CMO: minister Opstelten erkent islamofoob geweld als probleem.

In opinie op 12-11-2013 | 08:26

Met regelmaat zijn moslims en moskeeën slachtoffer van gewelddadige, islamofobe acties. Dit blijkt ook uit onderzoek. Minister Opstelten erkent het probleem. Het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO) heeft de minister verzocht om bij een eventueel volgend incident dit publiekelijk te veroordelen.

Het CMO is ook in overleg met het Ministerie van SoZaWe over te nemen stappen in het bestrijden van islamofobie en heeft de Minister van Veiligheid en Justitie verzocht dit te steunen.

Zo laat het CMO op haar website weten. 

Het CMO had vorige week donderdag een overleg met Ivo Opstelten. Tijdens het overleg heeft het CMO gepleit voor meer structurele overlegverbanden tussen moskeeën en (in het bijzonder ook kleinere en middelgrote) gemeenten. "Niet alleen sporadisch als er zich problemen voordoen omtrent bijvoorbeeld islamofobie of radicalisering, maar ook als het goed gaat in een meer structureel verband."

Ook pleit het CMO voor meer transparantie over de financiering van moskeeën door internationale fondsen. De relatie die soms wordt gelegd tussen financiering vanuit internationale fondsen en radicalisering, herkent CMO niet. 

Bron: CMO

Meer over islamofobie op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over cmo, financiering, islamofobie, opstelten, radicalisering.

Delen: