Collectief tegen Islamofobie pleit voor erkenning islamofobie als aparte discriminatiegrond

In opinie op 28-05-2013 | 23:38

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft per mail en sociale media een petitie per mail verstuurd over Erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond. Eerder werd ook al door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gepleit om islamofobie apart te registreren, net als dat bij antisemitisme gebeurt.

Het CTID laat in een persbericht weten dat de groei van islamofobie en moslimhaat in Nederland, meer nog dan in andere Europese landen, duidelijk merkbaar is. Dit is volgens het CTID merkbaar aan het aantal incidenten gericht tegen moskeeën en individuen.

De bekende Nederlandse tolerantie, die gebaseerd was op wederzijds respect, is volgens het CTID "omgeslagen naar het tolereren van discriminatie en islamofobie, onder het motto van de vrijheid van meningsuiting."

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is volgens het persbericht opgericht door een aantal intiatiefnemers vanwege de "toename van het aantal klachten van slachtoffers van islamofobie". Het CTID ziet niet alleen het gevaar voor burgers met een moslimachtergrond, maar ook de schade die wordt toegebracht aan het functioneren van de rechtsstaat. Daarom is het bestrijden van islamofobie volgens het CTID niet alleen een zaak van moslims, maar voor alle burgers die waarde hechten aan de rechten van de mens.

Het Collectief laat weten een campagne te zijn gestart met de volgende activiteiten:

"1. Lancering van een petitie voor de erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond.
Deze petitie is verzonden aan diverse maatschappelijke organisaties, bekende Nederlanders, religieuze leiders, mensenrechtenorganisaties en onderwijsinstellingen met de intentie om de petitie uiteindelijk te presenteren aan de landelijke en Europese
politiek.

2. Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie zal vanaf 1 juni 2013 het Marokkaans Meldpunt Tegen Racisme en Discriminatie voortzetten met een nieuwe naam, te weten: Meldpunt Tegen Islamofobie en Discriminatie. Burgers kunnen klachten melden via Facebook of telefonisch contact opnemen met het Meldpunt telefoonnummer 020-4288825.

3. Samen met acht netwerken in Europa (in Frankrijk, België, Nederland, Engeland, Italië, Zweden, Duitsland en Hongarije) gaat het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie een Europese campagne starten met een educatief, wetenschappelijk en voorlichtende karakter ter aanbeveling aan de Europese overheden."

Het Collectief roept in haar persbericht iedereen op de bovengenoemde petitie te ondertekenen en te verspreiden.

Deze petitie is te vinden op de Facebook-pagina ‘Tegen islamofobie en discriminatie’  en veschijnt ook op de website van Emcemo. U vindt de tekst ook hieronder. De petitie kan per mail ondertekend worden door een mail te sturen aan Islamofobie@gmail.com en in de mail uw naam en eventueel uw functie te vermelden, onder vermelding van 'Ik teken de petitie Erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond'.
Voor meer informatie: tel 020-4288825 of islamofobie@gmail.com
 

Tekst petitie

Hieronder de petitie:

Maatschappelijke en politieke veranderingen die hebben geleid tot een toename van discriminatie waren voor een aantal migrantenorganisaties een reden om te komen tot oprichting van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID). Het CTID stelt zich tot doel islamofobie te voorkomen en te bestrijden door middel van activiteiten, te beginnen met de politieke en maatschappelijke erkenning van het verschijnsel en een aparte registratie ervan. Niet alleen Nederland heeft te maken met de groei van islamofobie, ook in andere Europese landen is sprake van eenzelfde problematiek.
In 2011 deed Ineke van der Valk onderzoek naar islamofobie in Nederland. In haar boek ‘Islamofobie en Discriminatie’ (Van der Valk , 2012, AUP) laat zij zien wat islamofobie is en welke uitingen er in de afgelopen jaren plaats vonden, zoals geweldsincidenten tegen moskeeën.

Petitie
Voor erkenning van islamofobie als aparte discriminatiegrond
De afgelopen jaren heeft een ongekende verandering plaatsgevonden in het politieke en maatschappelijke klimaat. We zagen een groei van intolerantie, radicalisering en discriminatie. Deze verschijnselen staan haaks op de democratische rechtsstaat. Ze brengen een tweedeling in de maatschappij teweeg. Groepen mensen komen tegenover elkaar te staan. Vanuit de politiek wordt ruime aandacht gegeven aan het voorkomen en bestrijden van radicalisering onder moslims. Daarnaast worden homofobie en antisemitisme actief bestreden. Er wordt echter weinig gedaan aan het tegengaan van islamofobie, discriminatie van moslims. In zekere zin wordt dit verschijnsel zelfs getolereerd onder het mom van vrijheid van meningsuiting en door het te ontkennen. Hiermee wordt het basisprincipe van de gelijkheid van burgers geschonden. Nederlandse burgers met een islamitische achtergrond worden in toenemende mate buitengesloten en gestigmatiseerd. Zij voelen zich vaak niet erkend als volwaardige burgers en niet aangemoedigd om mee te doen in de maatschappij.

Wij, maatschappelijke organisaties en burgers.
Constateren
Dat er in de afgelopen jaren een groei heeft plaatsgevonden van uitingen van islamofobie. Islamofobie is een eigentijdse vorm van racisme dat vorm krijgt in maatschappelijke processen van stigmatisering en uitsluiting waarin vooroordelen en stereotypen een centrale functie vervullen. Islamofobie richt zich op religie – vaak opgevat als ideologie - en op cultuur en de dragers daarvan. Het gaat hier om een ideologie, en daaruit voortvloeiende praktijken, die systematisch een negatieve betekenis geeft aan ‘de islam’ en aan ‘de moslims’. Zo worden houding en gedrag van mensen tegenover de islam en moslims beïnvloed ten gunste van sociale uitsluiting en ongelijke behandeling van moslims. Islamofobie kent noodzakelijkerwijs religie gebonden aspecten, als ook vaak daarmee verweven etnische en genderaspecten. Het treft ook mensen die niet gelovig zijn.
Zo werden tussen 2005 en 2010 werden 117 gewelddadige acties tegen moskeeën gemeld, waaronder brandstichting, bekladding, het besmeuren met bloed en het deponeren van lichaamsdelen van schapen en varkens (zie: Van der Valk 2012 AUP). In april 2013 nog kreeg een moskee in Enkhuizen te maken met brandstichting. De effecten van islamofobie en stigmatisering van moslims leiden tot toenemende discriminatie op de arbeidsmarkt, in het uitgaansleven en op straat. Met name jongeren kunnen mede als gevolg van hun ervaringen met islamofobie en discriminatie in een isolement raken, waardoor zij ontvankelijk kunnen worden voor manipulatie van individuen en groepen met radicale ideeën.

En verzoeken

De politiek
niet weg te kijken van bestaande problemen, maar belangrijke democratische waarden als gelijkheid, tolerantie, diversiteit en antidiscriminatie hoog te houden.

Overheid en samenleving , met name ook organisaties die gevallen van discriminatie registreren,
islamofobie te erkennen als aparte vorm van etno-religieuze discriminatie.
Net als antisemitisme deze vorm van discriminatie apart te registreren zodat meer inzicht kan worden verkregen in aard en omvang van dit verschijnsel met het oog op preventie en bestrijding.

------------

Meer over islamofobie op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over ctid, emcemo, islam, islamhaat, islamofobie, moslimhaat.

Delen:

Reacties


Faatje - 30/05/2013 10:19

@Koos, ik neem aan dat je petities tegen xeonofobie en homofobie om dezelfde reden ook niet zult tekenen?
En waarom is antisemitisme beter? (semitische volken zijn niet alleen joden)
Overigens zal ik ook niet tekenen, maar dat vanwege de redenen die Jan en Rudi noemen.

koos zevenbergen - 30/05/2013 09:38

Omdat ik bewaar heb tegen de half psychiatrische term 'islamoFOBIE', zal ik de petitie niet ondertekenen. Ter vergelijking: het woord 'antisemitisme' is in dit opzicht veel beter.

Rudi Dierick - 29/05/2013 15:39

Hoe kan men nu iets strafbaar willen stellen, wanneer er geen sluitende en juridische bruikbare definitie voor bestaat?

Jan Beerenhout azn - 29/05/2013 14:43

Deze petitie, hoe sympathiek ook, onderschrijf ik vanwege zijn eenzijdigheid en gebrek aan zelfreflectie en zelfkennis niet. Mijn grootste bezwaar is, dat nergens vermeld wordt welke activiteiten en programma de moslim umma in Nederland eendrachtig ontwerpt en uitvoert om een dam tegen de toenemdne islamofobie , te lezen als ilam-angst, op te werpen. Het is voor deze zoveelste keer dat 'de andetr' het doet, en wij ónschuldig' zijn. Maar telkens constateer ik dat het gedrag, wereldwijd van moslims, dus ook in Nederland, de angst voor de Islam en
moslims voedt.