Asscher komt met participatiecontract

In opinie op 20-02-2013 | 14:44

Iedereen uit een ander land die in een Nederlandse gemeente komt wonen, moet voortaan een participatiecontract tekenen. Dat zegt minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) vandaag in een interview met de Volkskrant.

Met het contract onderschrijven nieuwkomers de Nederlandse grondrechten en de rechtsstaat. Ook immigranten uit de Europese Unie, Turkije en de Antillen, die geen inburgeringsexamen hoeven te doen, moeten het tekenen. Het aanvullende contract is één van de punten die de minister aanstipt in zijn Agenda integratie, die hij gisteren naar de kamer stuurde.

Asscher wil een 'hartelijk en liefdevol' maar ook 'streng en duidelijk' integratiebeleid. Belangrijke voorwaarde voor hem is ´dat immigranten zich beter bewust worden van de normen en waarden die gelden in het land waar zij wonen en werken'. Nu zou er volgens hem sprake zelfs zijn van achteruitgang in de manier waarop wordt aangekeken tegen homoseksuelen, joden en vrouwen. "We moeten duidelijker maken wat dit land zo geweldig maakt: de vrijheid jezelf te zijn", aldus de minister in de Volkskrant.

Het is nog niet duidelijk of het participatiecontract een voorwaarde wordt voor inschrijving in de gemeente. Het plan moet verder met de gemeenten worden uitgewerkt. Waarschijnlijk zal het contract vooral een symbolische waarde hebben omdat binnen het Koninkrijk en de Europese Unie inwoners zich vrij mogen vestigen. Asscher wil het contract echter zo dwingend mogelijk maken en zoekt uit wat juridisch mogelijk is.

Hoofdpunten in de Agenda integratie zijn: meedoen en zelfredzaam zijn, grenzen stellen en opvoeden, omgaan met anderen en verinnerlijking van waarden. Thema's als de aanpak van jeugdwerkloosheid, criminaliteit en discriminatie en het bevorderen van ouderparticipatie en kennis van maatschappelijke regels en sociale competenties staan daarbij centraal 

Meer over inbugeringsexamens: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


Meer over asscher, inburgeringsexamen, integratie, integratiebeleid, normen en waarden, participatiecontract.

Delen:

Reacties


Abdel - 21/02/2013 10:43

ik sta hier achter. Het schept een band met de stad en het land. En het feit dat het voor iedereen geldt... Mooi plan.