Benader ieder als een individu, ook in de hulpverlening

In opinie door Froukje Santing op 27-08-2015 | 09:09

De onderzoekers Trees Pels en Mehmet Day van het Verwey-Jonker Instituut hebben de vraag naar de zin en onzin van migrantenorganisaties (zelforganisaties) nieuw leven ingeblazen. De directe aanleiding vormt de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten waardoor er een groter beroep wordt gedaan op ook de ‘eigen kracht’ en netwerken van migranten. Maar lopen ze met hun onderzoek ook niet schromelijk achter de feiten aan?

Die vraag stelt Froukje Santing op nieuwwij.nl.

Ze schrijft onder andere:

"Het lijken deels echo’s uit het verleden. Alsof de onderzoekers de aansluiting hebben gemist met de nieuwe generatie migranten waarin het concept van die ‘nieuwe’ samenleving sterk onder druk staat. De ontkenning daarvan heeft al geleid tot de oprichting van nieuwe politieke partijen zoals NIDA in Rotterdam, met twee zetels in de gemeenteraad. Nederland is niet hun ‘nieuwe’ land, maar hun land. Hier zijn ze geboren en getogen. Ze houden zich helemaal niet bezig met integratie, maar met het gevecht voor erkenning en acceptatie."

De les is opnieuw dat ook het hulpaanbod aan migranten van dezelfde afkomst een individuele zoektocht is naar de juiste behandeling. En dat in de hulpverlening de lange Arm van Rabat en Ankara zoveel mogelijk buiten de deur moet worden gehouden. Niet omdat migranten moet worden verteld hoe ze de gerichtheid op het land van herkomst of die van (groot)ouders moeten invullen, maar omdat deze machthebbers hún waarden als patriarchale vaders aan hun volk opdringen, waar ook ter wereld. Benader een ieder in Nederland als een individu, vrij om – binnen de grenzen van de wet – te zijn, of uit te zoeken, wie hij of zij is.

Lees het hele artikel hier.

Zie ook:


Hebben eigen voorzieningen van migranten toekomst?

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over froukje santing, migrantenorganisaties.

Delen: