Discriminatie op arbeidsmarkt is sluimerend gif

In opinie door Ewoud Butter op 18-06-2015 | 08:25

Wanneer discriminatie niet snoeihard wordt aangepakt, staan we toe dat de etnische onderklasse in sommige buurten steeds groter wordt. Dan staan we toe dat we een samenleving worden waarin je etnische afkomst of je geloof bepalend zijn voor je toekomstkansen, dan staan we toe dat segregatie en polarisatie toenemen, met alle gevolgen van dien. Dan verspreid je een hoeveelheid gif, die je niet meer met leuke gesubsidieerde dialoogbijeenkomsten, buurtborrels of andere goedbedoelde projectjes kunt wegnemen. Dat schrijft Ewoud Butter.

Het SCP publiceerde gisteren opnieuw een rapport over discriminatie op de arbeidsmarkt. De conclusie van het SCP is klip en klaar:

Sollicitanten in de regio Haaglanden worden vanwege hun etnische achtergrond afgewezen. Werkgevers hadden meer interesse in de autochtone sollicitanten dan in de sollicitanten met een Marokkaanse of Surinaams–Hindoestaanse achtergrond met vergelijkbare kwalificaties. Autochtone sollicitanten hadden 34 procent kans op succes, terwijl Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten 23 procent en Marokkaans-Nederlandse sollicitanten 19 procent kans op succes hadden.

Het SCP geeft verschillende voorbeelden, ik citeer er één:

Voor een baan als zelfstandig werkend kok solliciteren Michelle, Ahmed en Arun. Arun krijgt na een paar dagen bericht waarin hij bedankt wordt voor zijn sollicitatie, maar waarin ook wordt gemeld dat de vacature inmiddels is vervuld. In dezelfde minuut krijgt Michelle een e-mail van dezelfde persoon, waarin deze vraagt of Michelle kan bellen om een afspraak te maken voor een sollicitatiegesprek. Ahmed krijgt geen bericht.

Het is te lezen in de publicatie 'Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt’.

Is het nieuws? Nee. Kijk maar even mee.

Of zie hier: een overzicht met nog veel meer publicaties over discriminatie in Nederland.

We zien ons graag als een tolerant volkje. De conclusie van het  ECRI dat Nederland te weinig tegen discriminatie en racisme doet, werd door het kabinet  hooghartig weggehoond. Voormalig ombudsman Brenninkmeijer hierover:

"De politiek toont zich ongenaakbaar. Ik heb het zelf ook gemerkt dat ik op een gegeven moment over mensenrechten begon en direct had ik de minister-president tegen mij die zei 'waar bemoeit de Ombudsman zich eigenlijk mee want er is toch niks aan de hand'. Dus dat is de houding. Nederland vindt dat mensenrechten een buitenlands onderwerp is en geen intern onderwerp."

Stel je discriminatie in Nederland aan de orde, dan krijg je direct een leger 'ja, maar' roepers over je heen die stellen:

  • dat het allemaal wel meevalt,
  • dat discrimineren menselijk is
  • dat de slachtoffers zich niet moeten wentelen in slachtofferschap en maar wat weerbaarder moeten worden, zich moeten invechten
  • dat de slachtoffers het er zelf naar maken omdat ze tot een groep behoren waarvan individuen in Nederland of elders in de wereld verantwoordelijk zijn voor wandaden,
  • dat de slachtoffers zich zelf provocerend gedragen
  • dat slachtoffers in andere situaties zelf minstens zo erg discrimineren.

Allemaal excuses om zelf geen actie of verantwoordelijkheid te hoeven nemen. De schuld en de oplossing afschuiven op anderen. Lekker makkelijk.
Dezelfde 'ja-maar-roepers' kunnen tegelijkertijd hoog opgeven over onze superieure westerse waarden, over democratie en mensenrechten. Beste mensen, wanneer je toestaat dat in Nederland op grote schaal wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, dan sta je toe dat er in Nederland op grote schaal mensenrechten worden geschonden. Mooier kunnen we het niet maken.

In Amsterdam is de werkloosheid onder jongeren van Marokkaanse komaf bijna 50%. Ik herhaal: bijna de helft van de Marokkaans Amsterdamse jongeren zit werkloos thuis. In sommige buurten kan dit hoger zijn. Dat komt absoluut niet alleen door discriminatie, maar het speelt zeker een (grote) rol. Politici die niet keihard knokken om hier verandering in te brengen, spelen met vuur en zijn geen knip voor hun neus waard. Het SCP schrijft:

De ervaring uitgesloten en gediscrimineerd te worden, kan een grote impact op iemands leven hebben. Door discriminatie verminderen bijvoorbeeld de kansen op het hebben van betaald werk en het doorstromen naar hogere functies. Daarnaast heeft discriminatie gevolgen voor de (psychische) gezondheid en het welzijn van mensen. Etnische discriminatie leidt er bijvoorbeeld toe dat mensen met verschillende etnische achtergronden niet even vanzelfsprekend het gevoel hebben dat ze tot Nederland of de stad waar ze wonen behoren.

Wanneer discriminatie niet snoeihard wordt aangepakt, staan we toe dat de etnische onderklasse in sommige buurten steeds groter wordt. Dan staan we toe dat we een samenleving worden waarin je etnische afkomst of je geloof bepalend zijn voor je toekomstkansen, dan staan we toe dat segregatie en polarisatie toenemen, met alle gevolgen van dien. Dan verspreid je een hoeveelheid gif die  je niet meer met leuke gesubsidieerde dialoogbijeenkomsten, buurtborrels of andere goedbedoelde projectjes kunt wegnemen.

En als je niet vatbaar bent voor deze argumenten, dan misschien voor financiele: het uitsluiten van groepen mensen kost de samenleving, de belastingbetaler, zo u wil de hardwerkende Nederlander, op den duur heel veel geld.

Gebeurt er dan niks? Jawel, er worden vele beleidsnota's geschreven en diversiteitsplannen gemaakt. Maar goede bedoelingen zijn niet voldoende. Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat een kwart van de betrokken bedrijven die discrimineert de wens uitspreekt een divers bedrijf te zijn, maar geen specifieke maatregelen of aangepaste selectiekanalen neemt om tot een divers bestand te komen.


Hulde voor de gemeente Den Haag die dit onderzoek liet doen. Goed ook dat minister Asscher van discriminatie op de arbeidsmarkt prioriteit heeft gemaakt.

Maar toch is er meer nodig. Veel meer. Het is vijf voor 12 of misschien wel later.


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter


Alle artikelen over discriminatie vindt u hier,


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over arbeidsmarkt, discriminatie, ewoud butter, scp.

Delen:

Reacties


Faatje - 18/06/2015 17:44

Hatseflats! Ijzersterk stuk Ewoud!