Gebrek aan visie van lokale bestuurders is hindernis bij aanpak van radicalisering

In opinie op 07-09-2016 | 15:57

Het ontbreken van een duidelijke en goed uitgedragen visie van het lokale bestuur op zowel de inclusie van risicojongeren als op het tegengaan van radicalisering is een hindernis bij de aanpak van radicalisering. Zo’n visie zou kunnen helpen bij het tot stand brengen van samenwerking op alle niveaus.

Ook wordt er door lokale bestuurders bij de aanpak van radicalisering te weinig gebruik gemaakt van dit informele circuit van zelforganisaties en initiatieven van bevolkingsgroepen. Bestuurders worden vaak gehinderd door vooroordelen.

Dat blijkt uit een Quickscan die het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie begin 2016 hebben uitgevoerd en onangs hebben gepubliceerd.

Onderzoekers van deze instellingen vroegen professionals en vertegenwoordigers van migrantenorganisaties in 11 gemeenten wat er in de lokale praktijk gedaan wordt om radicalisering richting jihadisme te voorkomen en aan te pakken.

Veel professionals vinden dat zij te weinig weten van radicalisering om er effectief mee om te kunnen gaan. Ze missen naar eigen zeggen feitelijke kennis (kennis van de islam, en van de achtergrond van diverse groepen in de samenleving), praktische kennis (wat moet je doen om radicalisering te voorkomen en aan te pakken?) en achtergrondkennis (waar komt radicalisering vandaan?).

Tegelijkertijd bestaan er nog geen erkende interventies die specifiek gericht zijn op (het voorkomen en aanpakken van) radicalisering. De onderzoekers schrijven: "In de praktijk zien we veel verschillende aanpakken, methodieken en interventies. Zoals er niet één enkele weg richting radicalisering is, zo is er ook niet één aanpak die in alle gevallen werkt." (zie ook Het blijft gissen wat de beste aanpak van radicalisering is).

Lees de factsheet hier en het gehele onderzoeksrapport hier.

Uit een eerdere Quickscan dit jaar die Habib en El Kaddouri en Ewoud Butter uitvoerden voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), bleek dat er de aatste jaren forse toename is van initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering. Dat gebeurt in georganiseerd verband, door moskeeën en andere organisaties, maar ook talloze individuen starten activiteiten en projecten. In de meeste gevallen gebeurt dit op eigen initiatief en zonder vorm van overheidssubsidie. Lees meer hier.

Veel meer artikelen over radicalisering op Republiek Allochtonië hier.


 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over movisie, nji, quickscan, radicalisering.

Delen: