Campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'

In opinie op 01-04-2015 | 17:09

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie start de campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'. Het doel van deze campagne is het vergroten van de meldingsbereidheid van voorvallen, uitingen en ervaringen van islamofobie.

Nog steeds wordt het grootste deel van islamofobe incidenten niet gemeld bij de meldpunten, de antidiscriminatiebureaus en de politie. Melden is echter van belang voor afhandeling en registratie van deze incidenten. De campagne bestaat uit het op grote schaal verspreiden van informatiemateriaal in papieren versie, via email en via de (sociale) media. Verder verzorgen wij op verzoek voorlichtingen over het belang van melden.

Heeft u, als (vermeend) moslim, discriminatie ervaren dan is het essentieel dit te melden. Accepteer niet langer dat u vanwege uw religie of afkomst wordt bedreigd, uitgescholden of weggezet als minderwaardig of potentieel terrorist. Maak gebruik van uw rechten: maak een melding of doe aangifte!
Melden is de enige manier om islamofobie zichtbaar te maken en aan te pakken.

Wat kunt u zelf doen?
1. Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden etc.
2. Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren
3. Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen

Melden
Het Meldpunt Islamofobie en Discriminatie
Wanneer u contact opneemt met het Meldpunt Islamofobie helpen de medewerkers van het Meldpunt u de weg te vinden naar de politie en/of een van de antidiscriminatiebureaus en ondersteunen zij u gedurende de afhandeling van uw melding.
Het Meldpunt Islamofobie zorgt voor adequate registratie van het incident.

• Telefonisch: 020-4288825
• Via de website: www.meldpunt-islamofobie.nl
• Via de email: islamofobie@gmail.com
Via een privébericht op onze Facebookpagina: www.facebook.com/ islamofobie.endiscriminatie

Discriminatie.nl
U kunt ook rechtstreeks een melding doen bij een antidiscriminatiebu reau bij u in de buurt. Hier wordt uw melding apart geregistreerd als islamofobie. Medewerkers van de antidiscriminatiebureaus handelen uw melding af en ondersteunen u bij eventuele verdere stappen zoals bemiddeling of aangifte.
• Telefonisch: 0900-2 354 354
• Via het meldingsformulier op de website: www.discriminatie.nl • Per email: info@discriminatie.nl
• Of via de gratis te downloaden app: Discriminatie melden

U kunt ook een melding of aangifte doen bij de politie bij u in de buurt. • Telefonisch: 0900-8844
• Via het meldingsformulier op de website: www.politie.nl

Internet
Wanneer u via internet of sociale media als Facebook of Twitter te maken krijgt met islamofobie of discriminatie kunt u dit digitaal melden bij:
• MiND (Meldpunt Internet Discriminatie): www.mindnederland.nl • MDI (Meldpunt Discriminatie Internet): www.mel

Meer initiatieven

Er zijn meer initiatieven waar melding gedaan kan worden van islamofobie. Kijk hier

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Onder moslimhaat verstaan wij het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims of het geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens kunnen niet alleen moslims slachtoffer van 'moslimhaat' zijn, maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek rekenen wij nadrukkelijk niet tot moslimhaat of islamofobie. 

Meer over moslimhaat op dit blog hier

Lees bijvoorbeeld het artikelen van Martijn de Koning , Brian Whitaker en  Ineke van der Valk over de term islamofobie. Meer over islamofobie hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, islamofobie, melden, moslimhaat.

Delen: