens moeilijk te bepalen. Als iemand zich bijvoorbeeld beledigend uitlaat over Marokkanen en/of Turken, is daarbij dan ook sprake van moslimhaat? In individuele gevallen is het vaak moeilijk om die vraag te beantwoorden. Een deel van de meldingen dat is weggeschreven als discriminatie op grond van etniciteit gaat dus mogelijk (ook) over discriminatie op grond van religie.

Islamofobie
ADV's als RADAR werken hard om de registratie van en rapportage over meldingen van discriminatie van moslims te verbeteren en eenduidigheid te krijgen over de vraag wat we er precies onder verstaan. RADAR bepleit al jaren meer en specifiekere aandacht voor islamofobie en heeft diverse initiatieven genomen om dat te bewerkstelligen. Daarover zijn we in gesprek met experts vanuit organisaties die een hoog bereik hebben onder moslims, met andere antidiscriminatie voorzieningen, Tweede Kamerfracties, ministers, ambtenaren en politie. Ook het CIDI wordt in deze discussie betrokken, gezien hun voorhoederol met het monitoren van antisemitisme waar de strijd tegen islamofobie z'n voordeel mee kan doen.

Een minstens even grote uitdaging is de vergroting van de meldingsbereidheid. Uit onderzoek van het SCP is namelijk bekend dat slechts een op de acht discriminatie-ervaringen ergens wordt gemeld. Daarom ook hier de oproep om discriminatie van moslims (of discriminatie op welke grond dan ook) te melden bij een ADV (zie www.discriminatie.nl). Grotere aantallen meldingen van discriminatie van moslims maken het namelijk beter mogelijk dit probleem op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen, en dat zien wij, net als Brahim, graag gebeuren. 

RADAR, 15 september 2014

Link:

Het artikel van Brahim: Twee maten: antisemitisme en moslimhaat

Meer over antisemitisme hier; meer over moslimhaat hier Meer over islamofobie hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 

 


Meer over antisemitisme, islamofobie, moslimhaat, radar.

Delen:

Reacties


jvantilt - 22/09/2014 19:28

Nog naar Brandount gekeken 21-9-2014. Overmoslimhaat gesproken, ic de haat van Moslims naar de nederlandse samenleving:
http://www.npo.nl/brandpunt/21-09-2014/KN_1661804. Of toch te schokkend voor Republiek Allochtonië?