Bestuur van Haagse As Soenna roept op tot kalmte

In opinie op 02-07-2015 | 13:41

Het bestuur van de Stichting as-Soennah in Den Haag heeft gisteren een verklaring uitgegeven waarin alle moskeeën in Den Haag worden opgeroepen hun mensen aan te sporen geen geweld te gebruiken en al het nodige te doen om de rust in de stad te doen wederkeren. Ook ouders worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen. Juist tijdens de ramadan, een maand van bezinning, moet het verstand winnen van de moties. Kwaad dient niet met kwaad te worden bestreden.

Dat zegt het bestuur in een verklaring nadat er de afgelopen dagen heftige rellen zijn uitgebroken in Den Haag. Demonstraties tegen het politiegeweld dat afgelopen weekend leidde tot de dood van Mitch Henriquez, liepen door uit de hand in de vorm van hard optreden van de politie enerzijds en vernielingen, plunderingen en het roepen van kankerjoden tegen de politie door relschoppers.

Volgens burgemeester Van Aartsen speelt de islamitische vastenmaand ramadan een rol bij de rellen, aldus Van Aartsen: ,,Het is warm en het is ramadan," zei hij vandaag op een persconferentie.

Hieronder de volledige verklaring zoals die ook is gepubliceerd op Al Yaqeen, de website van de vaak als salafistische aangeduide as-Soennah moskee is verschenen:


Deze week is de Haagsche gemeenschap opgeschrikt door de dood van de 42-jarige Mitch Henriquez. De dood is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het harde optreden van de Haagsche politie. Als moslimgemeenschap in Den Haag betreuren wij deze gebeurtenis ten zeerste en willen bij dezen onze medeleven tonen aan de nabestaanden, kennissen en vrienden.

Na de dood van Mitch Henriquez braken er in onze stad hevige rellen uit.Een groep jongeren die zijn ongenoegen wilde uiten over deze spijtige daad, heeft de afgelopen twee dagen op een gewelddadige wijze geprotesteerd tegen het harde optreden van de politie. Alhoewel wij allemaal het harde optreden van de politie afkeuren, en begrip hebben voor de woede, het verdriet en de frustraties die de zinloze dood van deze Arubaanse burger oproepen, kunnen we ons absoluut niet vinden in de wijze waarop deze jongeren hun emoties tonen.

De politie en andere (politieke) verantwoordelijken zijn bezig om onderzoek te doen naar deze spijtige gebeurtenis. De stem van het volk en haar roep om rechtvaardigheid zijn onmiskenbaar gehoord. Maar de ware toedracht van het choquerende overlijden van Mitch Henriquez kunnen we pas achterhalen wanneer het lopende onderzoek volledig is afgerond. We leven immers in een rechtsstaat, en dienen daarom deze zaak over te laten aan het Haagsche bestuur. Wij hebben er bovendien alle vertrouwen in dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid zal nemen en deze gevoelige kwestie tot de bodem uit zal laten zoeken. We verwachten ook dat de schuldigen via de gerechtelijke weg vervolgd zullen worden.

Ramadan


Wij roepen daarom de jongeren – vooral de moslims onder hen – om de rust te bewaren en hun moed en innerlijke kracht te laten zien. De Ramadan is een gezegende maand. De Ramadan is een maand van bezinning, een maand waarin wij juist onze emoties moeten beheersen en onze beste kant moeten laten zien. Laten wij bewijzen dat wij wel degelijk in staat zijn om ons verstand te laten winnen van onze emoties. Diep in onze harten weten we namelijk allemaal dat geweld niet de oplossing is. Kwaad dient niet met kwaad te worden bestreden.

Ook verzoeken wij de ouders dringend om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij verzoeken hen hun kinderen op een gepaste wijze tot bedaren te brengen en uit te leggen dat wij de rust in onze stad moeten bewaren en de nachtrust van onze medeburgers niet mogen verstoren.

Verder roepen wij alle moskeeën in Den Haag op om de mensen aan te sporen geen geweld te gebruiken en al het nodige te doen om de rust in onze stad te doen wederkeren.

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over as soennah, den haag, mitch henriquez.

Delen: