Emcemo en Htib: stop iedere vorm van steun aan terrorisme

In opinie door Emcemo op 14-11-2015 | 17:01

"Met afschuw, verdriet, angst en woede hebben wij de gebeurtenissen afgelopen nacht in Parijs gevolgd. Wij zijn allen opnieuw geconfronteerd met de dreiging van terreur die geen enkele ideologie, religie of welk doel dan ook dient. Wij zijn gevangen genomen door de fanatieke, achterlijke, walgelijke schepsels die geen besef hebben van het leven en niet beseffen dat ze door geweld niets zullen bereiken. Het is heel erg voor de slachtoffers en hun nabestaanden dat ze met dit zinloze geweld werden geconfronteerd." Dat schrijven Emcemo en HTIB in een gezamenlijke verklaring.

De organisaties vervolgen hun verklaring als volgt:

Geschiedenis leert dat geweld nooit winnaars heeft maar alleen verliezers. Is het echt zo moeilijk om het leven van anderen te respecteren en liefde voor elkaar te hebben in plaats van te haten en te doden?

Wij als HTIB,EMCEMO, zien deze laatste geweldsgolf in Parijs als een keten van acties die eerder dit jaar ook in Turkije, in Suruç en Ankara en Beirut hebben plaatsgevonden waar ook heel veel slachtoffers zijn gevallen.

Wij veroordelen met klem iedere vorm van geweld en terreur of het van een kleine groep afkomt of van een staat. Het is onze opgedragen taak  om tegen elke vorm van geweld op te treden. Of het dicht bij huis is of ver weg, of het voor of tegen een ideologie is, en of het een zogenaamd “heilige doel” zou dienen.

Stop met angst zaaien, en bangmakerij en geef liefde een kans. Wij roepen de handlangers, beschermers, politici, wapenleveranciers van deze terroristen op om zich te beseffen dat ze ook bloed aan hun handen en geweten hebben van deze onschuldige mensen.

Stop met uw steun nu!!! Wij beseffen dat het een zeer moeilijke taak is om de veiligheid van de burgers te waarborgen maar wij roepen ook alle politici en verantwoordelijken op om niet paniekerig te reageren en de onschuldige burgers te benadelen en hun dierbare vrijheden beperken. Laat terreur hiermee geen kans krijgen. Wij roepen iedereen op om handen in elkaar te slaan en solidair te zijn met de slachtoffers, hun nabestaanden en alle volkeren die onze solidariteit vandaag hard nodig hebben.

HTIB, Turkse Arbeiders Vereniging Nederland EMCEMO, Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 

 


Meer over Emcemo, htib, Parijs, terreur, terrorisme.

Delen: