De representatieve Nederlander

In opinie door Dilan Yesilgöz op 23-11-2014 | 13:11

Tekst: Dilan Yesilgöz

Het is de tijd van de verontrustende onderzoeken en de daarbij behorende resultaten.
Eerst komen Motivaction en Forum met de conclusie dat bijna alle Turken geradicaliseerd zijn (lees mijn reactie ook op dit blog), nu komt de EO met het gegeven dat de meeste Nederlanders geen contact hebben met moslims en daar ook helemaal geen behoefte aan hebben. In tegenstelling tot het onderzoek van Motivaction en Forum, heeft het onderzoek van de EO niet zo veel kritiek opgeroepen. En eerlijk is eerlijk, ik denk ook niet echt dat iemand verrast was over deze uitkomsten. Maar toch, ook hier kan men zich afvragen of stilgestaan is bij de verantwoordelijkheid, en wellicht gekleurde bril, van de opdrachtgever en onderzoeker zelf.

De grootste fout die een onderzoeker kan maken, is denken dat onderzoek doen per definitie een neutrale bezigheid is. Niets is minder waar. De keuze voor het onderzoeksonderwerp, de vraagstelling, de timing, de onderzoeksmethode, de analyse, de rapportage en de manier waarop je je bevindingen opschrijft en presenteert; elke stap is een keuze die een andere onderzoeker net anders had kunnen invullen met als gevolg uiteindelijk een ander rapport met dus een andere lading. En dan heb ik het nog niet eens over de doelgroep of opdrachtgever waar men voor schijft, de interpretatie van de cijfers door de lezer is ook weer een heel ander verhaal.

En dit is allemaal niet erg, althans, niet zo lang de onderzoeker zich hier van bewust is en hier in de basisstappen nauwkeurig rekening mee houdt. Maar op het moment dat onderzoekers doen alsof zij nergens verantwoordelijk voor zijn, zij hebben immers alleen maar de waarheid boven gehaald, ja, dan gaat het mis.
Want, als cijfers eenmaal op papier staan, worden ze voor het publiek waarheid. En dat brengt wel degelijk een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee.

Terug naar het EO onderzoek, genaamd ‘Nederland en de Islam: onbegrepen en moeizaam’. Het onderzoek is uitgevoerd met een door de EO ontwikkelde vragenlijst, uitgezet onder een representatieve steekproef voor de Nederlandse bevolking (n=1121).

Enkele willekeurige zinnen uit het rapport, en aan u, de lezer, de vraag wat hier vreemd aan is:

  • ‘Wat gaat er door u heen als schreeuwende en vechtende moslims op het journaal voorbij komen?’
  • ‘We hebben die houding willen onderzoeken, wat vinden Nederlanders nu van moslims en de Islam?’
  • ‘1 op de 4 christenen die het houden van moslims als Bijbelse opdracht beschouwt geeft aan dit ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.’
  • ‘Slechts 5% van de Nederlanders geeft aan open te staan voor het persoonlijk leren kennen van moslims.’

Is het u nog niet opgevallen? Dan enkele nieuwsberichten, misschien helpt dat:
 

  • ‘De meeste Nederlanders hebben geen contact met moslims en staan er ook niet voor open’ (Telegraaf 19-11-2014)
  • ‘Vanavond reageren imam ElFourkani en onderzoeker Carabain op uitkomsten EO-onderzoek over hoe we ons verhouden tot moslims in dit land’ (Dit is de Dag 19-11-2014)


Ik zal u helpen.

Uit geen enkel stukje, niet uit het rapport en niet uit de berichtgeving, kunt u opmaken dat moslims een deel van de Nederlandse bevolking uit maken.

De zinsnede ´Hoe verhouden we ons tot moslims´ zegt in feite alles. Wie is we? Met ruim een miljoen Nederlanders die in de Islam geloven, leest dit best gek, in een representatief onderzoek welteverstaan, vindt u ook niet? Als de benadering aanvankelijk al was dat ‘ze’ anders zijn en er dus niet bij horen, wat zegt dat dan over ‘ons’? Belangrijker nog, wat zegt dit over dit onderzoek?

En ik begin me echt langzamerhand af te vragen wie die representatieve Nederlander toch in hemelsnaam is…..

 

Dilan Yesilgoz is sociaal-cultureel wetenschapper, redactrice van Republiek Allochtonië en Amsterdams VVD-raadslid. Meer van en over Dilan op dit blog: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


 


Meer over dilan yesilgöz, eo, islam, moslims, motivaction, nederland.

Delen:

Reacties


Anon - 27/11/2014 18:52

Ik weet het niet. We moeten opnieuw leren dat we onze welvaart te danken hebben aan basiswaarden en een bepaalde mate van respect voor de Grondwet en een tolerantie die een betekenis heeft in de tijdsgeest. Ik zie dat jij gemeenteraadslid bent van de VVD. Je levert behoorlijke kritiek en ik ben het met je eens, maar ik zie de VVD niet meer zo als een partij die met oplossingen kan komen. Ze zijn blind voor duurzaamheid, blind voor langetermijnpolitiek en zo'n beetje blind voor alles dat goed is. Ik begrijp dan ook eerlijk gezegd niet dat jij nog lid bent van de VVD. Dat gaat mijn petje te boven.

Dilan Yesilgoz - 26/11/2014 14:45

Hartelijk dank voor deze reactie Koos Zevenbergen

koos zevenbergen - 24/11/2014 09:44

Rustig en helder, deze reactie. Petje af. Ik doneer maar weer eens een bedragje.