Een sluitende aanpak: Hoe voorkomen we verspilling van talent bij Amsterdamse leerlingen?

In opinie op 24-11-2013 | 17:22

Wat is de meest effectieve aanpak om ouderbetrokkenheid te bevorderen, en voortijdig schoolverlaten en onderpresteren tegen te gaan?

Over die vraag organiseren de HTIB en Emcemo op dinsdag 26 november van 17 tot 19 uur een debat.

Nederland scoort internationaal gezien niet slecht op het gebied van onderwijs. In de grote steden echter zijn er nog steeds te veel leerlingen die onderpresteren en/of voortijdig uitvallen. In het algemeen betreft het leerlingen die thuis niet optimaal worden gestimuleerd en waar het ouderlijk toezicht op huiswerk en schoolgang minimaal is. Dat valt die ouders vaak niet te verwijten. Velen hebben het te druk met overleven of ze zijn onbekend met het (Nederlandse) schoolsysteem.

Voor scholen is het vaak een lastige opgave om deze ouders bij de school te betrekken. De conventionele aanpak, een schriftelijke uitnodiging, werkt niet en andere communicatiepogingen stranden op taal en/of cultuurproblemen.
Betrokkenheid van ouders en andere sleutelfiguren in de opvoeding van een leerling, is essentieel voor een succesvolle schoolloopbaan. Zonder een omgeving die actief stimuleert, motiveert en assisteert, presteert een leerling onder zijn niveau. Dat is zorgelijk, in de eerste plaats voor de leerling zelf, maar ook de samenleving als geheel ondervindt hiervan de negatieve gevolgen. De Gemeente Amsterdam onderkent de problematiek en heeft zodoende zwaar ingezet op een effectieve aanpak van dit probleem.

De vraag is wat de meest effectieve aanpak is van ontbrekende ouderbetrokkenheid, voortijdig schoolverlaten en onderpresteren. Tijdens deze conferentie willen we trachten daar een antwoord op te geven, daartoe hebben we een drietal deskundigen uitgenodigd op gebied van jeugd, jongeren en onderwijs alsmede ouders, docenten, beleidsmakers en anderen die een rol vervullen in het leven van jongeren.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de initiatiefnemers om instrumenten te benutten en/of ontwikkelen waarmee de ouderbetrokkenheid wordt versterkt, de sociale veiligheid binnen en buiten de school wordt vergroot, voortijdig schoolverlaten wordt geminimaliseerd, onderwijsrendement en de ontplooiing van talenten bij leerlingen wordt gemaximaliseerd, en buitenschoolse partners ondersteunend gedrag ontwikkelen,
De conferentie omvat drie inleidingen die worden gevolgd door een plenaire discussie die de aanwezigen de gelegenheid biedt om hun visie te ontvouwen, commentaar te leveren en zo een nuttige bijdrage te leveren aan een werkbare aanpak.

Wethouder Pieter Hilhorst (PvdA) van portefeuille Jeugd, Onderwijs en Financiën zal aanwezig zijn bij de conferentie. Verder zal de heer Emre Ünver , vice-fractievoorzitter PvdA Amsterdam, als gespreksleider optreden.

De inleiders:
• Dhr. Sean Clancy, oud-schooldirecteur en trainer bij Stichting Leerkracht, bestuurder Stichting Reflex Actief
• Dr. Daan Wienke, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut op het gebied van een veilige en zorgzame leeromgeving
• Prof. dr. R.J. (Ron) Oostdam, hoogleraar HvA, onderzoeksdirecteur, lector Maatwerk in leren en instructie.
• Dhr. Zeki Arslan onderwijscoördinator FORUM.

Initiatiefnemers
Deze conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Turkse Arbeidersvereniging HTIB en het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO).
 

Plaats en tijd

• Datum: Dinsdag 26 november
• Tijdstip: 17.00 – 19.00 uur
• Locatie: HTIB
Eerste Weteringplantsoen 2C SOUS
1017 SJ Amsterdam
 

Aanmelding:
Let op: Aanmelding is gewenst; dit in verband met de catering…! U kunt zich eenvoudig aanmelden per hier aanmelden.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met dhr. Mustafa Ayranci 020 – 6221820/ 06 - 22202879
Graag tot 26 november! 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over emcemo, htib, onderwijs, ouderbetrokkenheid, pieter hilhorst, sluitende aanpak.

Delen: