'Een goed diversiteitsbeleid levert winst op'

In opinie op 09-03-2016 | 14:49

Geen organisatie kan meer zonder diversiteitsbeleid. Ook als maatschappelijke betrokkenheid niet bovenaan de eerste prioriteitenlijst staat. Een goed diversiteitsbeleid is een bedrijfsbelang geworden.

Een goed diversiteitsbeleid levert echt winst op, dat kan ook financieel', stelt Hans Bellaart, onderzoeker bij Verwey-Jonker Instituut en de drijvende kracht achter de Audit Diversiteit. Hiermee kunnen organisaties zelf hun diversiteitsbeleid onder de loep nemen. Volgens Bellaart moet je als bedrijf een klimaat willen creëren waarin iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. 'Dat voorkomt verzuim en verloop en leidt dus tot een hogere productiviteit. Diverse mensen kijken met diverse blikken naar een situatie en dat levert meer creativiteit en oplossingsvermogen op. Bovendien, je personeelsbestand moet een afspiegeling van de samenleving zijn, anders herkennen je klanten zich niet meer in je organisatie. Dat tast je geloofwaardigheid en aantrekkingskracht aan. En denk ook praktischer: opereer je veel op de internationale markt, dan is je organisatie enorm geholpen met medewerkers die bekend zijn met de taal, gebruiken en omgangsvormen. Je hoeft diversiteit dus niet uitsluitend vanuit idealistische oogpunt te benaderen. Het is gewoon goed voor je organisatie!'

Om organisaties te helpen, heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving een gratis online diversiteitsaudit ontwikkeld. Via 23 vragen op de genoemde kernpunten krijgen organisaties inzicht in de stand van zaken van hun eigen diversiteitsbeleid. Bedrijven ontvangen tips voor verbetering van hun beleid en goede voorbeelden van andere organisaties. Alle aanbevelingen zijn daarnaast terug te lezen in een handreiking.

Overigens zijn de tips en voorbeelden voornamelijk gericht op etnische diversiteit. De audit is echter zo opgesteld dat het ook bruikbaar is voor alle andere vormen van diversiteit, zoals sekse of geaardheid.

Bron en meer lezen: website van  KIS

Meer artikelen van of over KIS hier

Meer over diversiteit op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


Meer over diversiteit, KIS.

Delen:

Reacties


De Graeve Freddy - 10/03/2016 11:52

Prachtig in theorie. Maar de verschillende mensen van verschillende oorsprong moeten wel elkaar begrijpen en eerbiedigen. Elkaar begrijpen heeft natuurlijk veel te maken jet de taal., maar het heeft ook te maken met de manier van leven, de manier om zaken te doen en aan te pakken.