Burgemeester Aboutaleb misleidt bewust om schending demonstratierecht te legitimeren

In opinie door Mitchell Esajas op 18-06-2017 | 22:19

Vrijdag vond de openbare hoorzitting plaats in verband met de arrestatie van anti-zwarte piet demonstranten vorig jaar in Rotterdam. Samen met Jerry King Luther Afriyie had Mitchell Esajas de mogelijkheid om een kort betoog te houden.

Dit betoog van Esajas, dat eerder gepubliceerd werd op StopBlackface.com, leest u hieronder.

Goedemorgen, ik ben één van de leden van het collectief Kick Out Zwarte Piet. Binnen dit collectief heb ik me het afgelopen jaar bezig gehouden met de communicatie en logistiek. Als u de woorden van uw burgemeester Aboutaleb en het verweer van zijn advocaten moet geloven zou u denken dat ik een “extreem linkse” herrieschopper ben. De burgemeester stelt dat hij genoodzaakt was om de extreme maatregel te treffen en ons fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en betoging af te nemen met een demonstratie verbod omdat wij, KOZP, hem een loer zouden hebben gedraaid.

In een opiniestuk in het NRC “Waarom ik de demonstratie tegen zwarte piet verbood” schreef hij: “deze actiegroep heeft ons doelbewust misleid. (…) Zonder demonstratieverbod en noodbevel had er een slagveld kunnen ontstaan.” Tevens stelt de burgemeester, op volstrekt wazige, onduidelijke, bronnen KOZP dat zowel “(extreem) linkse als (extreem) rechtse groeperingen (waaronder hooligans) van plan waren naar de landelijke intocht in Maassluis te gaan, waarbij er een serieuze kans was dat zij de confrontatie met elkaar en het publiek zouden zoeken”. De burgemeester heeft hiermee een zeer misleidend beeld van mij en de andere mensen die in Rotterdam zijn gearresteerd terwijl wij  slechts vreedzaam onze mening kenbaar wilden maken.

Foto: Ouassila Aouragh

Want niets is minder waar, in mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als studieadviseur antropologie op de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van een netwerk voor studenten en young professionals van diverse culturele achtergronden. Ik betaal mijn belasting, meestal op tijd, en doe meer dan de gemiddelde burger om een bijdrage te leveren aan de samenleving. En hetzelfde geldt voor de bijna 200 personen die op de betreffende dag werden gearresteerd.

Het is dan ook oneerlijk en misleidend om ons op hetzelfde niveau te plaatsen als hooligans. Deze 200 mensen kwamen niet naar Rotterdam om de stad kort en klein te slaan omdat ze een wedstrijd hadden verloren. We zijn geen extreem rechtse lieden die vinden dat gehele bevolkingsgroepen gedeporteerd, gedehumaniseerd of erger, vermoord, moeten worden. De burgemeester vreesde voor confrontaties, op basis van wat? We zijn al 5 jaar bezig en er is nooit sprake van geweldpleging van onze kant geweest. Nee. Wij waren op weg naar Maassluis omdat we vreedzaam wilden betogen en niet geconfronteerd willen worden met zwarte piet, een figuur die zoals de VN, het College voor de Rechten van de Mens en zo een beetje de hele wereld behalve vele Nederlanders, als een racistische karikatuur van mensen van zwarte mensen zien. Het is dan ook absurd en misleidend om ons zo neer te zetten.  Door dit beeld te schetsen, door ons te demoniseren en te criminaliseren schept de burgemeester een beeld van ons als extremisten die het verdienen om met repressie en zo nodig geweld opgesloten te worden. Dat is geen democratie maar enigszins dictatoriaal.

  ZP5

Daarnaast wordt er een misleidend beeld geschetst dat de politie ons vriendelijk zou hebben aangeboden om ons te begeleiden naar Maassluis. Wij hebben de aankomst van begin tot einde gefilmd, hier is duidelijk te zien dat de politie dit niet heeft aangeboden en geen woord heeft gerept over een noodverordening. Op het moment dat wij het gevoel kregen dat we werden tegengehouden zodat we niet meer naar Maassluis konden gaan besloten wij ter plekke om dan maar in Rotterdam onze stem te laten horen. Mijn groep heeft op zijn minst een halfuur lang, onder begeleiding van de politie, op een vreedzame manier betoogd midden in het centrum van de stad. Na enkele kilometers te hebben gelopen werden we ingesloten om te horen te krijgen dat er een noodverordening van kracht was. Dat we instructies van de politie niet hebben opgevolgd is dus onwaar en daar hebben we bewijs voor.

 

 Zwarte Piet is niet onschuldig

Een tweede argument dat de burgemeester gebruikt is dat hij de onschuldige kinderen én hun ouders zou willen beschermen. “Ik beschermde onschuldige kinderen” schreef hij in het NRC. Hiermee bevestigt hij het beeld van demonstranten als agressieve extremisten die een bedreiging en risico zouden vormen voor de veiligheid van de onschuldige feestvierende kinderen en ouders. Dit sluit tevens aan op het beeld van “white innocence” ofwel “witte onschuld”, een boek van antropologe en professor Gloria Wekker waarin ze beschrijft dat wij in Nederland een dominant zelfbeeld hebben dat we het land van tolerantie, openheid en gelijkheid zijn. Dit terwijl Nederland 400 jaar lang een koloniale en imperiale natie is geweest met kolonies van de Oost tot de West. Dit verleden heeft een erfenis nagelaten. De grote aantallen mensen uit voormalige kolonies die bijvoorbeeld in deze multiculturele stad wonen zijn een erfenis van dit verleden maar ook de Sinterklaastraditie in haar huidige hoedanigheid is een erfenis hiervan. En het gaat ons niet alleen om zwarte piet, de figuur staat symbool voor dieperliggende manifestaties van racisme en discriminatie zoals arbeidsmarktdiscriminatie, ongelijkheid in het onderwijs, etnisch profileren en de dehumaniserende manier waarop er met vluchtelingen worden omgegaan.

Foto: Ouassila Aouragh

  We hebben echter een maatschappelijk probleem omdat we op scholen weinig tot niks leren over dit koloniale verleden en de erfenis daarvan waardoor vele mensen in de onschuld van deze koloniale traditie geloven. Als u zich enigszins verdiept in de geschiedenis zal u concluderen dat er niks onschuldigs is aan zwarte piet. U zult concluderen dat het racisme is. En na jaren discussiëren en debatteren over de traditie kan niemand volhouden onwetend te zijn over het feit dat er vele mensen, vooral zwarte mensen, zwarte kinderen zijn, die worden gekwetst door de traditie.

De burgemeester zei onschuldige kinderen te willen beschermen maar wie beschermt ons, wie beschermt zwarte kinderen van het symbolische geweld dat hen elk jaar van half november tot 5 december wordt aangedaan?

ZP4

Als ik de macht had ik per direct een oplossing ingevoerd waar iedereen blij mee kon zijn, maar die macht hebben wij niet. Het enige beetje macht dat wij hebben is de macht van onze stem, de macht van onze mening. En in een gezonde democratie hoort de mening van elke burger vrij geuit te kunnen worden mits binnen de perken van de wet. Aboutaleb heeft op grond van een ondoorzichtig en misleidend verhaal, op basis van een beeld van witte onschuld en op basis van zijn machtspositie ons fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting ontnomen. Ik heb dan ook dat u tot het oordeel komt dat het niet zogenaamde “extreem-linkse” mensen waren die een dreiging vormden maar dat de burgemeester met deze uiterst extreme maatregel die situatie heeft laten escaleren én zoals Amnesty International aangaf onze grondrechten heeft geschonden.

Mitchell Esajas is programma manager antropologie op de UvA. Hij is voorzitter van New Urban Collective en mede initiatiefnemers van The Black Archivces. Dit stuk verscheen eerder op Stop Blackface,com en is in overleg met de auteur ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over mitchell esajas, zwarte piet.

Delen: