Fittie van jihadisten over fitna

In opinie door Habib el Kaddouri op 23-04-2014 | 20:48

Dat wij nu moeten beven van angst vanwege de teruggekeerde Syriëgangers, lijkt mij ietwat overdreven. Toch mogen we de effecten die zo'n ervaring heeft op de betrokkenen niet bagatelliseren. De ruzies binnen de strijdende groeperingen geven bovendien extra redenen tot zorg over deze jongeren. Dat stelt Habib el Kaddouri.

Het conflict onder de jihadisten in Syrië heeft namelijk een nieuw hoofdstuk bereikt. Op 18 april 2014 verscheen een audioboodschap van ISIS-woordvoerder Abu Muhammed Al-Adnani waarin de bekoelde relatie tussen de twee groeperingen ISIS (Islamitische Staat Irak en de Levant) en Al Nusra, die beide strijden tegen de zittende macht, wordt benadrukt. Maar daar blijft het niet bij. 

Intern in conflict
De Europese jihadisten die zich ook onder deze strijdende Syrische paraplu's scharen, verkeren eveneens intern in conflict. Zij trachten een front te vormen naar de buitenwereld toe, maar slagen daar steeds minder goed in. Op 19 april 2014 publiceerde Aboe Oesamah een verklaring waarin hij reageert op een bericht over de interne ruzies. 'Wij willen de Nederlandse, Franse en Belgische broeders van verschillende strijdende groepen verklaren dat de onderlinge problemen inshallah snel zullen worden opgelost.'

Ook op de Facebookpagina van de Syriëgangers wordt de ideologische strijd voortgezet die in Syrië door Al Nusra en ISIS fysiek wordt uitgevochten. Terwijl op Facebook het bekvechten gaande is, hebben een aantal prominente verdedigers van de strijd in Syrië, waaronder Abou Moussa en hun jihadistische platforms als De Ware Religie en het Youtube kanaal Jihad Media, zich expliciet uitgesproken over hun loyaliteit aan ISIS.

De strijd tussen de twee groeperingen Al Nusra en het voormalige Islamitische Staat in Irak (ISI) - die samen oorspronkelijk Islamitische Staat Irak en de Levant (ISIS) moesten vormen - is terug te voeren op de claim van de vertegenwoordiger van de 'ware jihad', en versterkt door politieke en economische aspiraties.

De enige vertegenwoordiger van Al Qaida
Terwijl Al Nusra eerder dan ISIS onder de vlag van Al Qaida opereerde, is ISIS (eenzijdig) opgezet om de enige vertegenwoordiger van Al Qaida in Syrië te worden. ISIS wilde Al Nusra op laten gaan in haar organisatie, maar Al Nusra weigerde. Daar had ISIS geen boodschap aan, zij vestigde zich zonder toestemming onder de vlag van Al Qaida en kondigde de ontbinding van Al Nusra aan. De leider van Al Qaida Ayman Al Zawahiri keurde dit af en eiste de ontbinding van ISIS.

Met het dichtdraaien van de geldkraan door ISI(S), die Al Nusra financieel ondersteunde, zijn de twee nog meer op gespannen voet komen te staan. De financiële schade was compleet toen ISIS de controle van olie-installaties in het oosten van Syrië van Al Nusra overnam. ISIS fungeert nu als een transnationale militaire macht van Faludja in Irak (de poort van Bagdad) tot Aleppo en in de grensstreek tot Bukamal in Syrië. ISIS bestaat voor een substantieel deel uit buitenlandse strijders en hun invloed is op Europese bodem zichtbaar. 

De twee groeperingen hebben ondanks deze gebeurtenissen altijd beweerd dat zij ideologisch op een lijn zitten. Beide hebben het oprichten van een kalifaat als doel. Maar ISIS gaat een stapje verder en wil een islamitische staat met Sharia-rechtbanken. Al Nusra heeft daarentegen het ten val brengen van het Syrische regime als hoofddoel.

Onderlinge strijd ook aan het oorlogsfront
Dat zij ook op ideologisch vlak verschillen blijkt uit de audioboodschap van de ISIS-woordvoerder. De onderlinge strijd heeft zich hiernaast ook verplaatst naar het oorlogsfront. Regelmatig komen de strijders van Al Nusra en ISIS met elkaar in gevecht. Daarbij zijn onlangs tientallen doden gevallen.

Met deze ontwikkeling in gedachten, is het naïef om te veronderstellen dat de strijders die in Syrië hebben gevochten elkaar hier niet in de haren zullen vliegen als het conflict verder escaleert. De twisten op internetfora zijn een voorbode voor de import van het onderlinge jihadistische conflict van Syrië naar Europa.

Habib el Kaddouri is coördinator van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Eerder verscheen van hem het artikel Nederlandse jihadisten in het offensief op dit blog.

 

Meer over radicalisering op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebookRepubliek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 

 


Meer over habib el kaddouri, radicalisering, syrie.

Delen: