Asschers aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie

In opinie op 22-05-2014 | 20:23

Gisteren debateerde de Tweede Kamer over de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde naar aanleiding van de door het kabinet goedgekeurde aanpak van minister Asscher, die ondermeer moet leiden tot wetwijzigingen die naming en shaming en het aanpakken van schijnconstructies anders dan nu mogelijk maken.
Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek opnieuw dat allochtonen een stuk moeilijker aan de slag komen dan autochtone Nederlanders. Discriminatie zou een van de verklarende factoren zijn. Asscher heeft inmiddels maatregelen aangekondigd.

Maatregelen
Zo wil hij de namen van bedrijven die sollicitanten discrimineren openbaar maken. Hij gelooft vooral in naming en shaming om recht te doen aan degenen die het wel goed doen. Ook wil de overheid geen contracten meer sluiten met bedrijven die discrimineren. Als er nog lopende contracten zijn worden die verbroken. Verder worden voortaan alle aangiftes van discriminatie door de politie onderzocht en tekenen bedrijven een handvest waarin zij beloven dat zij discriminatie bestrijden.

Schijnconstructies
Ook bij de deze zomer verwachte wet om schijnconstructies aan te pakken worden wetsovertreders bij naam genoemd. Met deze wet wil de minister maatregelen treffen tegen bedrijven die naar het buitenland verhuizen om de activiteiten in Nederland met lagere loonkosten te kunnen voortzetten. Bovendien kunnen opdrachtgevers met die wet worden aangesproken op het gedrag van andere bedrijven aan wie zij werk hebben uitbesteed.

Debat
In het debat stelde Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg van D66 voor dat niet in de helft (zoals nu) maar in alle cao's afspraken moeten komen over het bestrijden van discriminatie bij bedrijven. Asscher zou zich daar in zijn contacten met vakbonden en werkgevers sterk voor moeten maken. Keklik Yücel (PvdA) steunde dit voorstel en vindt dat daarnaast op scholen meer aandacht moet komen voor discriminatie.

Zowel CDA als VVD gaven in principe steun aan het maken van een 'zwarte lijst' van bedrijven, maar vroegen zich wel af of de maatregel in de praktijk gaat werken. Anne Mulder (VVD) maakte zich niet populair bij zijn collega’s van PvdA , SP en GroenLinks door te stellen dat mensen zich niet te snel gediscimineerd moeten voelen. Als voorbeeld gebruikte hij een kauwgomkouwende sollicitant, die bij afwijzing niet direct moet verwijzen naar zijn of haar allochtone achtergrond.

Bronnen: Trouw  en Telegraaf

Voor een kritische reactie op de voorstellen van Asscher: lees Frontaal Naakt 

Meer over discriminatie op de arbeidsmarkt op dit blog: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


 


Meer over arbeidsmarkt, asscher, discriminatie.

Delen: