Eén jaar Veiligheidspact tegen discriminatie

In opinie door Tijno Venema op 19-09-2013 | 18:00

Tekst: Tijno Venema en Roemer van Oordt

De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen.

Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie. Zo formuleerden de initiatiefnemers vorig jaar de uitgangspunten van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Van idee naar ondertekening
Zaterdag 21 september vanaf 14.30 uur wordt het Veiligheidspact bekrachtigd en hopelijk met veel nieuwe ondertekenaars uitgebreid. Het idee voor het Veiligheidspact werd enige jaren geleden geboren in moskee Al Kabir in Amsterdam Oost. Het kwam pas echt van de grond door samenwerking met Mohamed Rabbae (onder meer van Eén land, één samenleving), Harry Polak (Liberaal Joodse Gemeente) en Joke Jongejan (Protestantse Diaconie Amsterdam), die samen met Mohamed Echarrouti (UMMON, moskee Al Kabir, Ibno Khaldoun) en het Platform Stop Racisme het initiatief namen om menselijke ketens tussen joden, moslims, christenen en anderen te organiseren. Deze initiatiefgroep zocht en vond samenwerking met de Amsterdamse afdeling van het COC.

De initiators vroegen vervolgens zoveel mogelijk organisaties en personen actief stelling te nemen tegen geweld op discriminatoire gronden. Het voortouw werd vooral genomen door homo-, joodse en islamitische organisaties omdat zij regelmatig slachtoffer zijn van geweld vanuit de samenleving. Dat geweld is gericht op individuen vanwege hun seksuele, etnische of religieuze identiteit of op gebouwen, zoals moskeeën, synagogen en woonhuizen.

Eerste presentatie en vervolgstappen
Op 30 september 2012 werd het Veiligheidspact in de Westerkerk voor het eerst gepresenteerd en door meer dan 100 organisaties en personen ondertekend, waaronder de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON), het Centraal Joods Overleg (CJO), de Protestantse Diakonie Amsterdam, het Rooms Katholiek Dekanaat, COC Amsterdam en enkele (afdelingen van) politieke partijen, zoals GroenLinks, PvdA en 50 plus. Die ondertekening is geen vrijblijvend iets: ondertekenaars beloven zich actief in te zetten tegen iedere vorm van discriminatoire agressie, zowel verbaal (zoals schelden en pesten) als fysiek (zoals mishandeling en brandstichting). Voor voorbeelden daarvan verwijzen wij naar de tekst van het Pact.

Voorafgaand aan de bijeenkomst in de kerk werden bloemen gelegd op of bij bijzondere plekken (waardonder het beeldje van Anne Frank en het Homo-monument) en indrukwekkende toespraken gehouden. Vooral ‘het gesprek’ tussen imam Aulad Abdellah Marzouk en Dennis Boutkan van het COC maakte grote indruk. Daarna heeft ‘het Grote Houten Boek’ een tournee gemaakt, werd het overal enthousiast ontvangen en zijn er tientallen handtekeningen bijgekomen. Wij beschouwen de gestage groei van dit preventieve netwerk als een belangrijk winstpunt.

Aanleiding voor hernieuwde aandacht
De aanleiding om nu, een jaar later, weer aparte aandacht voor het Pact te vragen is enerzijds de al eerder geplande ‘Act for Peace’ manifestatie in de Muiderkerk in het kader van de IKV Vredesweek, en anderzijds het televisie-optreden van Monique Samuel eind juli bij Knevel en Van den Brink. Daar gaf zij te kennen niet alleen op twitter maar zelfs op straat als ‘islamofoob’ bedreigd te zijn, omdat zij de ingreep van het Egyptische leger tegen president Morsi van de Moslimbroederschap steunde. Dit bracht bij ons een discussie op gang: velen van ons zien het Egyptische leger als een groter gevaar voor Egypte of de democratie dan de Moslimbroederschap, maar dat rechtvaardigt nog geen agressie. Dit lijkt een duidelijk voorbeeld van waar het Veiligheidspact over moet gaan, namelijk het tegengaan van (discriminatoire) agressie, en debat - of in het uiterste geval de rechter - in plaats van geweld, fysiek of verbaal.

Bovendien is er een duidelijk verschil tussen steun voor de Moslimbroederschap en respect voor de islam dat Monique Samuel juist wel liet zien, bijvoorbeeld door als christen mee te vasten met de ramadan. Voor de goede orde: het Veiligheidspact geldt ook voor echte islamofoben, zowel omdat agressie tegen islamofoben juist meer moslimhaat creëert als - essentiëler - op principiële gronden.

Programma zaterdag 21 september Muiderkerk Amsterdam
De aandacht voor het Veiligheidspact is dit keer dus ingebed in een grotere manifestatie, waar vooral de situatie in Syrië en het Midden Oosten aan de orde komen. Van 15.00 tot uur ongeveer 15.45 uur is er een interviewforum onder leiding van Julia van Rijn, scriba van de PKA. In het forum zitten naast dominee Mirella Klomp van de Muiderkerk en de Syrische jezuïet Fadi Halliso, imam en theoloog (VU) Aulad Abdellah Marzouk, en verder de eerder genoemde Monique Samuel, die ook rond de Gay Pride actief is geweest. Mede door de verplichtingen op de sjabbat en de Joodse feestdagen kan Harry Polak niet aanwezig zijn, maar een korte verklaring van zijn hand wordt voorgelezen door Bertie van Gelder, vrijwilligster bij Ibno Khaldoun. Jan van Asch, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van het COC, geeft ook een statement. Van ongeveer 15.45 tot 16.30 uur zal Joke Jongejan dialoogkringen leiden en rond 16.30 uur zal Mohamed Rabbae een laatste oproep doen om het Pact te tekenen.

Het geweld tegen moskeeën lijkt gelukkig wat te zijn afgenomen (geen garantie voor de toekomst!), maar ook dit jaar is er bijvoorbeeld een brandstichting geweest bij moskee Alaattin in Enkhuizen en is er ‘s nachts een bloederige varkenskop neergelegd bij moskee Arrahman in Boskoop. Door de politie werd de laatste discriminatoire misdaad helaas gebagatelliseerd. Wij hebben geprobeerd met moskee Arrahman contact te leggen om ook iemand van hen bij de manifestatie te krijgen, maar dat is tot op heden helaas niet gelukt.

Het ligt in de bedoeling om op niet al te lange termijn een (echt) landelijk initiatief te lanceren, zodat er ideaal gesproken een landelijk netwerk zou kunnen ontstaan. Het plan is ook om van een manifestatie als deze, aansluitend bij de actualiteit van dat moment en al dan niet in de IKV Vredesweek, een jaarlijkse traditie te maken. Voor nu nodigen wij, mede namens alle andere initiatiefnemers, iedereen van harte uit om aanstaande zaterdag bij de Muiderkerk aanwezig te zijn.

Tijno Venema en Roemer van Oordt zijn leden van de initiatiefgroep van het Veiligheidspact tegen discriminatie

Het programma in en rondom de  Muiderkerk tijdens de Internationale Dag van de Vrede (21 september)/Act for Peace vindt u hier

Het Veiligheidspact tegen discriminatie kan ook ondertekend worden door hier een reactie te sturen

Meer over het Veiligheidspact op dit blog: hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


<
 

 


Meer over act for peace, afstand nemen, antisemitisme, christenen, discriminatie, egypte, geweld, homoseksuelen, islamofobie, joden, kopten, moskeeën, moslims, muiderkerk, roemer van Oordt, synagogen, syrië, tijno venema, veiligheidspact, vredesweek.

Delen:

Reacties


Marga - 24/09/2013 11:15

Geciteerd: 'Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie. Zo formuleerden de initiatiefnemers vorig jaar de uitgangspunten van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Mag ik er nog een aan toevoegen. De evolutietheorie gaat uit diversiteit. Geen mens is hetzelfde. Elke persoon is uniek, slechts bij het vergelijken van personen of groepen worden deze verschillen zichtbaar.

Ik hoef bij de islam niet met de evolutie-theorie aan te komen wandelen. Een brug te ver.

Misschien is het de moeite waard om de verschillen IN de verschillende groepen zichtbaar te maken en niet tussen de groepen.

Ik geloof niet in bescherming van minderheden (afgunst gaat niet op vakantie), wel in bescherming naar zelfredzaamheid van minderheden.

Mijn mening wijkt dus af van het pamflet of de slogan.

Ben ik nu een dissident?