Expats lijken op ‘klassieke’ migranten

In opinie op 11-09-2012 | 16:22

Nederland moeilijk land om je thuis te voelen

Expats worden vaak als een apart type mensen gezien, maar ze lijken in veel opzichten op ‘klassieke’ migranten die tot de middenklasse behoren. Dat concludeert Marianne van Bochove in haar proefschrift Geographies of Belonging: The Transnational and Local Involvement of Economically Successful Migrants. Beide typen migranten integreren wel in praktische zin, maar vinden het toch moeilijk zich echt in Nederland thuis te voelen. Van Bochove promoveert donderdag 20 september 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Bochove onderzocht kennismigranten uit verschillende landen, onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en India. Ze vergeleek hun bindingen met die van migranten uit ‘klassieke’ groepen; Surinamers, Turken en Marokkanen met een middenklassenstatus.

In tegenstelling tot het beeld van de kosmopolitische expat die probleemloos de wereld rondreist, hebben kennismigranten vaak moeite om zich aan hun nieuwe leefomgeving aan te passen. Integreren lukt meestal wel in praktische zin (op het gebied van wonen, werken en het verenigingsleven), maar net als veel Surinaamse, Turkse en Marokkaanse migranten ervaren kennismigranten Nederland als een tamelijk gesloten gemeenschap en vinden ze het moeilijk om zich hier echt thuis te voelen.

Omgekeerd moet ook het beeld van de ‘klassieke’ migrant bijgesteld worden. Vaak wordt gedacht dat deze migranten zich in een spagaat bevinden tussen Nederland en het herkomstland. Maar in plaats van met Nederland, voelen veel Surinamers, Turken en Marokkanen zich vooral verbonden met de stad waarin zij wonen. Net als kennismigranten hebben zij bovendien ook bindingen die nationale grenzen overstijgen, bijvoorbeeld gebaseerd op een gedeelde religie, huidskleur of levensstijl.

Van Bochove concludeert dat een selectief migratiebeleid – gericht op het binnenhalen van kennismigranten en het buitensluiten van als kansarm beschouwde migranten – averechts kan werken, omdat veel kennismigranten een voorkeur hebben voor een open samenleving waar ruimte is voor diversiteit.

Deze tekst is afkomstig van de Erasmus Universiteit en is met toestemming van de auteur op Republiek Allochtonië geplaatst.

Meer informatie over de bijeenkomst: Marjolein Kooistra, Mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen,
tel: (010) 408 2135, e-mail: kooistra@fsw.eur.nl


Meer over Erasmus Universiteit, expats, Kennismigranten, Marianne van Bochove, migratie.

Delen: