Cordaid: strafbaarstelling illegaal verblijf is onmenselijk en onveilig

In opinie op 19-12-2011 | 15:41

Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar stelt. De fracties van de VVD, CDA, PVV en SGP (38 van de 75 zetels) stemden voor het voorstel.

Cordaid (Catholic Organisation for Relief & Development Aid), één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland, laat weten dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf niet alleen onmenselijk, maar ook onveilig is. Bovendien zal het kwetsbare groepen in Nederland alleen maar kwetsbaarder maken. Dat laat Cordaid in een persbericht weten. De instemming van de Eerste Kamer stelt Cordaid dan ook zwaar teleur. Hieronder een deel van het persbericht van Cordaid.

Boete of hechtenis
Concreet betekent de goedkeuring van het voorstel dat verblijf in Nederland in weerwil van een inreisverbod strafrechtelijk gesanctioneerd wordt als overtreding. Een groot deel van de zonder documenten in Nederland verblijvende vreemdelingen wordt daarmee strafbaar. Ze riskeren een geldboete van maximaal 3800 euro of een vervangende hechtenis van maximaal zes maanden.

Marginale mensen nóg marginaler
Cordaid is van mening dat strafbaarstelling van illegaal verblijf, al dan niet op grond van het overtreden van een inreisverbod, een onevenredig zwaar middel is. Migranten zonder verblijfsvergunning zullen nog meer geneigd zijn zich te verbergen. Zij zullen nog minder makkelijk protest aantekenen tegen huiselijk geweld, afpersing en mensenhandel en meer aarzelen om naar de dokter te gaan of om hun kinderen naar school te sturen, zelfs als ze daar recht op hebben.

Effectief terugkeerbeleid?

Bovendien is niet bewezen dat strafbaarstelling bijdraagt aan een effectief terugkeerbeleid. Veel mensen zonder Nederlandse verblijfspapieren worden immers niet eens toegelaten in hun land van herkomst. De kans is dan ook reëel dat deze nieuwe wet illegaliteit niet bestrijdt, maar vergroot: om te overleven zullen meer mensen gebruik maken van valse papieren en schimmige constructies. Kortom, met deze wet investeert Nederland in overlevingscriminaliteit, illegaliteit, onveiligheid en onmenselijkheid.
Bovendien is de nieuwe wet volgens Cordaid in strijd met de Europese Terugkeerrichtlijn. Europa biedt waarborgen om de vreemdeling te beschermen en stelt bijvoorbeeld strikte maximumtermijnen aan vreemdelingendetentie. Dat doet de nieuwe Nederlandse wet niet.

Fundamenteel fout
Naast deze tegenwerpingen kleeft er een meer fundamentele onrechtvaardigheid aan de nieuwe wet. Die straft mensen collectief, niet omdat ze iets hebben gestolen of iemand in elkaar hebben geslagen, maar omdat ze zich bevinden in Nederland.

Bron: Cordaid

 


Meer over asielzoekers, cordaid, illegaal verblijf, illegalen.

Delen:

Reacties


Poel - 02/02/2014 23:21

Er is een verschil tussen bewust illegaal verblijven of noodgedwongen.
Oorlogsvluchteling mocht wat mij betreft NOOIT worden opgesloten. maar diegene die hen opsluit moet eens opgesloten worden.
Stuur mij maar een oorlogvluchteling krijgt hij of zij gratis kost en inwoning inburgeringscursus en zorg ik voor werk.
Geef de mensen eens een eerlijke kans van het merendeel wil wel maar weet gewoon niet hoe.......... jammer dat wij rijken altijd klagen over crisis terwijl wij amper weten wat crisis betekend!!!

j.donkerlo - 01/01/2012 12:21

Lokven schrijft: "Al met al is deze strafbepaling een nieuwe stap in de richting van een ongewenste politie- en controlestaat. We laten het gewoon gebeuren. Is het iets waar we langzaam aan wennen of openen we op een gegeven moment toch onze ogen?"

Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vermoed (hoop) dat vele ogen al geopend zijn, maar ogen openen is niet genoeg. Wat deden mensen in de jaren dertig in de aanloop naar jeweetwel? Veel mensen hebben hun ogen dichtgehouden en deden niks, maar wat kon je doen als je wel keek en nadacht? Er waren mensen die al voor de oorlog vluchtelingen in huis namen? Het equivalent nu is om illegalen in huis te nemen? Ik ben voor. En er zijn vast nog wel meer dingen te bedenken.

Edgar van Lokven - 26/12/2011 20:00

De strafbaarstelling van illegaal verblijf betekent de toevoeging van wederom een non victim crime aan het toch al overvolle wetboek van strafrecht. Principieel bezwaar hiertegen is dat gedragingen en handelingen waarmee geen schade aan anderen wordt toegebracht, niet strafbaar horen te zijn. Illegalen hebben door hun illegaliteit niemand iets misdaan dus strafbaarstelling kan nooit een 'goede' zaak zijn. Praktisch is er natuurlijk het bezwaar dat opsporingscapaciteit van het toch al overbeladen justitieel apparaat zal worden ingezet voor het opsporen van illegalen i.p.v. het opsporen van mensen die met hun gedragingen wel schade hebben toegebracht aan anderen.

Al met al is deze strafbepaling een nieuwe stap in de richting van een ongewenste politie- en controlestaat. We laten het gewoon gebeuren. Is het iets waar we langzaam aan wennen of openen we op een gegeven moment toch onze ogen?

Ronald Snoek - 22/12/2011 20:46

Allemaal mooie tegenargumenten van Cordaid. Het is niet bewezen dat strafbaarstelling werkt als terugkeerbeleid, maar het tegendeel is ook niet bewezen. Ik vind strafbaarstelling een goede zaak. Hiermee kan je bepaalde procedures kracht bij zetten.
Ik vind wel dat men de immigratieprocedure ook eens onder de loep moet nemen en kijken hoe men dat proces sneller en soepeler kan laten verlopen.