Asielzoekers, intolerantie en de Open Samenleving

In opinie door Gert Jan Geling op 18-10-2015 | 21:51

In de geest van Karl Popper zouden we onszelf alleen intolerant moeten betonen jegens de intolerantie zelf. En dan zowel tegenover de intolerantie die van anderen komt als tegenover onze eigen intolerantie.

Dat schrijft Gert Jan Geling.

In een opinieartikel voor de Volkskrant van afgelopen vrijdag  schreef Rob de Jong, fractievoorzitter van de VVD Haarlem, dat we als samenleving tegelijk met asielzoekers intolerantie importeerden. De gemiddelde asielzoeker, aldus De Jong, neemt vanuit het land van herkomst een negatieve houding tegenover vrouwen, homo's, christenen en joden mee naar Nederland.

Als gevolg hiervan verandert onze samenleving in rap tempo. En zeker niet ten goede. Het censureren van aanstootgevende foto’s, het accepteren van het weigeren een hand te schudden en het afdwingen dat vrouwen zich bedekt kleden om zo geen asielzoekers te choqueren dreigt volgens De Jong sluipenderwijs gemeengoed te worden.

Probleem met De Jongs stelling is ten eerste dat hij asielzoekers als een homogene groep ziet. Hij miskent de grote diversiteit die deze groep kenmerkt, en beseft niet dat velen juist voor intolerantie en onvrijheid uit hun land gevlucht zijn, op zoek naar een vrij land waarin ze kunnen leven zoals ze willen leven. Daarnaast heeft De Jong weinig vertrouwen in de integratie van asielzoekers. Het kost tijd om bepaalde normen en waarden te veranderen, maar het is wel degelijk een proces dat bij velen sluipenderwijs plaatsvindt. Bepaalde vormen van intolerantie slijten over de jaren. Ten slotte beseft De Jong niet dat met zijn artikel hij zelf in hoge mate bijdraagt aan een groeiende intolerantie, tegenover asielzoekers. De Jong zou er goed aan doen zich niet collectief te keren tegen asielzoekers, maar tegen bepaalde waarden. Waar hij intolerant tegen zou moeten zijn is tegen de intolerantie.

Dit in de geest van de sociaal-liberale Oostenrijkse filosoof Karl Popper (1902-1994). Popper stelde in zijn boek ‘De Open Samenleving en haar Vijanden’ nadrukkelijk dat in een open samenleving onze tolerantie zich uit mag strekken naar de intolerantie. In dat geval zal de tolerantie uiteindelijk vernietigd worden. Intolerantie, aldus Popper, zou met rationele argumenten bestreden moeten worden in een publiek debat.

Als we Popper volgen dan zouden we ons als samenleving niet intolerant tegenover bepaalde groepen op moeten stellen, maar alleen tegenover de intolerantie. Dat geldt dan wel voor álle vormen van intolerantie. Dus zowel tegenover intolerantie tegenover asielzoekers als voor intolerantie van sommige asielzoekers tegenover bepaalde aspecten van onze samenleving.

Want waar De Jong wel een punt mee heeft is met de stelling dat velen in Nederland te maken de bepaalde vormen van intolerantie die sommige asielzoekers neigen te hebben zonder enige tegenwoord accepteren. Het censureren van afbeeldingen, zoals in Bunschoten-Spakenburg gebeurde, om asielzoekers niet te choqueren, is absurd. Datzelfde geldt voor het vrouwen in gastgezinnen van asielzoekers aanraden zich bedekt te kleden.

Dergelijke handelingen vormen een aanslag op de waarden van Open Samenleving, en druisen daarnaast ook nog keihard in tegen de integratie van asielzoekers. Het is absoluut onwenselijk dat we op dergelijke wijze de waarden van de open samenleving verkwanselen, en toegeven aan intolerantie. Maar het is net zo onwenselijk om onszelf als gevolg daarvan intolerant op te stellen tegen hele groepen. In de geest van Karl Popper zouden we onszelf daarom alleen intolerant moeten betonen jegens de intolerantie zelf. En dan zowel tegenover de intolerantie die van anderen komt als tegenover onze eigen intolerantie. Alleen op deze wijze kunnen we de open samenleving beschermen, en haar waarden uitdragen.

Gert Jan Geling studeerde onder andere Internationale Betrekkingen en Arabisch. Hij publiceert o.a. op nieuwwij, joop.nl en The Post Online. Eerdere stukken van Gert Jan lees je hier. Je kunt Gert Jan op twitter volgen: @GJJGeling

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over asielzoekers, gert jan geling, intolerantie, popper.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 19/10/2015 09:27

Arme oude Popper. Wie nu denkt, hé laten we de "Open Samenleving" eens lezen, wacht een tamelijk serieuze bespreking van Plato, Hegel en Marx maar ook passages over de zogenaamde paradox van de intolerantie.
De paradox van de intolerantie gaat niet over een intolerante gedachte maar over een intolerante filosofie. Popper dacht aan het communisme, fascisme en het nazisme. Daarmee zit Geling direct op het verkeerde spoor. En voorts lag de demarcatie daar waar deze ideologieen hun aanhangers verhinderen om
kennis nemen van andere filosofieen en zeker ook daar waar geweld wordt gebruikt door bijvoorbeeld aanslagen te plegen.
Het gaat dus over ideologien die geweld niet schuwen en hun volgelingen afhouden van een rationele discussie. Deze rationele of kritische discussie is sowieso de kern van Popper, ook herkenbaar in zijn wetenschapsfilosofie. Als rationele discussie door bedreiging of door aanslagen onmogelijk wordt gemaakt mag déze vorm van intolerantie met intolerant geweld worden bestreden. Ziehier de paradox.
Ach, je kunt deze sympathieke Brits-Oostenrijkse filosoof negeren maar denk je hem nodig te hebben om de "intolerantie" jegens vluchtelingen aan de kaak te stellen, dan kaatst het wapen keihard terug. De Duits-Egyptische politocoloog Hamed Abdel Samad noemt de Islam fascistoïde. Voor Popper geen enkel probleem. Er is pas een probleem als de Islam zich zou onttrekken aan een kritische discussie. In dat geval is intolerant geweld tegen deze intolerantie toegestaan. Nu mag Geling weer verder. En, lieve Nederlanders die kritiek hebben op de huidige volksverhuizing en ook degenen die als "Gutmenschen" en als überdhimmi's zich bedekken en het varkensvlees uit het zicht houden van vluchtelingen, ga gewoon door want jullie begrijpen wat een Open Samenleving is ( en Geling niet).