Factsheet: Angolezen in Nederland

In opinie op 04-04-2012 | 09:47

Minister Leers was in Angola om oa te praten over verdere verwijdering van Angolese Nederlanders. Mooie gelegenheid om eens nader naar die groep in Nederland te kijken.

 

Bron: CBS

Niet erg gebruikelijke figuren. Het linker figuur laat de migratie van alle leeftijden zien. Vanaf 1998 sterk oplopende immigratie, met als hoogste aantal 3.500 immigranten in 2002, en vervolgens een vrijwel volledige instorting: gemiddeld 150 immigranten de laatste jaren. De emigratie laat een omgekeerde trend zien: vrijwel niet bestaand tot 2002. Maar vanaf 2002/2003 een sterk stijgende lijn tot 2006. De emigratie bleef ook in de jaren daarna hoger dan de immigratie.

Bovenstaande cijfers zijn van het CBS en betreffen mensen die staan ingeschreven bij het GBA (bevolkingsregister). Het zou dus kunnen dat er mensen naar ons land komen, asiel aanvragen en vervolgens in de illegaliteit terecht komen (en dus niet ingeschreven worden in het GBA). Dat is echter niet het geval. Volgens deze tabel van het CBS stelt het aantal asielaanvragen van Angolezen vrijwel niets meer voor. Zie ook figuur 6.

Figuur 2 laat zien de migratie tot 20 jaar. We zien dat de immigratie van jongeren (vrijwel allemaal minderjarig) het grootste deel de immigratie uitmaakt. Dat is een ongewoon patroon. Meestal vormen minderjarigen een veel kleiner deel. Dat kunnen we zien als we naar het percentage asielaanvragen kijken naar leeftijd van een aantal landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen:

Bron:CBS

Minderjarigen maken bij Angolezen bijna 60% van de migratie uit. Nu zijn niet alle minderjarigen AMA’s -Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers- er kunnen er ook zijn die met hun ouders meereizen, maar dit zijn er wel veel.

Volgens Van Wijk (VU, 2008), in zijn proefschrift Luanda-Holanda; irregular (asylum)migration from Angola to the Netherlands, was er sprake van dumping van kinderen in Europa, met als reden betere scholing en het ontlopen van de dienstplicht.

In Angola heb je zeer rijken, die kunnen hun kinderen naar dure westerse scholen sturen. Het overgrote deel van de bevolking is straatarm en was natuurlijk het grootste slachtoffer van de burgeroorlog die woedde tot 2002. Dan is er ook een middenklasse die wel wat geld heeft maar niet een buitenlandse verblijf kunnen veroorloven. Zij stuurde hun kinderen naar Portugal –de voormalige kolonisator- en vanuit daar kwam een flink deel naar Nederland, aldus Van Wijk.

Zoals we boven al hebben kunnen zien is het migratiesaldo flink negatief en het is ook daarom interessant om te kijken hoeveel Angolese allochtonen er nu zijn in ons land:Bron:CBS

Er zijn nu nog 8.850 Angolese allochtonen in ons land en dat zijn er 28% minder dan op 1 januari 2004. De eerste generatie is met meer dan 40% gedaald. 60% van de eerste generatie is man.

De leeftijdsopbouw is ook interessant:

Bron: CBS

De gemiddelde leeftijd is 23 jaar jong. De 1ste generatie is 31 jaar en de tweede 8 jaar. Ter vergelijking: de autochtone bevolking is gemiddeld 41 jaar oud.

Tot slot het aantal AMA’s in de EU:Bron: Eurostat

Het aantal AMA’s dat een asielaanvraag indient in de EU bedraagt de laatste jaren 10-12 duizend. Nederland krijgt er 700-1000. Het voorbeeldland van onze regering Denemarken heeft in verhouding -Nederland heeft bijna 3,5 zoveel inwoners- veel meer AMA’s. Vanuit Angola komen er nauwelijks nog kinderen. Dat wijst erop dat de Portugese regering het visumbeleid heeft aangescherpt. Nederland kreeg afgerond ieder jaar 5 aanvragen te verwerken.

Conclusie: het aantal Angolese allochtonen dat maar nog maar kort in ons land verblijft is zeer gering. Het overgrote deel is als kind hierheen gekomen en is hier al vele jaren.

Ik begrijp dan ook niet zo goed wat Leers nu ging doen in Angola, tenzij in opdracht van Shell onze oliebelangen veiligstellen. Het kinderopvanghuis openhouden lijkt mij verspilling van geld. De cijfers laten ook zien dat als Leers echt zijn plannen gaat doorzetten ons nog het een en ander nog te wachten staan.

De belangrijkste vraag is echter: is het nodig?. Voor Leers geldt dat hij bang is dat als hij de groep laat blijven dat dat dan een aanzuigende werking heeft. Op zich een legitiem argument. Probleem is echter dat er zo ontzettend veel onzin wordt geroepen over de immigratie –niet in de laatste plaats door Leers zelf- dat je je kan afvragen of het argument wel hout snijdt. Lag het niet meer aan de speciale relatie tussen Angola en Portugal en een grote populariteit van Nederland in Angola waardoor er een groot aantal AMA’s naar ons land zijn gekomen? Ik zou graag wel eens een vergelijking willen zien met de regelgeving in andere landen en de effecten daar voordat we –voor de zoveelste keer- weer immigratiespoken gaan najagen.

 

Flip van Dyke is een man van feiten en hij komt uit Amsterdam. Hij heeft een eigen weblog Landgenoten of buitenlui dat verplicht leesvoer is voor ieder die in feiten is geinteresseerd. Dit artikel verscheen eerder op zijn eigen blog. In overleg met Flip van Dyke is het ook op Republiek Allochtonië geplaatst.


Nog meer van feiten van Flip van Dyke op dit blog vind je hier

Meer artikelen over immigratie hier

Lees ook:

 


Meer over Angolezen, Asielzoekers, migratie.

Delen: