Ayaan Hirsi Ali wil weer in gesprek met de islam

In opinie op 26-03-2015 | 08:50

"Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, oefen ik al meer dan tien jaar stevige kritiek uit op de politieke islam. Maar de afgelopen jaren kreeg ik het gevoel dat ik meer moest doen dan alleen fulmineren, en ook weer in gesprek moest gaan met de islam – zowel de godsdienst als de ideologie – niet alleen om mijn inzicht in het complexe religieuze en culturele erfgoed te verdiepen, maar ook in het belang van degenen die, net als ik vroeger, klem zitten tussen de eisen van een star geloof en de aantrekkingskracht van een moderne samenleving. Dit boek is een van de vruchten van die conclusie."

Dat schrijft Ayaan Hirsi Ali in haar boek 'Ketters' dat vandaag bij uitgeverij Atlas/Contact verschijnt. In de Belgische krant De Standaard is een een voorpublicatie verschenen. 

Hirsi Ali schrijft daarin waarom het volgens haar zo moeilijk is om vragen te stellen bij de islam. Ze schrijft: "Het meest voor de hand liggende antwoord is dat er tegenwoordig sprake is van een internationaal georganiseerde ‘eerbrigade’ om zulke vragen te voorkomen. Het dieper liggende antwoord is dat veel islamitische geestelijken wellicht bang zijn dat velen de islam verlaten als kritisch denken wordt toegestaan. Yusuf al-Qaradawi, een overtuigd Medina-moslim en vooraanstaand leider van de Moslimbroederschap, heeft verklaard: ‘Als de straf op ongelovigheid was afgeschaft, zou de islam nu niet meer bestaan. De islam zou geëindigd zijn met de dood van de Profeet, vrede zij met hem. Door de bestrijding van geloofsafval is de islam tot op de dag van vandaag behouden gebleven.’ 

Volgens Hirsi Ali zijn geestelijken bang dat zelfs de kleinste vragen tot twijfel zullen leiden, dat twijfel tot nog meer vragen zal leiden en dat kritische geesten niet alleen om antwoorden, maar ook om vernieuwingen zullen vragen. "Vernieuwingen zullen op hun beurt een precedent scheppen. Andere kritische geesten zullen op die precedenten voortbouwen en er zal om nog meer concessies gevraagd worden. Al snel zullen mensen door al die vernieuwingen buiten het geloof terechtkomen."

Geloofsvernieuwing is volgens Hirsi Ali een van de zwaarste zonden in de islam, gelijk te stellen aan moord en geloofsafval. Ze vindt het daarom volstrekt begrijpelijk waarom vooraanstaande moslimgeestelijken (oelama’s) het erover eens zijn dat de islam niet louter een godsdienst is, maar het enige omvattende systeem dat alle aspecten van het menselijk leven behelst, verklaart, integreert en voorschrijft: persoonlijke, culturele, politieke en religieuze. De islam gaat over alles en daarom is volgens Hirsi Ali in islamitische samenlevingen godsdienst verweven met de politiek en met politieke systemen.
Hirsi Ali schrijft: "Die vermenging van het geestelijke en het wereldlijke biedt ons een eerste aanwijzing waarom een islamitische reformatie nog moet plaatsvinden. In het christendom kreeg de Reformatie immers vooral een kans doordat Kerk en Staat in het vroegmoderne Europa gescheiden waren."

Meer in De Standaard.

Ayaan Hirsi Ali, verbonden aan de conservatieve denktank American Enterprise Institute,  geldt inmiddels als één van de bekendste critici van de islam in de wereld. Vanaf 2002 wordt zij vanwege haar kritiek op de islam met de dood bedreigd. In 2007 verklaarde ze nog de oorlog aan de islam (zie citaat onderaan dit artikel), maar ze lijkt nu wat milder van toon. 
 

Hirsi Ali was deze week te gast in de Daily Show bij Jon Stewart. 

 

Ze was ook te gast in het ABC programma waar ze in discussie ging met Manal Omar.

 


Links:

Onderscheid maken, een repliek op Ayaan Hirsi Ali

Wat u niet las over het weigeren van een eredoctoraat aan Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi Ali: Haat, Ongelijkheid en Vrijheidsfetisjisme

Open brief van Tofik Dibi aan Ayaan Hirsi Ali

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 

 


Meer over ayaan hirsi ali, islam, islamdebat, islamkritiek, moslims.

Delen: