Brief naar islamitische organisaties over afvalligheid

In opinie door Ewoud Butter op 12-12-2015 | 19:50

Boris van der Ham, de voorzitter van het Humanistisch Verbond, heeft aan ruim 100 islamitische organisaties een brief gestuurd over het recht op afvalligheid.

Aanleiding hiervoor is het het ‘Freedom of Thought Report’ dat op 10 december, internationale dag van de mensenrechten door de Internationale Humanisten werd gepresenteerd. Hierin werd alarm geslagen over de discriminanatie van ‘ongelovigen’ in de wereld.
‘In 55 landen is afvalligheid of godslastering strafbaar, in 13 landen riskeer je daarvoor zelfs de doodstraf.

Hoewel de wettelijke bescherming van individuele vrijheid in Nederland beter geregeld is dan in de meeste andere landen, hebben met name ex-moslims het in informele kring vaak niet gemakkelijk. Veel van hen besluiten om hun opvattingen niet uit te spreken uit angst voor sociale uitsluit
ing.

Het is volgens Van der Ham belangrijk dit probleem duidelijk te benoemen en tolerantie te bepleiten. Daarover wil Van der Ham graag in gesprek met islamitische organisaties. Hij schrijft:

In het debat over religieuze tolerantie is het recht om ‘ongelovig’ of ‘afvallig’ te kúnnen zijn een belangrijk ijkpunt. Het is van cruciaal belang dat dit onomwonden wordt onderschreven, zowel in de moskee, bij islamitische instituties, als in het onderwijs. Dat recht dient iedereen. Immers, als iedereen het fundamentele recht heeft om ‘ongelovig’ te mogen zijn in de ogen van een ander, is er voor iedereen plek: voor orthodoxen, gematigde en ex-moslims, als ook alle andere (on)gelovigen.Het Humanistisch Verbond realiseert zich dat er al vele moslims zijn in Nederland die dit uitgangspunt persoonlijk onderschrijven, maar we stellen ook vast dat er te vaak nog problemen zijn met het onderwerp ‘afvalligheid’ en het recht daartoe.

De volledige brief van Van der Ham is hier te lezen.

Meer over het Freedom of Thought Report hier. Hieronder een kaart waarop de mate van disriminatie van ongelovigen wordt weergegeven. Nederland en België zijn één van de weinige groene landen.

Deze kaart is afkomstig van de website van het Humanistisch Verbond. Een grotere versie van deze kaart kunt u hier bekijken.

 

Meer artikelen over afvallige moslims op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over afvallig, afvalligheid, boris van der ham, humanistisch verbond, ongelovigheid.

Delen:

Reacties


marijke - 05/03/2016 00:21

Goeie aktie van Boris van den Ham. Dit is internationaal een groot probleem. De oplossing eerst dichtbij huis zoeken een goeie stap naar een veilige wereld voor iedereen.

Faatje - 15/12/2015 11:39

De bedoeling zal wel goed zijn, maar, 'mijn God', wat een betuttelend toontje in de brief aan de moskeeen. Deze humanisten praten als predikers.
Nadia Ezzeroili, zelf 'afvallige', riep de moskeeen gisteren op, hier niet op in te gaan vanwege de paternalistische benadering. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten.