CMO: Ondertoezichtstelling private internaten haastig en onzorgvuldig

In opinie op 07-02-2014 | 11:32

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is verbijsterd over de recente negatieve en ongenuanceerde uitlatingen van politici en bestuurders over ‘moskee’ internaten. "Het in diskrediet brengen van deze instellingen door deze uitlatingen doet geen recht aan de feitelijke situatie en maakt de ouders en jongeren ongerust . Die situatie is dat internaten wettelijk toegestane en particuliere initiatieven zijn met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de vorming en ontwikkeling van jongeren in Nederland." Dat stelt het CMO in een persbericht.

Volgens het CMO kan de overheid altijd overleg initiëren met internaten met als doel de kwaliteit en veiligheid van het bestaande private aanbod te verbeteren. Het CMO:

"Internaten hebben tot nu toe altijd meegewerkt op vragen van de overheid. Deze samenwerking heeft geen baat bij het onder druk komen te staan door negatieve uitlatingen in de media. Op basis van een zorgelijk signaal binnen een gemeente kunnen niet alle internaten in Nederland gezien worden als onveilige instellingen waarover zorgen moeten bestaan.
Het fenomeen ‘intern educatie-centrum’ oftewel ‘internaat’ is voor bepaalde migrantengroepen van oudsher een bekend fenomeen. Ook in Nederland hebben dit soort initiatieven de laatste drie decennia een positieve bijdrage geleverd aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de migrantenkinderen. Hooggeplaatste landelijke en lokale politici en bestuurders hebben herhaaldelijk deze centra bezocht en geprezen voor hun diensten voor de samenleving." 

Het CMO vraagt in het persbericht de politiek en andere betrokkenen om goed na te denken voordat er met haastige wetgeving of ondertoezichtstelling onterecht inbreuk wordt gedaan op de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van ouders.

Minister Asscher maakte deze week bekend dat er een Wet op Jeugdverblijven komt waardoor er meer controle mogelijk is op particuliere internaten, waaronder aan islamitische internaten. 

Meer over internaten op dit blog hier. Meer van of over het CMO hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over asscher, cmo, internaten, islam, moskee-internaten.

Delen: