Azahaf ontkent dat hij blij was met moord op Van Gogh (interview)

In opinie door Ewoud Butter op 27-05-2011 | 21:16

Mohamed Azahaf (28 jaar), projectleider polarisatie en vervreemding in het Amsterdamse stadsdeel Oost, is nooit blij geweest met de moord op Theo van Gogh. Dat verklaart hij in een gesprek met Republiek Allochtonie.

Volgens blogger en oud-journalist Carel Brendel zou Azahaf na de moord op Van Gogh op marokko.nl hebben geschreven: "“Joepie wat ben ik vandaag zo vrolijk oh zo vrolijk ben ik nog nooit geweest. Hoy hoy joepieeeee 1 weg nog twee te gaan.” Naar aanleiding van de blogs van Brendel schreven ook de columnisten Theodor Holman en Sylvain Ephimenco over de kwestie.

Mohamed Azahaf, die destijds jongerenwerker was bij jongerencentrum Argan, ontkent dat hij de door Brendel geciteerde tekst op marokko.nl heeft geschreven. Hij beweert dat die woorden hem op een ander forum  in de mond zijn gelegd en vervolgens een eigen leven zijn gaan leiden. Op Marokko.nl zijn ze volgens hem niet te vinden en ook nooit geweest.

Volgens Brendell heeft Azahaf zich in september 2004 ook positief uitgelaten over Ousama Bin Laden. Op 1 november 2004, een dag voor de moord op Theo van Gogh, zou Azahaf over Bin Laden hebben geschreven: “Een ware moslim, een echte strijder, een voorbeeld voor de moslims. Moge Allah hem genadig zijn en een plek voor hem gereed maken in het mooie en geweldig paradijs.”
Mohamed Azahaf erkent nu dat die tekst wel van hem is. Hij was enthousiast over Bin Laden, omdat in zijn ogen de leider van Al Qaida het destijds als enige opnam voor de Palestijnen. “Ik was toen 21. Ik denk daar inmiddels al jaren heel anders over.”

Theo van Gogh

Wat vond je van Theo van Gogh?
Mohamed Azahaf: “Er waren veel moslims die zich door zijn uitspraken en film gekwetst voelden. Maar ik heb altijd gezegd, ook tegen jongeren die boos op hem waren, dat ze dan met hem in discussie moesten gaan. Dat kon ook bij Van Gogh. Hij stond altijd open voor discussie. Ik ben ook geen moment blij geweest met z'n dood.  Ik heb vlak na zijn dood deelgenomen aan een live NOS-uitzending. De ouders van Van Gogh waren ook aanwezig. Ik heb ze live in de uitzending aangesproken en mijn medeleven geuit. Dat was absoluut oprecht.”

Wat dacht je toen je hoorde dat hij vermoord was?
“Het eerste wat ik dacht was: laat het alsjeblieft geen moslim zijn. Daarna was ik bang dat er een enorme chaos zou uitbreken. Chaos kwam er niet, maar de dood van Van Gogh heeft de samenleving enorm veel schade berokkend. Het is ook erg slecht geweest voor de vrijheid van meningsuiting. Het heeft er voor gezorgd dat mensen behoedzamer zijn geworden. Sommigen zijn bang om hun mening te uiten. Die angst zou niemand mogen hebben.”

Had je begrip voor de moord?
“Nee, dat had ik niet en dat heb ik ook nooit gehad. Het past ook niet bij mijn religieuze opvattingen. Niemand heeft het recht iemand te vermoorden. Iemand die een persoon vermoordt, vermoordt de mensheid. Dat vind ik. Ik herkende wel de frustratie. De uitspraken van Van Gogh kwetsten mij ook. Maar ik kon mijn emoties ook in bedwang houden. Ik was in die tijd jongerenwerker bij Argan. Ten opzichte van die jongeren moest ik juist hun emoties te temperen. Gebruik nooit geweld, houd je aan de Nederlandse wet, speel geen eigen rechter. Ik gebruikte ook een religieus argument, namelijk dat niemand op de stoel mag gaan zitten van de profeet.”

Moaz-weblog

Brendel verwijst naar het weblog moaz.web-log.nl dat een persoonlijk weblog van Mohamed Azahaf geweest zou zijn. Er staan teksten van Azahaf op waarin hij onder andere stelt dat vrouwen die geen hoofddoek dragen geen moslim kunnen zijn. Ook schrijft hij dat natuurrampen die Amerika treffen de straf van Allah zijn voor het geweld van de Amerikanen tegen de bevolking van Irak, Afghanistan en Palestina.

Azahaf ontkent dat het weblog van hem was, maar bevestigt wel dat de door Brendel geciteerde uitspraken van hem zijn.

Mohamed Azahaf: “Het weblog is niet mijn weblog. Het is opgezet door een vrouw die ik wel kende. Omdat ik in die tijd vaak in het nieuws kwam en geregeld op tv kwam, vooral bij AT5, startte ze dat blog. Ze heeft meestal als beheerder, in de derde persoon, over mij geschreven. Ik had en heb zelf helemaal geen behoefte om een weblog bij te houden. Ik hou ook helemaal niet van schrijven. Zij verzocht mij wel stukken te schrijven en een paar keer heb ik dat gedaan. Op mijn aandringen is het weblog na een jaar weer opgeheven. De teksten waar Brendel naar verwijst op dat weblog zijn wel van mij.”

Dat zijn niet bepaald teksten die je verwacht van een medewerker die polarisatie tegen moet gaan.
“Nee. Ik was emotioneel en jong toen. Die emotie ging niet over het Amerikaanse volk, maar had wel te maken met de Amerikaanse politiek. Ik voelde me in die tijd sterk verbonden met vooral de Palestijnen, maar ook de Afghanen. Ik vond dat die volkeren onrecht werd aangedaan en dat de Amerikanen daar een grote, negatieve rol in speelden.

Vind je dat nog steeds?
“Een paar jaar geleden ben ik naar Amerika geweest. Het was een georganiseerde reis. Daar heb ik veel van geleerd. Het heeft mijn opvattingen over Amerika en de Amerikanen sterk genuanceerd. Ik sta nu absoluut niet meer achter die uitspraken die ik toen heb gedaan.”

En je uitspraken over vrouwen die een hoofddoek dragen?
“Ik was in die tijd bezig mijn religieuze identiteit te ontwikkelen. Ik vond toen dat vrouwen zonder hoofddoek niks over de islam mochten zeggen. Dat vind ik nu niet meer. Ik vind tegenwoordig dat het niet aan mij is om te bepalen wie moslim is en wie niet.”

Was je radicaal?
“Nee, ik ben nooit radicaal geweest. Ik ben nooit een voorstander van geweld geweest. Net als andere jongeren op die leeftijd was ik aan het zoeken. Dat moest ik zelf doen. Niemand kon mij helpen. Argan was destijds, en nog steeds eigenlijk, een seculier bolwerk. Ik ging dus op zoek op het internet en kwam op allerlei islamitische websites terecht. Je ziet vaker dat jongeren na het lezen van een enkel boek zichzelf als geleerde bestempelen. Dat deed ik ook. Maar, hoe meer je leest en weet, hoe beter je juist beseft dat je eigenlijk heel weinig weet. Dat besef maakt je bescheiden.”

Je zegt dat je geen voorstander was van geweld, maar je liet je wel positief uit over Bin Laden. Hoe valt dat te rijmen?
“Ik had opvattingen die soms tegengesteld waren. Ik was aan het zoeken. Ik maakte me druk om de mensenrechten van vooral de Palestijnen. In mijn ogen verzette Bin Laden zich tegen de bezetting van Palestina. Hij vocht in mijn ogen een strijd tegen de Israëlische en Amerikaanse politiek. Daarom hemelde ik hem op. Ik dacht ‘ wie onder dergelijke omstandigheden vecht voor de zaak van God, komt in de hemel’. Later begreep ik dat dat niet klopte. Belangrijker is het principe ‘ wie een mens vermoordt, vermoordt de hele mensheid.’

In de Nederlandse context ben ik altijd tegen geweld geweest. Moslims worden hier niet onderdrukt. En de strijd die de bevolking in diverse Arabische en Noord-Afrikaanse de afgelopen maanden heeft gevoerd, maakt duidelijk dat Al Qaida een verkeerde strijd voert: vreedzaam protest is de beste weg om tot politieke veranderingen te komen. “

Radicaliseringsexpert

Ben jij met jouw achtergrond dan wel geschikt om in Amsterdam-Oost te werken als radicaliseringsexpert?
“Allereerst: ik vind mezelf helemaal geen radicaliseringsexpert zoals hier en daar gesuggereerd wordt. Wat ook niet klopt is de suggestie die door sommigen wordt gedaan dat Fatima Elatik mij heeft aangenomen. Toen ik hoorde dat Zeeburg aan de slag ging met polarisatie en vervreemding, heb ik gesolliciteerd. Fatima Elatik was niet betrokken bij die sollicitatieprocedure.

Ik heb wel veel geleerd uit mijn eigen zoektocht. Daardoor herken ik vergelijkbare processen bij jongeren. Dat helpt me wel bij m’n werk. Verder hecht ik veel waarde aan het debat. Zowel in mijn tijd bij Argan als nu in Oost stimuleer ik het debat en de dialoog. Dat is de beste manier om je mening en frustratie te uiten, maar ook om de mening van anderen te horen, om tegengesproken te worden.”

Carel Brendel

Kende je het blog van Carel Brendel al?
“Ja, ik lees zijn blog en waardeer zijn werk: er staan geregeld goede stukken op zijn blog. Ik vind verder dat iedereen mag schrijven wat hij of zij wil. In dit geval had ik het wel dapper van hem gevonden wanneer hij mij vooraf om een reactie had gevraagd. Nu wordt alles als een feit gepresenteerd en door anderen overgenomen. Ik sta open voor kritiek en had Brendel graag persoonlijk een toelichting gegeven. Ik heb Brendel twee keer via twitter uitgenodigd om koffie te drinken. Daar heeft hij niet op gereageerd.” Azahaf was ook van plan Brendel nog te mailen, maar daar is het niet meer van gekomen.

Ewoud Butter is redacteur van Republiek Allochtonië

Naschrift 1:
Brendel heeft op twitter laten weten dat hij de tweets van Azahaf niet gezien heeft. Waarschijnlijk omdat er een 'slotje' zit op de tweets van Azahaf. Ze zijn dan alleen zichtbaar voor mensen die Azahaf op twitter volgen.

Naschrift 2 (13 juni 2014):
In juni 2014 laten de ouders van Theo van Gogh dat Mohamed Azahaf  heeft gelogen over een ontmoeting met de ouders van de vermoorde filmmaker Theo van Gogh. Dat schrijven deze in een ingezonden brief in het Parool. Ze schrijven o.a.: "Nu hebben de ouders van Theo kort na zijn dood niet aan een NOS-live-uitzending deelgenomen en ook nimmer van Azahaf een blijk van medeleven ontvangen. Azahaf liegt derhalve."
Azahaf verwees via twitter naar een herdenkingsbijeenkomstbijeenkomst die een jaar later is gehouden. In een vervolgtweet schrijft hij: "Was 1 van de welzijnswerkers die in het stuk zijn genoemd. Ik heb duidelijk mijn medeleven geuit richting ouders."

Links:

De twee blogs van Brendel over Azahaf: hier en hier

Inmiddels heeft Carel Brendel een derde blog aan Azahaf gewijd. Hij vond meer opmerkelijke uitspraken van Azahaf uit september 2004  (Waaronder: “Als je voor me neus stond en zou zeggen dat de koran niet deugd dan had ik je levend begraven). Ook roept hij Fatima Elatik op tekst en uitleg te geven. Lees meer hier.

De columns van Holman en Ephimenco,

Verklaring van stadsdeel Oost: Azahaf is een Bruggenbouwer. Hierin stelt het stadsdeel onder andere: "Het is op internet kinderspel om iemands woorden te verdraaien of citaten te ontdoen van hun context. Of om een medewerker te gebruiken voor een ander doel: het in diskrediet brengen van een politicus.(..) Azahaf geeft zelf aan dat de citaten die door Carel Brendel aan hem worden toegeschreven ofwel uit zijn verband gerukt ofwel niet waar zijn. Ook erkent hij in die tijd een aantal uitspraken gedaan te hebben waar hij niet langer achter staat. (..)  Voor Stadsdeel Oost is Azahaf van groot belang als bruggenbouwer die werkt aan het bevorderen van wederzijds begrip tussen moslims en niet-moslims. In zijn doen en laten stimuleert hij juist het tegengaan van radicalisering en het aangaan van de dialoog in een multiculturele maatschappij.”

AT5 had Azahaf in de studio

Frank de Wolf, fractievoorzitter van de PvdA heeft vragen gesteld aan het Amsterdamse college, in Amsterdam-Oost heeft Meerbelangen vragen gesteld.
Ook de PVV wil opheldering. PVV-kamerlid Van Klaveren verklaart over Azahaf: "Zo iemand moet lekker in Saudi-Arabië gaan wonen. Die hoort niet thuis in het bestuur van een Nederlandse stad", stelt Kamerlid Joram van Klaveren.


Meer over carel brendel, ewoud butter, fatima elatik, mohamed azahaf, polarisatie, radicalisering, stadsdeel oost.

Delen:

Reacties


Berend - 01/06/2011 20:40

http://www.nps.nl/page/programma/4206/vals-plat/portret/detail/1047

Bernadette de Wit - 31/05/2011 22:11

De moeilijkheid met discussies met moslims, of de vrienden van de moslims, is dat ze de neiging hebben de betekenis van begrippen naar eigen believen te gebruiken. Allemaal voor het goede doel, resp. verbreiding van de islam, en opkomen voor de moslims, als ze te hard aangevallen of gediscrimineerd worden.

Een Godwin is een onterechte vergelijking met Hitler in een internetdiscussie. Mike Godwin wilde hiermee discussiedeelnemers bewuster maken van hun argumentatie: vaak was de vergelijking in zijn ogen onzin of sloeg een discussie dood.

Berend maakt er nu een soortnaam van, waarbij de oorspronkelijke betekenis geheel verdwijnt. Maar goed, taalvernieuwing mag. De vraag is nu: als iemand de term taqiyya laat vallen, is dat dan een 'soort' Godwin?
Daarvoor zal je het argument eerst moeten beoordelen. En dan stelt Berend ons toch wat teleur, want hij gaat meteen bruggen bouwen ("het leidt tot een samenleving waarin je uiteindelijk niemand meer vertrouwt"). En dat slaat de discussie vaak dood.

Ook is Berend niet zo goed thuis in de geschiedenis van het verschijnsel. Hij denkt dat het strikt sji'itisch is. Niet helemaal. De sjiiieten gebruikten de overlevingstactiek van het liegen omdat ze altijd in de minderheid waren in soennitische samenlevingen. (Voor iemand verkeerde conclusies trekt: de islam is zoals we allen weten altijd een ontzettend vredelievend geloof geweest, gebouwd op vrijheid van godsdienst en tolerantie.)

Maar ook de soennieten kennen de leugen om bestwil, zeker nu ze (en dat had de grote geleerde, profeet en legerleider Mo niet helemaal voorzien toen de koran hem werd geopenbaard) in onze verwerpelijke ongelovige samenleving een door Geert Wilders onderdrukte minderheid zijn.

Neem soera 3:28, een van mijn favorieten (let op Berend, dit gaat ook over jou):

De gelovigen moeten de ongelovigen niet in plaats van de gelovigen tot medestander [vriend, helper, bondgenoot] nemen. Wie dat doen, behoren in niets tot God, behalve als jullie uit vrees voor hen op jullie hoede zijn. God waarschuwt jullie voor Hemzelf; bij God is de bestemming.

(vertaling: de moslimvriendelijke Fleemhuis)

Welnu, hier staat dat ook soennieten taqiyya (dit woord heeft verschillende Arabische stammen, die alle met 'bescherming' te maken hebben, i.c. van het geloof) mogen toepassen. Ze mogen tot op zekere hoogte op goede voet staan met de koeffaar, zo lang en voor zover dit de islam ten goede komt. Maar op het moment dat ze bedreigd worden, mogen ze liegen of er twee gezichten op na houden (binnenshuis de echte islam en je ware islamitische aard, tegen de ongelovigen een witgewassen islam, en dan zijn je extreme opvattingen een jeugdzonde of voor mijn part metaforisch enz.)

Mij lijkt het niet uitgesloten dat Mo Azahaf zich bedreigd voelt door de meedogenloze ongelovige Carel Brendel, de beul van internet. En omdat hij zijn bazin F. Elatik moet beschermen en zijn baantje als projectleider vervreemding moet veilig stellen, alles in dienst van de islam, laat hij zich zo dubbel uit als in dit interview.
Berend - 31/05/2011 10:48

Welja, ik had zat er op te wachten: taqqiya.

Dat is een soort Godwin: bij iedere discussie over de islam komt ie op een gegeven ogenblik te voorschijn en slaat ie de discussie dood. Het draagt bij aan een samenleving waarin je uiteindelijk niemand meer vertrouwt.

Taqqiya is een shi-itisch begrip dat voor het merendeel van de soennieten in Nederland volstrekt onbekend is. En van degenen die het begrip wel kennen, vind een grote meerderheid het weer haram.

Lucida - 31/05/2011 10:41

Treurig te lezen hoe Azahaf zichzelf in allerlei bochten wringt, om zijn gewraakte uitspraken in een ander (lees politiek correct vergoelijkende) daglicht te plaatsen. Azahaf heeft het over een 'jeugdzonde'. En onder die noemer moet het dan voor iedereen duidelijk zijn, dat hij tegenwoordig stukken 'genuanceerder' is in het ventileren van politieke beschouwingen. Treurig ook te zien hoe velen hem het voordeel van de twijfel gunnen, omdat hij nu eenmaal zijn 'jeugdzonden' publiekelijk heeft opgebiecht. Azahaf is trouwens slechts een van de vele zogenaamd bruggenbouwende islamisten, die bedreven en geschoold 'the art of taqqiya' in feite bezig zijn de boel bij elkaar te liegen. Triest is dat dit slag islamisten door de Linkse Kerk zonder noemenswaardige kwalificatie, anders dan onderdeel van de islamgemeenschap zomaar sociaal-maatschappelijke sleutelposities krijgt toebedeeld. Nog steeds vanuit het gutmenschlige wensdenken, dat je radicalisme liefdevol dient in te kapselen vanuit de aanname dat daarmee radicalisme vanzelf van haar scherpe kantjes zal worden ontdaan!...

Bernadette de Wit - 30/05/2011 13:33

Bertus haalt een bekend laf discussietrucje uit en praat er omheen.

Iedereen die dit leest, raad ik de goed onderbouwde artikelen over Elatik en Azahaf en de vele andere gespleten moslims aan (in het openbaar: modern, gematigd doen en bruggenbouwen, in eigen kring: intolerantie en islamisering) . Zie:

http://www.carelbrendel.nl/

Bertus - 29/05/2011 16:25

@bernadette Niet iedere Bertus heet Hendricks, net zo min als dat alle immigranten on haten. De wereld zit soms wat gecompliceerder en genuanceerder in elkaar dan sommigen denken.

Volgens mij speel jij op de man: jij haalt uit naar Elatik en je bent ervan overtuigd dat Azahaf liegt. Voor de onderbouwing verwijs je naar Brendel - die volgens mij nergens schrijft dat Azahaf liegt.

Bernadette de Wit - 29/05/2011 15:24

Beste Bertus (Hendriks?),
Graag verwijs ik je voor de feiten en het bewijs naar de website van Carel Brendel. Ik sluit me daarbij aan en kan ik dit kleine hokje niet Carels werk gaan samenvatten.

Zuur? Nee, hoor, ik heb enorme hekel aan immigranten + hun (2de generatie) die ons haten en daarover liegen en op onze kosten onze vrijheden komen ondermijnen. Mijn hekel aan linkse bondgenoten van deze immigranten is even groot.

Verder gaat mijn stemming je niets aan, je speelt op de man. Zwak, hoor.

Bertus - 29/05/2011 10:42

@bernadette, het grote verschil tussen Carel Brendel en jou is dat Brendel in ieder geval nog probeert zijn beweringen met feiten te onderbouwen.
Jij stelt dat Azahaf zou liegen. Dat zou kunnen, maar dat kun je niet bewijzen. Hij kan evengoed de waarheid spreken.
Of je een racist bent kan ik niet beoordelen. Ik ken je niet. Je klinkt behoorlijk zuur - maar daar zul je vast je redenen voor hebben.
Sterkte!

Antoine Berben - 28/05/2011 19:52

Een verhelderend stuk waar in ik ook de hele "Werdegang" kan volgen die AZAHF hier van zichzelf beschrijft.
Kan me wel voorstellen dat hij deze baan nu heeft gekregen en denk dat hij daarvoor ook wel de juiste persoon is!
Succes gewenst!

Bernadette de Wit - 28/05/2011 19:48

Carel Brendels artikelen zijn zorgvuldig van toon en bevatten goed geresearchte feiten, die er niet om liegen. Mo Azahaf daarentegen is zeer ongeloofwaardig en liegt dat het gedrukt staat. Maar is standaard bij de islamistische voorhoede (bijv. Tariq Ramadan) die ons zand in de ogen strooit. Wij moeten erin trappen, anders zijn we racist, en geloven dat ze goede bedoelingen hebben en helemaal geen verborgen islamiseringsagenda - want de islam is immers de godsdienst van de vrede. Wij ongelovigen moeten ons onderwerpen aan alle dialoogonzin en braaf subsidie blijven betalen voor schimmige flauwekulfuncties als 'bruggenbouwer' of adviseur 'vervreemding'.

Mo en zijn bazin, de domme, ijdele, zich Faatje noemende token moslima Elatik, werken met steun van suffe stadsdeel- en PvdA-dhimmi's hard aan het realiseren van het programma dat in soera 2:193 zo duidelijk staat omschreven.

“Strijd tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.”

Over mijn lijk.

Zayneb - 28/05/2011 15:41

"Een ding deze idioten moeten een voor mijn neus of voor de neus van me zusjes iets doen. Stelletjes zielige nl-ers meer niet. Ik heb altijd al geweten dat het nl cultuurtje altijd is zo geweest. Deze mensen moeten uitroeid worden........"
Mohamed Azahaf 26-10-2004, 13:55 http://bit.ly/inesSO

"Hey is shoot the message en niet shoot the messenger. Probeer met arrgumentatie te komen in plaats van de persoon te beledigen. Wij moslims vinden homosexualiteit niet kunen punt uit. Wij moslims vinden homosexualiteit niet kunen punt uit. Waarom omdat het een schade is voor de mensheid en een stop op de voortgang van de mensheid. Accepteer eens de mening van een andere."
Mohamed Azahaf 22-09-2004, 14:53 http://bit.ly/kkbUgq

Anna - 28/05/2011 12:08

Even Roos en haar mannen citeren, zingt u mee:

" Echt niet, eerlijk niet,
Ik heb het niet gedaan,
het is niet wat je ziet,
het is per ongeluk gegaan..."


Gnaues - 28/05/2011 11:06

@moluky

Kleding voor schriften? Dat heet een kaft... Onbenul!!!!

Faatje - 28/05/2011 10:08

Deels verhelderend.
Ik vind het toch wat raar wanneer iemand anders een weblog over je bijhoudt, maar goed, hij ontkent niet dat hij die uitspraken op dat blog heeft gedaan.
Ik heb Mohamed een paar keer ontmoet en toen maakte hij op mij een heel redelijke en gematigde indruk.
Ik krijg verder de indruk dat het vooral wordt aangegrepen in een campagne om Fatima Elatik te pakken, terwijl deze jongen dus niet door haar is aangenomen.

moluky - 28/05/2011 08:46

http://www.islaamkennis.nl/index.php?view=article&catid=57%3Aartikelen&id=403%3Akledingvoorschriften-in-de-islaam&option=com_content&Itemid=243


Ook de man hoort zich te houden aan de kleding voor schriften ( zie hier boven de link )deze man ziet er niet uit als een moslim maar als een echte ongelovige. Hoe kan een afvallige een brugerbouwer zijn ? Deze mensen worden toch niet serieus genomen door de moslims.