CMO: vaker verzet tegen bouw moskeeën

In opinie op 12-03-2015 | 09:58

Moskeebesturen hebben sinds een jaar steeds meer te maken met weerstand wanneer zij een nieuw gebedshuis willen bouwen. Dit verklaart het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na gesprekken met verschillende moskeekoepels. Buurtbewoners verzetten zich vaker tegen de gebedshuizen, maar moskeebesturen doen op hun beurt volgens het CMO te weinig aan het creëren van draagvlak

Het contactorgaan ziet nu problemen bij zo’n tien gemeenten.

Omwonenden maken vaak bezwaar omdat ze parkeerproblemen verwachten. Maar ook angst voor de islam speelt een rol.  Elforkani tegen het ANP: ,,In drie van de tien gevallen ontstonden er problemen met de gemeenten na de aanslagen in Parijs en de problemen met haatpredikers.’’
Hij wijst ook op verkeerde beeldvorming. ,,Mensen denken dat er opeens een heleboel moskeeën worden gebouwd, maar vaak gaat het om bestaande gebedshuizen die nog 'verstopt' zaten in oude garages en schoolgebouwen. Die worden door nieuwbouw opeens zichtbaar.’’

Onderzoekster Ineke van der Valk concludeerde in de Monitor Moslimdiscriminatie die zij vorige week presenteerde: "Zichtbare, als zodanig herkenbare moskeeën – vrijstaand, minaret – zijn vaker doelwit dan meer ingebouwde gebedshuizen in gebouwen die voorheen een andere bestemming hadden." en: "Vooral moskeeën die werken aan nieuwbouw of nog niet lang geleden nieuw werden gebouwd, waren relatief vaker doelwit van agressie. Het is in verband hiermee mogelijk dat daders zich aangemoedigd voelen door het anti-islam discours en de acties tegen nieuwbouw moskeeën van de PVV en aan deze partij gelieerde initiatieven."

Volgens Elforkani moeten moskeebesturen zelf meer hun best moeten doen om omwonenden eerder bij nieuwbouwplannen te betrekken.  Hij verklaart tegenover het ANP: “Ook moeten besturen veel transparanter worden over bijvoorbeeld de financiering.” De bouw van een moskee in Lansingerland is wat betreft Elforkani het voorbeeld van hoe het ook kan. “Tegen de bouw is niet één bezwaar aangetekend, vooral omdat bewoners direct in het proces zijn betrokken.”

Gouda

De afgelopen weken was er veel politieke en maatschappelijke ophef over de bouw van een nieuwe moskee in Gouda, die in het debat al snel werd getypeerd als een 'Megamoskee'. Er was veel verzet van buurtbewoners en extreemrechtse actievoerders, er was discussie over de financiering van de moskee, gescheiden ingangen voor vrouwen en mannen,  dubbele petten van moskeebestuurders en over de interne verdeeldheid binnen de Goudse moslimgemeenschap.  

Het moskeebestuur van El Wahda in Gouda heeft deze week laten weten  geen grote moskee meer te willen bouwen in Gouda-Noord, maar te kiezen voor een islamitisch centrum voor een “substantieel lager aantal bezoekers’’ dan de 1500, die de grote moskee had moeten herbergen.

De buurtvereniging die zich verzette tegen de moskee reageert terughoudend op het nieuwe voorstel. Op facebook zijn alweer diverse haatreacties gesignaleerd. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over cmo, moskeeën, moslimhaat, nieuwbouw.

Delen: