Debat naar aanleiding van 'Tussen hoofddoek en string'

In opinie op 18-09-2011 | 18:10

Met Kees Beekmans en Hassnae Bouazza
Datum: 30 september
Tijd: 19 tot 21.30
Plaats: Podium mozaïek (Bos en lommerweg 191, Amsterdam)

Op 30 september 2011 organiseert Aknarij in samenwerking met KMAA, Fath, Anatolie, Wereldsewijk en Aknarij West, een lezing over het kortgeleden verschenen boek “Tussen hoofddoek en string”. Discussie over het thema van dit boek kan een zinvolle bijdrage leveren aan het debat over tolerantie, respect en burgerschap. In het boek gaat het om de botsing tussen ideeën, normen en nieuwe opvattingen. Het gaat weliswaar over Marokko, maar het boek weerspiegelt de situatie van Marokkanen in Nederland.

Kees Beekmans laat de lezer kennis maken met onder andere een groepje ‘ramadanvreters’ die de vrijheid opeisen niet te vasten, met moslima’s die in het dagelijks leven strijden voor gelijke rechten, met journalisten die weigeren concessies te doen wat betreft hun ideaal van persvrijheid en met homoseksuelen die in het openbaar hun coming out beleven. Kortom: in een steeds meer seculier Marokko staat het individu op. En dat zorgt voor verwarring, ook bij Beekmans. Als hij er niks meer van begrijpt, gaat hij te rade bij vooraanstaande Marokkanen, die hem meer inzicht verschaffen in een ingrijpend veranderingsproces dat zich in de hele Arabische wereld voltrekt.
Voor meer inzicht over ontwikkelingen in de Marokkaanse gemeenschappen hier in Nederland hebben we Hassnae Bouazza voor deze lezing uitgenodigd om de thema’s die Beekmans aansnijdt, aan de orde te stellen, maar dan in een Nederlandse context. Gelden de veranderingsprocessen waar Beekmans het over heeft ook voor Marokkanen hier in Nederland? Is hier ook spraak van botsing tussen ideeën? Hoe staat het met het seculier en individueel gedachtegoed van Marokkanen in Nederland?

Programma:
19.00 Inloop en opening organisatie 
19:15 Inleiding Kees Beekmans over zijn boek “Tussen hoofddoek en string”.
19:45 Inleiding Hassnae Bouazza
20:15 Debat met het publiek
21:30 Afsluiting 


Aanmelden is gewenst. De bijeenkomsten worden afgesloten met een borrel
Mail: aknarij@telfort.nl of bellen naar 0681671222

Stichting Aknarij probeert door middel van diverse activiteiten een bijdrage te leveren aan het doorbreken van heersende taboes. Jaarlijks organiseert Aknarij debatten en discussiebijeenkomsten rond verschillende 'lastige' thema's en wordt er binnen het activiteitenaanbod van Aknarij aandacht gegeven aan het bespreekbaar maken van taboes rond religie, individuele rechten, homoseksualiteit, vrouwenemancipatie, jeugd en criminaliteit.

(ingezonden bericht)

 


Meer over aknarij, hassnae bouazza, hoofddoek, kees beekmans, kmaa, marokkanen in nederland, marokko.

Delen: