Burgers in open brief: we zijn polarisatie meer dan zat

In opinie op 26-02-2011 | 09:46

Een groep burgers is de angstzaaierij, polarisatie en uitsluiting in Nederland meer dan zat. Dat schrijven ze in een open brief aan de redelijke meerderheid van het Nederlandse volk. Ze roepen deze redelijke meerderheid op zich ook uit te spreken, een petitie te ondertekenen en met initiatieven en ideeen te komen. Hieronder de open brief.

Wat is er toch aan de hand in Nederland? Gaat het écht zo slecht met onze samenleving? Worden we in een wurggreep gehouden door multiculturalisten? De zogenaamde linkse elite?

Ongeveer 1,5 miljoen stemgerechtigden denken van wel. De media doen hun best om te bewijzen dat zij naar die groep luisteren. Zij geven een breed podium aan PVV-gezinde opiniemakers. De overgrote meerderheid van 10,5 miljoen stemmers horen we nauwelijks. Nederland, en het maatschappelijke debat in het bijzonder, wordt nu niet gedomineerd door de ‘linkse elite’, maar door rechtse populisten.

Wij zijn een groep Nederlanders die in harmonie en respect met elkaar willen samenleven en die angstzaaierij, uitsluiting van bepaalde groepen, polarisatie en lompe omgangsvormen meer dan zat zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat miljoenen Nederlanders met ons vinden dat:

  • negativiteit over Nederland de boventoon voert op basis van onderbuikgevoelens en angst in plaats van feiten (en toch belanden we hoog in de top tien van landen met het gelukkigste volk ter wereld);
  • het maatschappelijke debat te veel met populistische oneliners wordt gevoerd;
  • bepaalde groepen in de samenleving op oneerlijke wijze apart worden gezet, moslims in het bijzonder;
  • redelijkheid, het journalistieke ambacht, hoor- en wederhoor brutaal aan de kant worden geschoven om het debat te kunnen domineren;
  • nu niemand ónze stem fatsoenlijk en constructief vertegenwoordigt;
  • Nederland niet meer de vrije, open samenleving is waar we altijd over spraken;
  • we niet meer trots zijn op dit land waar vrijheid, leven en laten leven, naastenzorg, cultuur en onderwijs worden weggeschoven;
  • de binding met de samenleving afneemt omdat je je niet meer thuis voelt in Nederland, ongeacht of je autochtoon of allochtoon bent.

Herken je je hierin? Hoor jij net als wij bij de Redelijke Meerderheid? Spreek je dan uit! Laten we samen duidelijk maken dat we een bloedhekel hebben aan kortzichtige stigma’s en als voorvechters van een harmonieus en respectvol Nederland het aanwakkeren van xenofobie en tweedeling in de maatschappij verwerpen.

Kom op voor óns Nederland. Een land waar we zorgzaam zijn voor anderen en met respect voor elkaar sámen leven. Waar diversiteit normaal is en als een verrijking wordt gezien. Waar burgers zich verbonden voelen met de rest van de wereld en een kansensamenleving vormen. Waarin je niet begint met achterstand, maar wordt beoordeeld op jouw talent en inzet.

Kortom, sta voor een land waar iedereen kan leven zoals hij of zij wil en zich veilig, gelukkig en gelijkwaardig voelt. Een Nederland dat bestaat, maar niet aan de oppervlakte zichtbaar is door een kleine stroming die de negatieve boventoon voert.

Ga de verbinding aan, verhef je stem, deel je mening of kom met ideeën op: www.ccgeluk.nl

Namens de Redelijke Meerderheid (www.deredelijkemeerderheid.nl)

Teken de petitie hier


Meer over onbehagen, polarisatie, redelijke meerderheid.

Delen:

Reacties


H.Demarteau - 03/03/2011 20:15

Geweldig. We mogen die polarisatie niet verder laten oplopen. Heel gevaarlijk.
Zorg voor meer bekendheid!!!

wiert - 27/02/2011 10:04

Het tegenoffensief naar rechts heeft de laatste dagen flinke aandacht opgeéist en terecht! Mijn ondertekening is een feit. Succes!

Raya Lichansky - 26/02/2011 13:46

Verstand, gevoel en redelijkheid!

Stefanie - 26/02/2011 10:43

Wat een geweldig initiatief!!!