Brief aan de hypocriete moslim

In opinie door Montasser Alde'emeh op 19-04-2016 | 13:00

"Het wordt tijd dat je jezelf een spiegel voorhoudt. Dat je je verantwoordelijkheid niet meer ontloopt. Dat je geen excuses meer zoekt voor je persoonlijk falen. Het wordt tijd dat je naar je eigen familie wijst, naar je eigen gemeenschap, naar de mensen die je vertegenwoordigen, naar de imams die je taal niet spreken."

Dat schrijft jihad-expert Montasser AlDe'emeh in onderstaande brief. Hij neemt stelling tegen wat hij het slachtofferdiscours noemt.

Jij ijvert voor verdraagzaamheid, maar je bent zelf onverdraagzaam.

Je ijvert voor liefde tussen volkeren, tussen mensen, maar je haat andersdenkenden.

Je streeft naar diversiteit in onze samenleving, maar wanneer iemand met dezelfde achtergrond toch nog anders is dan jij, dan ben je de eerste om hem af te breken.

Je beschuldigt anderen van racisme, terwijl je zelf dagelijks racistische opmerkingen maakt.

Je vraagt mensen om empathisch te zijn, maar je toont zelf geen empathie voor diegenen die het slachtoffer werden van het wangedrag van mensen uit je gemeenschap.

Neen, je zoekt naar uitvluchten en excuses voor hen. Zelfs voor de IS-strijders.

Waarom zoek je dan geen excuses voor de hooligans die het wangedrag van mensen binnen jouw gemeenschap niet meer kunnen verdragen, die hun afgrijzen uiten over de aanslagen in Brussel en Zaventem? Neen, jij wijst naar Syrië en Irak als het over die aanslagen gaat. Dat is totaal misplaatst, want aanslagen op onschuldige mensen kunnen op geen enkele manier gerelativeerd worden.

Jij noemt niet-moslims ongelovigen, verklaart andersdenkende moslims afvallig en excommuniceert ze. Waarom heb ik dan bij jou geen protest gezien over de medemoslims die jullie geloof besmeuren? Maar je bent wel kwaad wanneer iemand een onnozel tekeningetje maakt over de profeet. Dan begin je vanuit je verontwaardiging zelf andere mensen te bespotten.

Als we vandaag vaststellen dat jongeren die naar onze scholen zijn geweest zich uiteindelijk tussen hun medeburgers opblazen, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de gemeenschap waartoe die jongeren behoren - hun familie, de imams, de vertegenwoordigers - gefaald heeft. Niet de overheid.

Niet de overheid, die ervoor gezorgd heeft dat je gratis kunt studeren, dat er duizenden mensen - ook van jouw gemeenschap - in sociale woningen kunnen leven en uitkeringen krijgen. Van alle rechten en vrijheden kunnen genieten. En in veiligheid kunnen leven.

Het wordt tijd dat je jezelf een spiegel voorhoudt. Dat je je verantwoordelijkheid niet meer ontloopt. Dat je geen excuses meer zoekt voor je persoonlijk falen. Het wordt tijd dat je naar je eigen familie wijst, naar je eigen gemeenschap, naar de mensen die je vertegenwoordigen, naar de imams die je taal niet spreken. Het wordt tijd dat je jezelf eens in vraag stelt.

België heeft mij alle kansen gegeven. Als je dat niet erkent, dan was je al lang vertrokken. Waarom stel je jezelf de vraag niet waarom je België verkiest boven het land van je voorouders?

Ik weet waarom: omdat het hier verdomde goed is.

Kijk naar een land als Libanon, waar Palestijnen - ik ben zelf Palestijn - tientallen beroepen niet mogen uitoefenen, de Libanese nationaliteit niet krijgen en geen huis mogen kopen.

Of kijk naar Syrië, waar het eigen volk wordt afgeslacht.

Of laat het ons volledig op de spits drijven: kijk naar de IS-strijders die andersdenkende moslims de keel doorsnijden.

Is het dan zo slecht in België? Ik ben hier een vrij burger, blij dat ik hier mag leven. Toch ben ook ik even uit Brussel weggeweest. Mijn vader zag in Brussel hasj rokende jongeren op straat rondhangen. Hij zag jongemannen die in auto's inbraken, portefeuilles pikten, halskettingen van vrouwen lostrokken, brommers stalen en zelfs gewapende overvallen pleegden.

Hij wilde niet dat zijn kinderen daarmee geconfronteerd werden. Ik ben mijn vader dankbaar dat ik in een Vlaams dorpje kon opgroeien. Het is door zijn beslissing dat ik een universitaire studie kon beginnen en succesvol heb afgerond. Hij zette tien kinderen op de wereld en nam zijn verantwoordelijkheid als vader. Ik besloot later om terug te keren naar Brussel, als kind van deze samenleving. Ik heb geen religieuze gemeenschap nodig om me te vertegenwoordigen. Het wordt tijd dat je inziet dat ook jij die niet nodig hebt. Het wordt tijd dat jij als vrije burger een positieve bijdrage levert aan deze samenleving. Sta dus op en bescherm die samenleving die ons allen zo dierbaar is.
 

Montasser AlDe’emeh is een Belgisch-Palestijnse Arabist, islamoloog en politicoloog. Aan de universiteit van Leuven deed hij onderzoek naar islamistische radicalisering. Ook deed hij veldonderzoek onder strijders in Syrië en Irak. AlDe'emeh geldt internationaal als jihadexpert. Hij is nu als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit artikel van Montasser AlDe’emeh verscheen eerder bij Knack en is in overleg met de auteur ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

 

Lees ook:

Naar aanleiding van dit artikel verweet Dyab Abou Jahjah AlDe'emeh een 'gastmentaliteit'.  Jahjah: 'Hij is met zijn gastmentaliteit tevreden met meer rechten dan in Libanon of Marokko.' Volgens Jahjah ligt dat anders bij de jongeren die AlDe'emeh volgens hem beschrijft. 'Hun maatstaf voor tevredenheid in HUN land ligt hoger, en als burgers eisen ze gelijke rechten met hun autochtone medeburgers.' 

Montasser AlDe'emeh reageerde met een interview op de Belgische site Doorbraak. Hij stelt hier onder andere: "Jahjah misbruikt de zwakheden van de jongeren om ze te laten wentelen in een slachtofferrol, de negativiteit te cultiveren zodat hij zich uiteindelijk kan profileren. Dat is fout en zelfs gevaarlijk. Door voortdurend te zeggen dat je slachtoffer bent, stel je jezelf zwak op. Studeer en groei in de samenleving. En je kan perfect moslim zijn hier in Vlaanderen." AlDe'meh heeft Dyab Abou Jahjah meermalen een dubbelinterview voorgesteld, maar dat werd volgens AlDe'emeh door Jahjah geweigerd.

Update

Dyab Abou Jahjah heeft inmiddels laten weten een live debat met Montasser AlDe'emeh te willen.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over islam, jihad, Montasser AlDe’emeh, moslims, radicalisering, syrië.

Delen:

Reacties


Taiyib Saleem - 25/02/2018 14:13

Helemaal mee eens Montasser AlDe'emeh! Ik dank U voor uw stuk alsook uw repliek ten aanzien van dat mens (Dyab Abou Jahjah). Een individu die misbruikt maakt van alle rechten die het westen met zich meebrengt. En naar mijn idee dan wel veronderstelling: lekker terug mag gaan naar Libanon. Daar mag hij zijn gedachtegoed (Arabische - Europese - Liga: een beweging die wil opkomen voor de belangen van Arabische moslimimmigranten in Europa), nationalistische, antisemitische gedachtegoed alsook anti-westerse idealen bewerkstelligen 'tussen je vrinden van Hezbollah en consorten'.

Het heeft mij altijd verbaasd dat men zo terughoudend is alhier (Nederland alsook België) jegens dit soort individuen. Men bekijkt die man vanuit een westerse invalshoek (onder het mom: vrijheid van meningsuiting). Echter, hoe kan men dat bewerkstelligen als die Abou jahjah niet de westerse idealen alsook de gedachtegoed alhier eerbiedigt dan wel tot zijn eigen maakt. Die man wilt de Sharia implementeren. Ik herhaal: hij wilt de Sharia implementeren in een land (het westen) die voor een grote deel Christelijk is. Dat moet toch genoeg reden zijn om zo een man geen media-aandacht te geven, alsook iedere (binnen de kader van de wetgeving) die man te stoppen.

Ik heb het vaak gezegd; alsook zeg ik het wederom: ik blijf het wezensvreemd vinden - dat men dit soort individuen - alle ruimte geeft om hén achterlijke gedachtegoed te verspreiden.

