De kapitale blunder van de VVD en de PvdA

In opinie door Cemil Yilmaz op 01-12-2015 | 18:27

Met hun voorstel om te laten onderzoeken of het mogelijk is salafistische organisaties te verbieden, maken de VVD en de PvdA een kapitale blunder. Het zal een averechts effect hebben: het salafisme gaat ondergronds en een grote groep (a)politieke salafi's wordt juist richting de salafistisch jihadistische groepen geduwd.

Dat stelt Cemil Yilmaz.

In een nieuw concept genaamd Rechtbank 3.0 werd afgelopen vrijdag tijdens de Nacht van de Rechtsstaat een rechtszitting gesimuleerd waarbij de selectiviteit van de Nederlandse Rechtsstaat ter discussie werd gesteld. Met Alex Brenninkmeijer als rechter, Atta de Tolk (spoken word) als griffier, Jeroen Recourt (Tweede Kamerlid van PvdA) die de politiek en overheid vertegenwoordigde en een zaal vol met kritische jongeren als jury. De onderwerpen die hierbij werden behandeld waren Afrofobie en Islamofobie. Mitchell Esajas (Afrofobie) en ik (Islamofobie) hadden de eer om als raadsmannen beide onderwerpen ter bepleitten.

Een klein gedeelte van mijn pleidooi ging als volgt:

“Onze samenleving is te fragiel en niet in staat om adequaat om te gaan met gestoorde daden van verknipte individuen met een islamitische achtergrond. Als ik de krampachtige reacties uit onze samenleving richting de islamitische Nederlanders vergelijk met de reacties op linkse activisten na de moord op Pim Fortuyn of de reacties op geestelijk gestoorde sportschutters na de tragedie in Alphen aan den Rhijn of de reacties op extreemrechts na Breivik, zit er een wereld van verschil in. Gevaarlijke gevoelens van tweederangs burgerschap en onrechtvaardigheid zijn een van de belangrijkste oorzaken voor mogelijke radicalisering. En niet de Islam wat iedereen ons wil laten geloven. Religie is niks anders dan een middel dat misbruikt wordt om de woede en onrechtvaardigheidsgevoel van jongeren te kanaliseren tot het ultieme kwaad.”


De anti-islam politiek, de verrechtsing van de Nederlandse politiek, framing door media, islamofobie, geopolitieke ontwikkelingen en buitenlandbeleid vergroten het onrechtvaardigheidsgevoel van de islamitische gemeenschap en vooral islamitische jongeren. Dagelijks volgen jongeren op welke wijze islamitische landen (Palestina en Syrië) wereldwijd verscheurd worden door oorlogen, moslims worden geframed door de media en islamofobie een onderdeel van het dagelijks leven is geworden. Deze factoren versterken het onrechtvaardigheidsgevoel en het idee dat de islam onmogelijk te verenigen zou zijn met de vele en belangrijke verworvenheden van de Nederlandse samenleving.

Mijn pleidooi van afgelopen vrijdag was geen vrijgeleide voor de islamitische gemeenschap om niet hun eigen verantwoordelijkheid ook te nemen. De religie is helaas gekaapt door een aantal verknipte individuen die de islamitische bronnen vervuilen door er hun eigen interpretatie aan te geven. Het is de taak aan de Islamitische hooggeleerden, imams, moskeebestuurders, intellectuelen, ouders en de gewone gelovige burger om de religie terug te kapen. Ook de manier waarop we het geloof onderwijzen en de wijze waarop het aansluit op de identiteitsvorming van met name tweede en derde generatie islamitische jongeren is aan vernieuwing toe.

De religieuze en culturele identiteit van de nieuwe generatie moslims verloopt niet alleen in een kloof ten opzichte van de gevestigde cultuur in Nederland maar ook in een kloof ten opzichte van de cultuur en traditie van hun eigen ouders. Ook de maatschappelijke positie van de islamitische organisaties wordt  in deze tegenstelling geplaatst. Veel culturele en religieuze organisaties kunnen zich met moeite handhaven, zijn niet goed georganiseerd en zijn onvoldoende in staat om te anticiperen op (eigen) maatschappelijke vraagstukken.

De jongeren kiezen veelal niet voor de Nederlandse samenleving of Nederlandse identiteit. Ze omarmen hun religieuze, culturele en/of etnische identiteit. Het allochtoon, Turk, Marokkaan en/of moslim zijn is een veilige thuishaven geworden waar jongeren eigenwaarde, trots en zelfvertrouwen uit halen. Een niet traditionele Nederlandse identiteit als schuttersputje waaruit ze het ‘onrecht’ waar zij en hun omgeving dagelijks te maken mee hebben, kunnen bevechten. Het versterkt de slachtofferpositie die jongeren innemen en bevordert het complotdenken bij (inter)nationale actualiteiten en geopolitieke ontwikkelingen.

Bij het omarmen van hun religieuze identiteit begint vaak een zoektocht naar de ‘ware’ Islam omdat de overheid, maatschappij, moskeeën, imams en hun naaste omgeving niet in staat zijn om te helpen bij hun zoektocht. Deze herontdekking van de islamitische identiteit gebeurt vaak buiten het zicht van de georganiseerde islam of de Islam bij hun thuis, omdat de jongeren zich daar niet in herkennen. Deze herontdekking leidt ze vaak naar het Salafisme. En nu willen de VVD en de PvdA het salafisme verbieden.

Door alle stromingen van het salafisme op een hoop te gooien wordt een kapitale blunder gemaakt als het gaat om de aanpak van radicalisering en religieus terrorisme. Het enige wat ermee wordt bereikt is dat een grote groep vreedzaam belijdende moslims en jongeren die op zoek zijn naar hun religieuze identiteit, het moeilijker wordt gemaakt om hun religie te belijden. Het gevolg is een averechts effect: het salafisme gaat ondergronds en een grote groep (a)politieke salafi's wordt juist richting de salafistisch jihadistische groepen geduwd.

Tijdens verschillende conferenties en evenementen van de (a)politieke Salafi's heb ik niks anders gehoord dan oproepen tot vreedzaam en respectvol samenleven in de Nederlandse democratische rechtsstaat. Tegelijk heb ik ze juist een religieus tegendiscours horen houden tegen de salafistische jihadisten en ze jongeren horen oproepen om niet te gaan.

De PvdA en VVD maken zoals vaker een kapitale blunder, want hun voorstel werkt islamofobie en het onrechtvaardigheidsgevoel juist in de hand.

Cemil Yilmaz is inclusie- en acceptatie-expert.

Meer over het salafisme op dit blog hier.
Of kijk op polderislam.nl naar de pagina over islamitische stromingen

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over cemil yilmaz, pvda, radicalisering, salafisme, salafisten, vvd.

Delen:

Reacties


marijke - 05/03/2016 00:13

Als wat u op congressen gehoord hebt van salafisten het correcte beeld van hen is, zaocdit uit het te houden onderzoek ook blijien. Het onderzoek zal dan een hoop onvertrouwen kunnen wegnemen. Het is juist daarom belangrijk dat het gehouden wordt.

Jos Vriend - 02/12/2015 21:38

Complotdenken, ja, u stelt het goed. En laten we nu gewoon eens benoemen door welke belangen dit aan wordt gewakkerd.

John Dubbelboer - 01/12/2015 23:50

Dit stukje laat heel aardig zien wat er aan de hand is. Een bepaalde groep moslimjongeren wendt zich af van Nederland. We zien de redenen voorbijkomen: framende media, islamofobie, vernederend buitenlandbeleid, anti-islampolitiek, verrechtsing. Een flinke scheut complotdenken bij de jongeren zelf doet de rest. Het perspectief is hier vanuit de moslimjongere.
Als het gaat om het beschrijven van de kloof met de “eigen”groep verandert het perspectief. We kijken nu vanuit de “eigen” groep. Verknipte individuen kaapten deze religie. Zij vervuilen de bronnen door daar een eigen interpretatie aan te geven. Talloze actoren in het veld moeten deze godsdienst “terugkapen” maar het lukt ze niet. Er gaat iets niet goed met de manier waarop we Islam “onderwijzen”. We staan namelijk voor de taak om de identiteit van de tweede en derde generatie te “vormen”.
Dat is een opmerkelijke wisseling van perspectief die eigenlijk meteen afbreuk doet aan het hele betoog.
De conclusie staat wel apart en is vermoedelijk juist. We denken met weemoed aan Martijn. Het salafisme zal die tijd niet doen herleven.