Europe Trust Nederland: geen justitieel onderzoek naar El Forkani en Van der Blom

In opinie door Ewoud Butter op 12-02-2016 | 20:42

Het bestuur van de Stichting Europe Trust Nederland (verder: SETN) heeft vanavond een persverklaring uitgegeven. Hierin wordt gereageerd op een artikel in het Algemeen Dagblad (AD) van donderdag 11 februari jl. waarin wordt gesteld dat Jacob van der Blom en Yassin el Forkani zichzelf verrijkt zouden hebben ten nadele van islamitische centra in Nederland. Er zou in Koeweit een justitieel onderzoek zijn ingesteld naar deze heren.

SETN verklaart zich niet in deze berichtgeving te herkennen en laat weten dat ook de autoriteiten van Koeweit niets weten van een onderzoek naar El Forkani en Van der Blom. Twee andere oud-bestuursleden zouden wel onrechtmatig hebben gehandeld. Hieronder het volledige persbericht.

Reactie Stichting Europe Trust Nederland op publicatie Algemeen Dagblad

Het bestuur van de Stichting Europe Trust Nederland (verder: SETN) heeft met verbazing en verontwaardiging kennis genomen van de publicatie in het Algemeen Dagblad (verder: AD) van donderdag 11 februari jl., waarin gesteld wordt dat ons bestuurslid Jacob van der Blom en onze oud-voorzitter Yassin el Forkani zichzelf verrijkt zouden hebben ten nadele van islamitische centra in Nederland. In deze tendentieuze en onjuiste berichtgeving wordt de suggestie gewekt dat beide heren voorwerp van een justitieel onderzoek zijn in Koeweit. Een justitieel onderzoek dat zou toezien op de rechtmatige besteding van gelden die ter beschikking zijn gesteld voor de realisatie van islamitische centra in Amsterdam en Rotterdam.

SETN heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met financiers om islamitische centra in Nederland te realiseren. Centra die zonder deze steun nooit het levenslicht gezien zouden hebben. De realisatie hiervan is voor een groot gedeelte afhankelijk geweest van de inspanningen die de heren El Forkani en Van der Blom hebben geleverd, zowel in materiële als financiële zin. De besteding van middelen is altijd zorgvuldig en deugdelijk vastgelegd en deze uitgaven zijn altijd verantwoord. SETN heeft op geen enkel moment ten aanzien van beide heren de indruk bekomen dat de besteding van middelen onjuist of onzorgvuldig is geweest.

De autoriteiten van Koeweit hebben desgevraagd bevestigd dat er geen enkel (justitieel) onderzoek loopt naar besteding van middelen door SETN of door de heren El Forkani en Van der Blom. De basis van de berichtgeving in het AD is dat uit bronnen zou blijken dat er een justitieel onderzoek loopt in Koeweit. Dit wordt stellig ontkend door de autoriteiten van Koeweit. Het artikel is daarom alleen al onzorgvuldig. Laat duidelijk zijn dat SETN ieder onderzoek naar de besteding van middelen door verstrekkers van deze fondsen verwelkomt, wij hebben niets te verbergen.

In het bewuste artikel worden twee oud-bestuursleden van SETN opgevoerd als bron ter onderbouwing van de juistheid van het artikel. SETN verklaart dat de afgelopen jaren juist de heren Bouyafa en Ainashe onrechtmatig hebben gehandeld ten opzichte van SETN. Zij hebben onder valse voorwendselen de inschrijving van de Kamer van Koophandel gewijzigd door rechtmatige bestuursleden uit te schrijven en henzelf als bestuurders in te schrijven. Hierna hebben zij zichzelf verrijkt met middelen die toekomen aan SETN. Deze beide heren zijn wel onderwerp van onderzoek door SETN en tegen hen zullen dan ook verdere juridische stappen worden ondernomen.

Het AD had door het uitvoeren van een kort onderzoek naar de beweerde stellingen, contact met de Koeweitse autoriteiten en een onderzoek naar de achtergrond van beide oud bestuursleden Ainashe en Bouyafa, tot de conclusie kunnen komen dat er onvoldoende onderbouwing bestond voor deze onjuiste berichtgeving. Het is dan ook zeer kwalijk dat het AD er niet voor heeft gekozen met de vereiste zorgvuldigheid te handelen. SETN beraadt zich nog op stappen tegen het AD.

Hoogachtend,

Bestuursvoorzitter Europe Trust Nederland
Dr. Mutlaq Alqarawi (voormalig onder-staatsecretaris van religieuze zaken in Kuwait

Link:

artikel in het AD: Gesjoemel met islamitisch fonds voor moslimcentra


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 
 


Meer over europe trust nederland, kuweit, yassin el forkani.

Delen: