Asscher: strenger toezicht op internaten

In opinie op 06-02-2014 | 09:07

Er komt een Wet op de Jeugdverblijven met strenge eisen voor de zogenaamde 'moskee-internaten', educatieve centra die voornamelijk aan Turkse religieuze centra zijn verbonden. Deze eisen gelden niet alleen voor deze Turkse internaten, maar voor alle private internaten, dus ook voor bijvoorbeeld opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. De eisen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de eisen die voor schippersinternaten gelden. Dat maakte minister Asscher deze week bekend.

De bedoeling is dat gemeenten er op gaan toezien dat de internaten aan de eisen voldoen en dat er wordt opgetreden als dit niet het geval is. De wet is vanaf vandaag gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl zodat iedereen erover mee kan denken. Het wetsvoorstel wordt voor de zomer aan de Tweede Kamer gestuurd. De internaten moeten vanaf 1 juli 2015 voldoen aan wettelijke eisen.Dat meldt de website van het ministerie van Sociale Zaken.

Minister Asscher stelt: ‘Het is belangrijk voor de integratie dat kinderen meedoen aan de Nederlandse samenleving. Ik wil tegengaan dat kinderen met hun rug naar de samenleving opgroeien. Om dit te voorkomen moeten we weten wat er in de internaten gebeurt. Gemeenten halen de banden met de internaten aan en gaan vaker controleren. Met deze wet krijgen ze bovendien de mogelijkheid misstanden aan te pakken.'

In mei 2013, maakten de internaatbesturen al vrijwillig afspraken met gemeenten en het ministerie om de veiligheid en het welzijn voor kinderen in de internaten te vergroten. Zo is afgesproken dat de internaten voortaan vastleggen hoe ze omgaan met alcohol en drugs, pesten, agressie en straffen. Ook moeten ze een klachtenbeleid hebben, moeten medewerkers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en wijzen de internaten ouders erop dat hun kinderen op de juiste manier in het GBA staan. De GGD controleert vanaf het voorjaar van 2014 of de internaten voldoen aan deze afspraken.

In NRC' Handelsblad verklaart Lodewijk Asscher dat sommige moskee-internaten de integratie belemmeren:

“Kinderen wonen er soms met alleen maar jongens of alleen maar meisjes. Ze worden weggehouden van contacten met de samenleving waarin ze leven.(..) Bij een veilig pedagogisch klimaat hoort ook burgerschap, meedoen, integratie”, zegt Asscher. „Wie zich daar niet aan houdt, kan de boel sluiten.”

Ook in het programma Pauw en Witteman sprak Lodewijk Asscher over de internaten (en over radicalisering en racisme).

 

 

Zie ook:

CMO: Ondertoezichtstelling private internaten haastig en onzorgvuldig

Meer over internaten op dit blog hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over asscher, internaten, lodewijk asscher, moskee-internaten.

Delen: