De Islamofobie Bullshot Bingo

In opinie door Brahim op 28-05-2015 | 22:16

Tekst: Brahim

Ik kom geregeld op rechtse sites. Dat is relevant, omdat Nederland een rechtse meerderheid heeft en het is goed om te weten wat de heersende (rechtse) elite vindt.
Heersende rechtse elite? Yep. In Nederland heeft rechts een meerderheid en ook ALTIJD gehad.
Links is in Nederland marginaal, helaas, en rechts is relevant. En voorlopig lijkt dat niet te veranderen.

Zo kom ik onder andere op het conservatiefrechtse blog Jalta, het petekind van Joshua Livestro (ex-Dagelijkse Standaard) en Annabel Nanninga (ex-GeenStijl) en binnenkort ook van Esther Voet (ex-CIDI).  Goed voor minimaal één mal stuk per dag. Soms amusant,  een enkele keer informatief, maar vaak van een verbijsterend simplisme. Geen grijstinten, geen kleurschakeringen, maar bij voorkeur zwart-wit: lekker overzichtelijk.

Antisemitisme en islamofobie
Een voorbeeld?  De discussie over antisemitisme en islamofobie. Je zou zeggen: twee vormen van uitsluiting en discriminatie. Allebei hartstikke fout. Joden of moslims moeten zichzelf kunnen zijn en vrij hun geloof te kunnen belijden... nou ja, zolang zij anderen niet in de vrijheid belemmeren natuurlijk. Staat allemaal in de grondwet, daar zouden we verder niet lang moeilijk over hoeven te doen. Daders aanpakken, lik-op-stuk etcetera. Dat lijkt me eigenlijk eens iets waar links en rechts elkaar niet de hersens over in zouden hoeven te slaan. 

Islamofobie bestaat niet
Op Jalta denken ze er anders over. Daar vinden ze antisemitisme heel erg, maar islamofobie niet. Sterker: "Islamofobie bestaat niet" beweren ze. Kop in het zand, rechtse knuistjes in de oren en heel hard roepen dat er geen olifant in de kamer staat. 

Argumenten? Nee, die worden zelden gegeven. Het blijft meestal hangen bij zuivere stropop-redeneringen. Dat is een redenering waarbij men niet het werkelijke standpunt van de tegenstander weerlegt, maar een karikatuur daarvan. Er wordt dan gesproken over mistige niet nader gedefinieerde 'islamofobie-roepers' en vervolgens worden deze islamofobie-roepers zelfverzonnen definities van islamofobie toegedicht.

Meestal in twee varianten:
Variant één is de semantische: dan wordt gesteld dat islamofobie een  '(ziekelijke) angst voor de islam' is.   
Bij variant twee wordt bedacht dat islamofobie-roepers tegen kritiek op de islam als religie zijn. Islamofobie zou gebruikt worden om islamcritici monddood te maken. 

Islamofobie is ziekelijke angst voor de islam
Over de eerste variant kan ik kort zijn: fobie dekt in deze context de lading niet. Het is een waardeloze term. Hetzelfde geldt trouwens voor het gebruik van 'fobie' in xenofobie en homofobie. Er is in Nederland dan ook geen 'islamofobieroeper' te vinden die de term op deze manier gebruikt. 
Een vergelijkbare semantische discussie kun je trouwens over het woord antisemiet voeren. Dat betekent letterlijk 'tegen semieten' en onder semieten vallen alle oude volkeren in het Midden-Oosten, dus ook de Arabieren. Maar er is geen normaal mens die met antisemiet anti-Arabisch bedoelt. 

We moeten het met deze internationaal gangbare termen doen, antisemitisme en islamofobie, maar zelf geef ik de voorkeur aan de termen 'moslimhaat' en 'jodenhaat'. 

Islamofobie als middel om islamcritici monddood te maken
Variant twee is ook onzin. Om Martijn de Koning te citeren: "Er is niemand die zal beweren dat je een islamofobe uitspraak doet wanneer je kritiek hebt op de jihaddoctrine in islamitische theologie of op het onderscheid dat in islamitische wetten gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen en de mogelijkheid tot lijfstraffen. Wel heb je een heleboel mensen die zeuren (want dat is het) dat je zulke dingen vast niet mag zeggen over islam omdat je dan beschuldigd wordt van islamofobie. Maar niemand doet dat dus al is het maar omdat we al ruim 15 jaar schreeuwen over islam en pas de laatste 3 jaar de term islamofobie heel minimaal ingeburgerd is geraakt."

Kritiek op een religie en de interpretatie daarvan is prima. Harde kritiek op de islam, de profeet of de Koran moet kunnen zonder beschuldigd te worden van islamofobie. Net zo goed als harde kritiek op de staat Israel en kritiek op het schenden van mensenrechten door dit bevriende land ook zou moeten kunnen zonder direct het label antisemiet te krijgen.
Maar mensen discrimineren en uitsluiten op grond van hun geloof, ze onnodig beperken in hun geloof, ze bedriegen of geweld tegen moslims of joden en hun bezittingen gebruiken? Nee, dat mag niet. Dat hebben we in dit land gelukkig wettelijk geregeld. 

Gert-Jan Segers: hoe een fatsoenlijk islamdebat van drie kanten wordt gefrustreerd 

Terug naar Jalta.  Daar schreef deze week iemand die we serieus moeten nemen: Gert-Jan Segers, Dit kamerlid van de ChristenUnie vindt dat er in Nederland geen fatsoenlijk islamdebat gevoerd kan worden. Die zorg deel ik, maar niet de analyse van Segers.

Het islamdebat wordt volgens hem gefrustreerd door:

  1. Islamofobieroepers 
  2. Wilders die zijn legitieme kritiek op de islam vervuilt met kritiek op Marokkanen
  3. Betuttelracisten (niet-moslims die vinden dat scherpe kritiek op moslims niet mag)

Alleen bij puntje 2 geeft Segers een concreet voorbeeld: Wilders. Bij argument 1 en 3 blijft het vaag twie hij bedoelt.  

Islamofobieroepers

Over islamofobie schrijft Segers:

"Maar wat het ook is, het ìs niet even erg als racisme en antisemitisme."

Dit is al een wat malle zin. Gert-Jan Segers schrijft niet te weten wat het is en toch weet hij al dat het minder erg is dan racisme en antisemitisme.Vervolgens geeft hij toch zijn eigen invulling aan het begrip: 

"Maar in het islamdebat gaat het niet om de huidskleur van moslims, maar om hun overtuiging. En een geloofsovertuiging is een vrijwillige keus, geen noodlot, daar mag je van alles van vinden. Kritiek op overtuigingen van moslims maakt deel uit van een ideeënstrijd en daarin mag het er scherp aan toe gaan. Dat moet je niet verhinderen met dat rare verwijt van islamofobie."

Segers maakt zich hier schuldig aan een klassieke stropop: hij geeft zijn eigen definitie van islamofobie en roept vervolgens dat islamofobieroepers het islamdebat frustreren met hun rare verwijt van islamofobie.

Beste meneer Segers, weet u wat ik moslimhaat of islamofobie noem? Geweld tegen moskeeen, forse discriminatie van islamitische leerlingen of vele oproepen op sociale media om moslims als ongedierte te verdelgen, te vergassen en om moskeeen in de brand te steken. Kunt u mij uitleggen wat dit met een fatsoenlijke ideeenstrijd te maken heeft? 
Het zou u sieren wanneer u hier stelling tegen neemt en niet alleen begrip te tonen voor dit soort randdebielen wanneer u schrijft: "Mensen worden emotioneel, stellen drastische maatregelen voor of hebben bizarre standpunten. Gezien de dreiging van het jihadisme, de barbarij van ISIS, de moord op Theo van Gogh, de bedreiging van afvallige moslims als Ayaan Hirsi Ali, begrijp ik dat wel."

Geert Wilders

Dan Geert Wilders. Die voert volgens u een legitieme ideeenstrijd, maar hij had het niet over Marokkanen moeten hebben, waarmee hij, volgens u een bepaalde etnische groep reduceerde tot afkomst en kleur.  Kunt u mij uitleggen wat een kopvoddentax, een koranverbod, een moskeeverbod, een immigratiestop van moslims etc. met een legitieme ideeenstrijd te maken hebben? 
Zou u een kepeltax, een Thoraverbod, een synagogeverbod en een immigratiestop van joden ook als een legitieme ideeenstrijd betitelen? 

Stel dat Geert Wilders het niet over Marokkanen had gehad, had hij het islamdebat dan niet gefrustreerd? 

Betuttelracisten

Tot slot uw betuttelracisten. Het is jammer dat u hier geen concrete voorbeelden geeft van mensen die vinden dat u te scherp tegen moslims bent. Ik zie archetypes voor me als de betuttelende Dames van Jiskefet die een immigrant niet serieus nemen en als een klein kind behandelen. Bij Jiskefet is dat grappig, in werkelijkheid is het op zijn minst tenenkrommend. Ik moet ook denken aan wereldvreemde linkse radicalen die menen dat blanken het alleenrecht op discriminatie hebben. 

Wanneer deze types een prominente plek in het islamdebat zouden vervullen, kan ik me iets bij uw punt voorstellen. Maar het gaat toch om volstrekt marginale types met amper politieke macht?  Maakt u ze niet te groot om uw punt maar te kunnen maken? 

Ik zie trouwens ook een heel ander soort betuttelracisten in het islamdebat. Dat zijn de niet-moslims die moslims pas lijken te accepteren, wanneer ze hetzelfde als hen denken. Dat zijn de niet-moslims die moslims op een badinerend toontje hun interpretatie van de islam proberen op te leggen. Dat zijn niet-moslims die net zo'n extreme interpretatie van de islam verkondigen als radicale islamisten dat doen. Dat zijn de niet-moslims voor wie de enige goede moslim een ex-moslim is. 

Die groep is in mijn beleving even betuttelend en minstens even frustrerend voor het islamdebat. 

Een debat niet over, maar met moslims

Ik ben voor een flink en stevig islamdebat. LIefst niet alleen over moslims, maar ook met moslims, met leken en met theologen. Met flinke discussies over geloofsleer, over interpretatieverschillen en ook over de botsing van de vrijheid van godsdienst met andere fundamentele grondrechten en vrijheden als de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van man en vrouw, etc. 

Wil je zo'n debat niet frustreren, dan moet je bereid zijn naar elkaar te luisteren en stropoppen vermijden. Verder zul je consequent stelling moeten nemen tegen iedere vorm van discriminatie en uitsluiting, dus ook wanneer moslims hiervan het slachtoffer zijn. Dan wordt de kans op een fatsoenlijk islamdebat aanmerkelijk groter. 

Brahim werkt bij een bureau, hij adviseert en schrijft, soms onder pseudoniem.

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Onder moslimhaat verstaan wij het uitsluiten, discrimineren of bedreigen van moslims of het geweld tegen moslims of hun gebouwen. Overigens kunnen niet alleen moslims slachtoffer van 'moslimhaat' zijn, maar ook mensen die er voor anderen kennelijk als moslim uitzien. Religiekritiek rekenen wij nadrukkelijk niet tot moslimhaat of islamofobie. 

Meer over moslimhaat op dit blog hier.

Lees ook de serie die Martijn de Koning schreef over mythen over islamofobie en bijvoorbeeld artikelen van Martijn de Koning , Brian Whitaker en  Ineke van der Valk over de term islamofobie. Meer over islamofobie hier


 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


Meer over brahim, gert-jan segers, islamofobie, jalta, moslimhaat.

Delen:

Reacties


Wim Heitinga - 01/06/2015 11:33

"Islamofobie als middel om islamcritici monddood te maken
Variant twee is ook onzin."

Oh ja, Brahim, is dat zo?
Zie hieronder in The Washington Post het verbijsterende verhaal achter de term 'islamofobie': de islamitische gedachtenpolitie bestaat echt en het is al tien jaar een de gang:

http://www.washingtonpost.com/opinions/meet-the-honor-brigade-an-organized-campaign-to-silence-critics-of-islam/2015/01/16/0b002e5a-9aaf-11e4-a7ee-526210d665b4_story.html

John Dubbelboer - 29/05/2015 23:25

De islamofobieroepers zouden in de ogen van rechtse critici twee definities van islamofobie hanteren die volgens Brahim onterecht zijn. Met de eerste variant is niemand gelukkig want inderdaad, het suggereert dat kritiek leveren op de Islam een psychiatrische stoornis is en dat kan nooit de bedoeling zijn. Brahim zegt: val toch niet zo hard over deze term die nu eenmaal internationaal aanvaard is en daar heeft hij gelijk in. Gebruik liever moslimhaat ( of wat mij betreft: moslimvijandigheid omdat met name op schoolpleintjes wordt gehaat en volwassenen meer vijandigheid tonen).
Dan naar variant twee. De term zou islamcritici monddood willen maken. Geen kritiek op de Islam of pats daar komt de term islamofobie om de hoek.
Onzin zegt Brahim want kritiek op de Islam, nee harde kritiek wordt nooit zo gecounterd.
OK, dat willen we wel geloven want de verdediging tegen aanvallen op de Islam gaat bij voorkeur tegenwoordig via het concept van "othering".
En als het gaat om discriminatie hebben we godzijdank wetten die dit foute gedrag bestrijden. In de ogen van Brahim is er een strikte demarcatie tussen "kritiek mag" en discriminatie mag niet". En nu raakt hij verstrikt in zijn eigen redeneringen. Want islamofobie is noch links noch rechts van zijn eigen demarcatielijn aan te treffen.
Waar is het dan? Wat je zegt over Moslims of over de Islam is óf toegestaan óf verboden maar nooit islamofobie. Alleen in de verwarde dialektiek van Martijn de Koning kan het aanprijzen van Westerse kernwaarden een negatieve lading krijgen door islamofobie te roepen. Het beste is om te doen wat Brahim ook doet: keiharde kritiek leveren op de Islam( en vooruit, we noemen Israel en passant) en niemand discrimineren.
Waakzaam zijn op de uitwassen van godsdiensten en op de uitwassen van discriminatie, wat wil je nog meer in je leven? Vergeet die onzin van de islamofobie of liever, laat je er niet door intimideren.Bastiaan - 29/05/2015 08:53

Geweldig stuk! Verwoordt beter dan ik zelf had kunnen doen mijn irritatie over discussie over islamofobie op o.a. Jalta.
Terecht dat het stuk van Segers, een parlementariër onwaardig, volkomen wordt gefileerd.