Disclaimer. #gaza #jodenhaat #moslimhaat

In opinie door Ewoud Butter op 07-08-2014 | 14:42

Waarom besteden jullie aandacht aan het conflict in het Midden-Oosten? Er zijn toch conflicten waarbij nog veel meer doden vallen? Waarom organiseren jullie geen demonstratie tegen het geweld in Syrie?
Of: waarom besteden jullie aandacht aan antisemitisme? Dat doen reguliere media toch al genoeg?
Of: waarom hebben jullie het in een artikel alleen over moslimhaat en niet over antisemitisme? Wist u wel dat moslims zelf ook vaak discrimineren?

Het zijn vragen die we geregeld krijgen. Ee laatste tijd wat vaker. Vaak in vriendelijke bewoordingen, soms wat ruwer van toon. Ewoud Butter probeert de vragen te beantwoorden.

Slachtoffers van militair of terroristisch geweld, slachtoffers van ‘gewoon’ zinloos geweld, verkeersslachtoffers, slachtoffers van huiselijk geweld, slachtoffers van moorden en rampen en al die mensen die op een andere manier te vroeg het leven hebben gelaten: het is altijd verdrietig en wreed en in de meeste gevallen een enorm verlies voor de nabestaanden. 

Iedere dode is er één teveel en iedere dode is even belangrijk en verdient evenveel aandacht. Het mag niet uitmaken uit welk land het slachtoffer komt. Ook geloof, etniciteit, politieke voorkeur, geslacht of seksuele voorkeur van het slachtoffer zou geen verschil mogen maken.

Hetzelfde geldt voor slachtoffers van discriminatie. Je verdient alle steun wanneer je wordt buitengesloten, wanneer je niet jezelf kunt zijn, niet kunt zeggen of geloven wat je wil, wanneer je niet zelf kunt bepalen welke kleren je draagt of met wie je vrijt. Zolang je de vrijheid van anderen maar niet beperkt.

Discriminatie en uitsluiting moeten keihard worden bestreden, ongeacht de achtergrond van het slachtoffer of de dader. 

Selectief verontwaardigd

En toch krijgen helaas niet alle slachtoffers van geweld of discriminatie dezelfde aandacht. Van niemand. Ja, ik ben selectief verontwaardigd en ik durf te beweren dat jij, lezer, het ook bent.

Meestal onbewust en uit menselijk onvermogen. Omdat we – godzijdank - niet van iedere dode of slachtoffer horen. Sterker, er zullen maar weinig Nederlanders in staat zijn een actueel overzicht te geven van alle gewapende conflicten in de wereld waarbij veel slachtoffers vallen. We kiezen zelf de media die we volgen; zij filteren voor ons het nieuws en wij kiezen dan welke berichten we lezen/bekijken/aanhoren en met welke slachtoffers we ons meer of minder verbonden voelen.

Die verbondenheid zal groter zijn wanneer je de slachtoffers persoonlijk kent of mensen kent die de slachtoffers kennen. De verbondenheid is ook groter wanneer Nederland onderdeel van het conflict is, of één van de strijdende partijen steunt, of wanneer de Nederlandse politiek juist flink verdeeld is over het conflict.

Het kunnen allemaal redenen zijn waarom we ons in Nederland bijvoorbeeld meer betrokken voelen bij het conflict tussen Israel en Palestina.
Het verklaart ook waarom er wel een demonstratie wordt georganiseerd voor of tegen Israel/Gaza en niet voor of tegen één van de strijdende partijen in Soedan, Irak, Nigeria, Syrië, de Oekraïne, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mexico of Xinjiang. 

Is er dan sprake van selectieve verontwaardiging wanneer men zich in Nederland vooral druk maakt over het conflict tussen Israel en Palestina? Ja. En dat geldt dan trouwens evengoed voor een pro Gaza als voor een pro-Israel demonstratie.

Deze dagen zijn het vooral de Israelsupporters die kritiek op Israel omzeilen door te wijzen naar andere brandhaarden. Het gaat hierbij vaak om drogredenen, zoals Mihai MartoiuTicu betoogt.   

Op Republiek Allochtonie richten we ons in eerste instantie op Nederland. Aan het buitenland besteden we slechts incidenteel aandacht. Zo hebben we niet alleen aandacht besteed aan het Midden-Oostenconflict, maar ook aan Syrië, Turkije, Marokko en Irak.

Overigens organiseert Republiek Allochtonië zelf geen demonstraties. 

Jodenhaat en moslimhaat

Ieder keer wanneer het conflict in het Midden-Oosten oplaait is er ook sprake van een toename van jodenhaat, zo u wilt antisemitisme in Nederland. En dan bedoel ik echt jodenhaat en heb ik het niet over forse en legitieme kritiek op het beleid van de Israëlische regering. Misschien is het beter te zeggen dat het sluimerende antisemitisme dan in alle heftigheid toeneemt en in al zijn lelijkheid zichtbaar wordt. Terecht dat daar aandacht voor wordt gevraagd en ook dat daarbij aandacht is voor specifieke groepen.

Iedere keer wanneer het conflict in het Midden-Oosten oplaait, is er ook sprake van een toename van moslimhaat, zo u wilt islamofobie in Nederland. En dan bedoel ik echt moslimhaat en heb ik het niet over forse en legitieme kritiek op de islam. Misschien is het beter te zeggen dat de sluimerende moslimhaat dan in alle heftigheid toeneemt en in al zijn lelijkheid zichtbaar wordt. Terecht dat daar aandacht wordt gevraagd en er bijvoorbeeld wordt gevraagd om islamofobie – net als antisemitisme – apart te registreren.

Het zou mooi zijn wanneer jodenhaat en moslimhaat steeds in één adem veroordeeld worden en dat gebeurt ook geregeld. Positief is ook dat er, soms tegen de stroom in, initiatieven komen waarin moslims en joden de dialoog met elkaar blijven zoeken.
Helaas wordt er door sommigen ook een twistpunt gemaakt om de vraag wat erger is: jodenhaat of moslimhaat. En soms lijkt het zo of diegenen die zich druk maken om jodenhaat, moslimhaat graag bagatelliseren of vice versa.

Geregeld wordt er ook aandacht gevraagd voor alleen antisemitisme of islamofobie. Is er dan sprake van selectieve verontwaardiging? Ja, maar daar kan soms een goede aanleiding voor zijn. Bovendien kan iemand die tegen jodenhaat is, net zo goed tegen moslimhaat zijn en vice versa.

Advertentie tegen jodenhaat
Vandaag staat er een advertentie in De Telegraaf waarin BN’ers zich uitspreken tegen antisemitisme. De advertentie is een initiatief van het CIDI, al wordt de organisatie, weinig transparant helaas, niet in de advertentie genoemd. Met het initiatief en de tekst is niks mis.

Het is misschien jammer dat het alleen over antisemitisme gaat, maar de meeste ondertekenaars, waaronder ook onze Dilan Yesilgöz, zouden zich ongetwijfeld ook tegen andere vormen van uitsluiting, waaronder moslimhaat, uitspreken.

Bij een aantal ondertekenaars, heb ik daarover echter mijn twijfels. En de wetenschap dat het CIDI in eerste instantie ook Geert Wilders heeft gevraagd de oproep te ondertekenen, werpt een smet op het initiatief van het CIDI. Want waarom vraag je in hemelsnaam iemand die in Europa samenwerkt met antisemieten de verklaring te ondertekenen? Waarom vraag je een politiek leider wiens core business het is moslims uit te sluiten een verklaring tegen uitsluiting te ondertekenen?

Disclaimer

Tot slot een disclaimer: wanneer ik me uitspreek over welk willekeurig conflict in de wereld, betekent dat niet dat ik andere conflicten niet belangrijk vind. Idem dito wanneer ik zou besluiten mee te lopen in een demonstratie of een petitie onderteken.

Wanneer ik als hoofdredacteur van Republiek Allochtonie besluit een artikel over antsemitisme te plaatsen, betekent dat niet dat ik islamofobie, racisme en homofobie minder belangrijk vind.

En omgekeerd: de komende 1,5 jaar zullen we meer aandacht aan moslimhaat gaan besteden, omdat we vinden dat daar relatief te weinig aandacht voor is, er (nog) geen krachtige belangenorganisaties zijn die zich voor deze groep hard maken en we iets willen doen met de anti-moslimbagger die we dagelijks op het internet (kijk bijvoorbeeld hier) of in onze mailbox krijgen. Dat wil dus niet zeggen dat we andere vormen van uitsluiting als antisemitisme of homofobie  goedkeuren. Dat doen we namelijk niet. Nooit. Ook zullen we niet ontkennen dat moslims ook geen dader kunnen zijn. Als het bijvoorbeeld om antisemitisme, homofobie of seksisme gaat, zijn moslims wel degelijk vaak ook de dader. 

Doen we het niet goed of vergeten we iets? Schroom dan niet te mailen of zelf een stuk te schrijven. 
 

Ewoud Butter is oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. 


P.S. Inmiddels heeft het CIDI een verklaring uitgegeven. Hierin laat de organisatie weten dat het uiteindelijk heeft besloten de handtekening van Wilders niet op te nemen omdat hij antisemitisme aan de islam koppelt. Kennelijk was dat nieuw voor het CIDI. Over de samenwerking van de PVV met antisemitische partijen rept het CIDI niet. Dat was blijkbaar geen bezwaar om Wilders in eerste instantie uit te nodigen. 

Meer over jodenhaat/antisemitisme op dit blog hier

Meer over moslimhaat/islamofobie op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over antisemitisme, ewoud butter, islamofobie, israel, moslimhaat, palestina.

Delen:

Reacties


Rene - 08/08/2014 17:45

Dag,
Toch hoor ik nooit ( gelukkig maar ) een verhaal van een moslima die op straat is neergeslagen, omdat ze moslima is, of een Palestijnse vlag heeft hangen....