Sandra - 28/04/2016 18:20

Wat een verademing, dit artikel! Montasser, jij bent een lichtend voorbeeld voor alle moslims! Jij kunt ze zelfreflectie leren, leren om uit die slachtofferrol te stappen! Dank je wel, je geeft mij hoop! Ik hoop nog vaak van jou te horen! Respect!

Wim Heitinga - 25/04/2016 19:49

@bibio
Misschien had je ook het vers er na moeten lezen. Daar staat:

"voor de ongelovigen hebben Wij een vernederende bestraffing klaargemaakt"

Het lijkt er sterk op dat 4:36 alleen is bedoeld voor moslims onderling. Dat idee wordt bevestigd door vers 48:29.

"Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander."

In onderstaand filmpje legt islamkenner David Wood uit (vanaf 2:25) aan de hand van citaten uit Koran en Hadith wat islam betekent voor niet-moslims. Daar word je niet vrolijk van.

https://www.youtube.com/watch?v=aPBUlZPE95c

bibio - 23/04/2016 00:43

De Islam is een sociale religie die zicht richt op de gemeenschap en de gelovigen verplicht stelt op een goede en ethisch hoogstaande wijze met de medemens om te gaan. Daarbij is het niet van belang op welke manier van sociale omgang of om welke transactie het gaat, of welk geloof onze medemens heeft.

Dit is niet is wat ik zelf heb verzonnen maar staat gewoon in hoofdstuk 4, vers 36 van de koran:
http://koran.nl/soera-4-an-nisa-de-vrouwen

willem van vliet - 21/04/2016 16:20

Als een ieder zoals jij denkende zou wezen , dan zou de wereld er heel anders uitzien en een ieder in zijn eigen veilige land kunnen wonen en zouden we veilig naar andere wereld delen kunnen reizen . En elkaar zeker respecteren zoals het ook hoort SUPER !!!!! of is dit een utopie ???

Fatima - 21/04/2016 06:53

Abou jah jah heeft gelijk. De jongeren hanteren inderdaad een ander maatstaf. Zij zijn in het westen geboren en getogen. Het is toch niet vreemd dat zij gewoon gelijke rechten en kansen willen als hun "autochtone" leeftijdgenoten.

Als geboren en getogen Rotterdamse van Marokkaanse komaf , kan ik mij niet in de visie van Montasser herkennen. Ik ben in Rotterdam geboren en niet in Palestina. Voor mij zijn de vrijheden in Nederland een vanzelfsprekendheid. En ik ben trots op Nederland. Ik voel mee met de Palestijnen en het onrecht wat ze is aangedaan. Dus ik kan me voorstellen dat als een Palestijn zich in nl of België vestigd dat hij zijn ervaringen met een land in oorlog meeneemt en blijft projecterenn op moslimjongeren. Maar ik vind ook dat montasser moet beseffen dat zijn referentiekader niet de mijne is.

Ik ben namelijk gewoon een jongere met moslimachtergrond en een trotse Rotterdamse.

Ik wil aangesproken worden op mijn individuele verantwoordelijkheid.Joep Hermans - 20/04/2016 21:34

Montasser AlDe'emeh. Een naam om te onthouden. Hij legt precies de vinger op de zere plek. Hij trekt zich niets aan van de verstikkende politieke correctheid die een etterend gezwel heeft veroorzaakt in de samenleving. Vergeleken met de Islamitische thuislanden van veel immigranten is hier vrijheid (als je daarmee om kunt gaan) Sociale voorzieningen, weinig corruptie, toegankelijk onderwijs, veiligheid, etc. Een maatschappij waar je alles kan, als je maar wilt en er keihard voor gaat. Helaas komen de mensen die het wel maken en hun eigen weg zijn gegaan veel te weinig in het nieuws. Juist dezen kunnen een voorbeeld zijn om een succesvol leven op te bouwen in vrije en nog steeds ontzettend tolerante West Europese landen.
( Misschien een tip voor Republiek Allochtonië? Iedere week een succesvolle Moslimzakenman of vrouw, of anderszins succesvolle mensen van allochtone oorsprong in het blikveld plaatsen?)

john van mook - 20/04/2016 02:04

Ik zou willen dat meer mensen dit eindelijk zouden inzien