Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie vraagt Tweede Kamer stelling te nemen

In opinie op 01-12-2014 | 07:56

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie heeft open brieven gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraken over moslims vorige week van PVV'er De Graaf.

De Kamervoorzitter wordt gevraagd de beschaafde voorbeeldfunctie van het parlement te herstellen en de fractievoorzitters wordt gevraagd maatregelen tegen islamofobie te nemen.

Namens het Collectief is de brief ondertekend door Ties Prakken (advocaat), Jan Jaap de Ruiter (arabist), Marlene Bosman, Abdou Menebhi (Emcemo) en Mohamed Rabbae (LBM.

In de brief aan kamervoorzitter Van Miltenburg worden de uitspraken van  De Graaf betiteld "als ophitsing en aanmoediging tot haat en - in sommige gevallen- ook tot geweld tegen moslims en hun gebedshuizen".

De schrijvers wijzen in dit verband op de gewelddadige aanvallen op moskeeën, waar tweederde van de moskeeen mee te maken heeft. 

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie stelt dat parlementariers bij debatten in de Tweede Kamer "terecht, een ruime vrijheid van meningsuiting" hebben, maar dat de manier waarop De Graaf van de PVV zijn mening verwoordde van "een bedenkelijk niveau en het parlement onwaardig" is. "Zoals u weet dringt deze abjecte , onhygiënische en provocerende taal van de PVV, via de media door tot in de huiskamers van moslims en niet-moslims. Deze uitspraken kunnen daarom makkelijk leiden tot zware spanningen en zelfs heftige botsingen tussen bevolkingsgroepen. Dit is een gevaar voor de stabiliteit van onze samenleving en kan – onverhoopt- leiden tot een diepgaande en duurzame polarisatie en splitsing van ons land, met alle onwenselijke gevolgen van dien." 

Het Collectief vreest dat de PVV de Tweede Kamer steeds meer als een eigen platform zal gebruiken om haar hatelijke en opruiende taal te spuien, wanneer de rechter dit soort uitspraken buiten de Tweede Kamer niet meer zal dulden.

"De Tweede Kamer verliest dan veel van haar prestige en respect bij de bevolking en wordt niet meer beschouwd door de hele bevolking als het centrum van onze democratie maar eerder als een belangrijke bron van polarisatie en radicalisering. U weet waartoe dit kan leiden." 

Het Collectief doet daarom een beroep op de voorzitter om "het parlementaire hooliganisme een halte toe te roepen en de beschaafde voorbeeldfunctie van het parlement te herstellen". 

"Met inachtneming van het interne Reglement van Orde van de Tweede Kamer, vinden wij het daarom de plicht en de verantwoordelijkheid van de ( fungerende) voorzitter van de Tweede Kamer om haar/zijn reglementaire bevoegdheid in deze te gebruiken zodat de Tweede Kamer het respect blijft verdienen van alle delen van de bevolking en niet wordt gezien als het “podium van de PVV”. Dit reglement biedt de (fungerende) voorzitter de mogelijkheid om snel in te grijpen wanneer een Kamerlid de normen van dit instituut schendt en deze schending bevolkingsgroepen – in dit geval de moslims- die zich niet in de Kamer kunnen verdedigen." 

Brief aan de fractievoorzitters

Aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer is een vergelijkbare brief gestuurd waarin Het Collectief tegen Islamofobie en Dicriminatie een beroep doet om effectieve maatregelen te nemen tegen islamofobie. Het Collectief stelt de volgende maatregelen voor: 


"- Investeren in voorlichtingen over de haat tegen moslims (islamofobie) aan scholen, docenten, jongerenwerkers, politie etc.
- Aparte registratie en monitoring van gewelddadige gedragingen tegen de moslims.
- Bescherming van moskeeën en individuen die blootgesteld worden aan agressieve en gewelddadige handelingen en uitingen."
 

Moslimhaat op Republiek Allochtonië

Ook Republiek Allochtonië zal het komende jaar meer aandacht besteden aan moslimhaat.
Meer over moslimhaat vindt u hier
Meer over (de term) islamofobie hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, discriminatie, islamofobie, moslimhaat.

Delen:

Reacties


Eric de Blois - 06/12/2014 20:17

Nog even en kritiek op godsdienst wordt weer strafbaar in Nederland. Een religie die in woord en geschrift aanzet tot haat tegen ongelovigen mag niet verwachten dat deze zelf gevrijwaard zal zijn van kritiek en haat.

john Dubbelboer - 04/12/2014 00:19

Mag ik nog een vierde puntje toevoegen? Voorlichting aan scholen,docenten, jongerenwerkers, poliite dat er een groot verschil is tussen kritiek op de Islam en moslimhaat en dat de term islamofobie algemeen wordt beschouwd als ongelukkig omdat het suggereert dat het om een psychiatrische afwijking zou gaan.
Voor de rest natuurlijk helemaal mee eens.