Functies van Forum worden overgenomen door Verwey-Jonker en Movisie

In opinie op 30-10-2014 | 17:58

Zoals eerder al aangekondigd zullen het Verwey-Jonker Instituut en Movisie vanaf 1 januari 2015 de taken over van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, over. Daarnaast komt er op het ministerie van SZW een expertisecentrum dat zich richt op kennis, signalering en aanpak van bijvoorbeeld extremisme en gemeenschappen die zich isoleren.
Ook het in het actieprogramma jihadisme aangekondigde ‘expertisecentrum radicalisering en maatschappelijke spanningen’ is onderdeel van dit centrum.

Dat heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag bekend gemaakt.

Het ministerie zalt de komende drie jaar 12 miljoen euro uittrekken voor onderzoek en advies op het gebied van onder meer arbeidsmigratie, discriminatie en religieuze intolerantie.

In zijn brief laat Asscher weten dat Forum-medewerkers bij gelijke geschiktheid de voorkeur krijgen wanneer zij solliciteren op de tien tot vijftien nieuwe functies die bij het Verwey-Jonker Instituut en Movisie vrij komen. Ook kunnen zij solliciteren op de functies bij het op te richten expertisecentrum. 

In de loop van 2015 beslist Asscher of het werk van het expertisecentrum op Sociale Zaken door een externe partij wordt overgenomen, of dat het centrum bij het ministerie blijft.

Bron: ministerie van Sociale Zaken


Zie ook:

Einde voor Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen


 

 

 


Meer over forum, movisie, verwey jonker instittuut.

Delen: