De werkloosheid onder jongeren daalt, maar niet bij alle groepen

In opinie op 10-05-2016 | 09:31

De werkloosheid onder Nederlandse jongeren (tot 25 jaar) is in 2015 gedaald. Was in 2014 nog 12,7% van de beroepsbevolking onder 25 jaar werkloos, in 2015 zakte dit naar 11,3%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De daling geldt echter niet voor de groepen die het CBS 'westers allochtoon' en 'overig niet-westers allochtoon' noemt.

Het CBS definieert een allochtoon als een "persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren". Een "niet- westerse allochtoon" heeft als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije en een "westerse allochtoon" heeft als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.

Uit de cijfers van het CBS (zie hieronder) blijkt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren nog steeds veel hoger is dan onder autochtone jongeren. Wel is er in 2015 duidelijk sprake van een daling van de werkloosheid onder zowel autochtone als niet-westerse allochtone jongeren. Onder westers allochtone jongeren is de werkloosheid echter toegenomen.

Werkloosheidspercentages beroepsbevolking onder 25 jaar 2010-2015

Republiek Allochtonië/ CBS

De sterkste afname van de werkloosheid vond plaats onder Surinaams-Nederlandse jongeren. De werkloosheid onder Marokkaans-Nederlandse jongeren daalde sneller dan onder Turks-Nederlandse jongeren. Voor beide groepen gold eind 2015 dat 23,2% van de beroepsbevolking onder onder 25 jaar werkloos was. Het CBS geeft over 2014 en 2015 geen cijfers over de werkloosheid onder jongeren uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. De werkloosheid onder Nederlandse jongeren  uit andere niet-westerse groepen nam, na een daling in 2014, weer licht toe. 

Werkloosheidspercentages beroepsbevolking onder 25 jaar 2010-2015

Republiek Allochtonië/ CBS

Meer over werkloosheid op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


 


Meer over jongeren, werkloosheid.

Delen: