Geen controle op islamitisch schoolinternaat Ekmel

In opinie door Saadet Metin op 06-04-2012 | 17:10

Tekst: Saadet Metin en Elise Steilberg

In het Parool stond afgelopen week een uitgesproken onkritisch stuk over een Turks internaat in Amsterdam: 'In Ekmel is het toverwoord structuur'. Tachtig jongens, nadrukkelijk géén probleemjongeren, worden door de inzet van vrijwillige begeleiders van eveneens Turkse achtergrond aan een hoger diploma geholpen. Saadet Metin en Elise Steilberg plaatsen kritische kanttekeningen bij het Turks islamitische Ekmel.

Voor een bedrag van 150 euro per maand krijgen de leerlingen vijf dagen per week 'ontbijt, twee warme maaltijden per dag, een slaapplek in een stapelbed (in één van de drie slaapzalen met meer dan 25 man), studiebegeleiding - maar vooral structuur'. Die structuur houdt in dat zij uit school direct naar het internaat komen, 'Dat controleren wij, daar hebben ze een half uur voor.' 'Na school is het tot kwart over vijf speeltijd. Dan volgt een vrij studieuur, gezamenlijk eten en voor het slapengaan nog een studieblok van anderhalf uur met begeleiding.' Om negen uur is het bedtijd. s'Nachts wordt toezicht gehouden door twee vrijwilligers uit een groep van 'zo'n 120 mannen die één keer in de twee maanden een nachtdienst draaien.'

De studiebegeleiders vervangen in het contact met de school ook de ouders. Iedereen lijkt dolenthousiast. Er zijn wachtlijsten, en daarom zou de stichting naarstig op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden, maar dat viel nog niet mee. 'Hier betalen we een lage huur. De jaarlijkse subsidie voor activiteiten is ongeveer vijfduizend euro, verder moeten we de kosten zelf opbrengen.' Nergens werd door de krant verder doorgevraagd, heeft Stichting Ekmel Het Parool zelf benaderd met het idee voor een reportage?

Ekmel heeft plannen voor een 'islamitisch studiecentrum'
Het artikel vermeldt niet dat dit een islamitische Stichting is, daar loopt Ekmel zelf ook liever niet mee te koop. De stichting staat in subsidieoverzichten van de gemeente Amsterdam anders wel als 'religieuze instelling' te boek, en in Turkse kringen is bekend dat Ekmel is opgericht door Süleymanci, een conservatieve Turkse islam-stroming die veel waarde hecht aan Koranstudie. Van een Süleymanci-internaat in Zaandam waarmee Ekmel samenwerkt, weten wij dat daar per dag minimaal een uur koranstudie verplicht is.

Bij de krant lijkt ook niemand bekend met de recent gepubliceerde uitbreidingsplannen van Ekmel. Leden hebben ook de Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam West, kort SICAW, in het leven geroepen. SICAW en Ekmel maakten onlangs bekend een groot bedrijfspand bij station Sloterdijk te willen aankopen, voor een tweede 'educatiecentrum met logiesfunctie.'

Het meer dan 1800 m2 grote pand staat te koop voor drie miljoen euro, dat bedrag kunnen de de stichtingen blijkbaar betalen. Wel is voor de logiesfunctie een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Stadsdeel Nieuw-West liet al weten in principe bereid te zijn tot medewerking en organiseerde eind maart zelfs een informatiebijeenkomst. 'Het is de bedoeling dat het een islamitisch centrum met onder andere een gebedsruimte, educatiecentrum en logiesfunctie wordt. Stichting Ekmel gaat in het gebouw middelbare scholieren begeleiden. Een deel van de leerlingen zal tijdelijk in het centrum komen te wonen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen', zo de uitnodiging, op briefpaper van het stadsdeel. 'Tijdens de bijeenkomst?. kunt u vragen stellen aan SICAW, Stichting Ekmel en medewerkers van het stadsdeel.'

Een schoolinternaat - geen regelgeving, geen toezicht
'Internaatachtige voorzieningen voor met name allochtone jongeren', doorgaans schoolinternaten genoemd, zijn niet te verwarren met officiële internaten voor schipperskinderen of probleemjongeren waarvoor bindende regelgeving bestaat. Een schoolinternaat valt noch onder de onderwijsinspectie, noch onder andere regelgeving. Alleen op de brandveiligheid wordt door de gemeenten toegezien. Waar in Nederland elke creche een pedagogisch beleidsplan moet voorleggen, elke overblijfhulp over een verklaring van onbesproken gedrag moet beschikken, en elke onderwijsinstelling een klachtenregeling en vertrouwenspersoon moet hebben, wordt een schoolinternaat beschouwd als privé-aangelegenheid. Aan de professionaliteit van medewerkers, het lesprogramma of de woonomstandigheden wordt geen enkele eis gesteld.

Opgeruimd staat netjes - wel zo makkelijk?
Hulpverleners in Nederland zijn huiverig om kinderen uit huis te plaatsen, het recht op een gezinsleven en een band met de ouders worden heel belangrijk gevonden. Maar wanneer grote groepen lager opgeleide 'allochtone' islamitische ouders hun pubers bijna gratis uitbesteden aan pedagogisch niet geschoolde vrijwilligers in ondoorzichtige religieuze centra, wordt daar blijkbaar niet naar omgekeken.
Voor de scholen is het makkelijk, de kinderen kunnen niet spijbelen, maken hun huiswerk, en veroorzaken geen overlast op straat. De ouders zijn voor een schijntje verlost van hun pubers en mogelijk moeizaam contact met school. En zo krijgt een conservatief-islamitische instelling de vrije hand om een nieuwe generatie volgelingen te scholen. Voor iedereen, lokale en landelijke bestuurders inbegrepen, lijkt het een prima oplossing zolang niet verder wordt gekeken dan het gepresenteerde plaatje.

Verborgen relgiositeit al lang bekend, aantallen niet
In een onderzoek dat de tweede kamer tien jaar geleden liet doen zijn de risico's van schoolinternaten duidelijk genoemd. In het rapport uit 2004 is al sprake van de mono-etniciteit die juist niet bijdraagt aan integratie, spreekt men van niet te controleren particuliere instellingen, en acht men het mogelijk dat achter enkele internaten religieuze organisaties met politieke ambities schuil gaan. Ook de Turkse Fethullah Gülen beweging wordt hier genoemd, 'die in tientallen landen honderden onderwijsinstellingen opgezet zou hebben'.

De onderzoekers zelf beschreven dat respondenten ontwijkend reageerden op vragen over Turkse organisaties en religie. Men besloot toen niet om in te grijpen of strak toezicht te houden. Men besloot alleen de subsidie niet voort te zetten, daarmee zijn handen ervan af te trekken, en dat was het.
Om hoeveel instellingen en kinderen het nu gaat is niet bekend, het wordt simpelweg niet geregistreerd. Sommige internaten zijn gevestigd in moskeegebouwen en duiken alleen op in brandweermeldingen, de Gülenbeweging heeft er een aantal maar ontkent dit officieel. Ook de financiële kant is onduidelijk. Er gaan blijkbaar enorme bedragen om in deze instellingen. Waar komt dat geld vandaan, wat zijn de belangen van de geldschieters, en waarom zijn het anbi-instellingen en periodieke giften dus fiscaal aftrekbaar?

Pijnlijke ervaringen met tekortschietend toezicht
Wij zien duidelijke paralellen met de beklemmende sfeer van disciplinering en groepsdruk in katholieke internaten in de jaren vijftig. Ook daar geloofden ouders dat de paters hun kinderen hogerop zouden helpen, en werd hun autoriteit en geschiktheid nooit achtervraagd. Vaak pas jaren later blijkt hoeveel individueel leed zo'n opvoeding kan veroorzaken.

De zedenschandalen in de katholieke kerk en recent in Amsterdam hebben aangetoond dat professionaliteit, duidelijke regelgeving en een streng toezicht absoluut noodzakelijk zijn om instellingen voor kinderen verantwoord te laten functioneren. Intransparantie kan nergens getolereerd worden. Hoe kan het dat anno 2012 in een westeuropees land de opvoeding van hele groepen 'allochtone' pubers aan mensen zonder enige pedagogische scholing wordt overgelaten? Hoe kan het dat openbare scholen samenwerken met organisaties die hun huiswerkhulp koppelen aan een verblijf in een streng religieus internaat?

Vrijheid van geloof houdt in dat je zelf mag kiezen
Keer op keer wordt er geargumenteerd met de tradities 'uit het land van herkomst' en een veronderstelde 'eigen cultuur'. Laat dat eindelijk eens afgelopen zijn, en laat voor iedereen dezelfde regels gelden. Laat de overheid alle jongeren even goed beschermen tegen indoctrinatie en misbruik. Vrijheid van geloofsovertuiging houdt ook in dat je zelf een keuze mag maken, bied en garandeer die mogelijkheid. Jongeren hebben het recht om zich aan hun eigen milieu te ontworstelen, niet alleen waar het hun opleidingsniveau betreft.

Saadet Metin en Elise Steilberg. Een ingekorte versie van dit artikel verscheen eerder in Het Parool.

Link:

Het Paroolartikel  op de site van Ekmel

Reactie van Ekmel op dit stuk, hier

Meer over internaten op dit blog hier

 


Meer over amsterdam nieuw west, ekmel, elise steilberg, internaat, internaten, islamitisch onderwijs, onderwijs, saadet metin, segregatie, stichting islamitisch centrum, studiecentrum.

Delen:

Reacties


Faty - 20/11/2019 13:04

Ik verbleef hier toen in op de brugklas zat. Ben nu 27 toen n jaar of 12-13. Ik werd regelmatig mishandeld door imams en oudere leerlingen. Heb een blijvende trauma overgehouden aan mijn tijd toen. Als je van je kind houdt stuur hem of haar niet naar ditsoort plekken. Mvg.

Hagenberg - 07/04/2014 22:06

ekmel een prachtige internaat ik als docent van het meridiaancollege vind het erg goed wat ze daar doen.

Elise Steilberg - 13/11/2012 00:31

Bij deze wil ik gezien de actuele discussie graag ook attenderen op de uitvoerige reactie van Ekmel op dit stuk, te lezen op de website
www.raadsinformatienieuwwest.nl : /Vergaderingen/Raadscommissie-A/2012/6-juni/19:30 ...... lotermeerlaan-152.pdf

Meshie/Shoeglek - 12/11/2012 08:25

Dit stuk is zeer subjectief geschreven. Niet of feiten gebasseerd puur om de onwetende bang te maken. Maar ja we (allochtone moslims) zijn het gewend we weten van wie het komt :)

Nab - 15/10/2012 04:56

Neem de jongeren, oftewel de 'pubers' genoemd door deze auteurs, apart en vraag hen wat zij ervan vinden.

Ik ben er ook zo een. Vraag het maar aan mij bijvoorbeeld.
Ik zou dus NEVER NOOIT mijn HAVO diploma kunnen halen als ik thuis was gebleven. Slagingspercentage ligt elk jaar weer boven de 95%. En de begeleiders, waarvan men wil dat ze gecontroleerd worden, doen niets meer en niets minder dan het werk wat ouders zouden moeten doen. Kom dan met een beter argument. Zij vertellen de ' pubers ' wanneer het huiswerktijd is en wanneer het slaaptijd is etc. etc. Ook leggen zij vragen uit die de 'pubers' in eerste instantie niet begrijpen. Heeft men daar tegenwoordig ook een diploma voor nodig ? :)
De overheid verspilt een onnodig aantal miljoenen om de 'pubers' te controleren en hen te weerhouden van de straat. De overheid steekt, apart van bovengenoemde miljoenen, nog meer miljoenen in jongeren die op een gegeven moment zonder diploma en zonder werk zitten. Ik vind dat die miljoenen beter besteed kunnen worden.
Stichting Ekmel doet precies wat de overheid wil. Ik ben daar, vrijwillig, aan begonnen en ik ben er tot op de dag van vandaag ZEER TEVREDEN MEE !!
Dankzij hen voel ik me ' bijhoren ' in de samenleving. Ik volg een HBO opleiding en ik hoop dat ik zelf ook wat kan betekenen voor de samenleving. Is dat zo erg dat jullie kritiek uiten op deze prachtige organisatie? Of zouden jullie liever willen zien dat ik, net als vele anderen, na een aantal jaren mijn opleiding zou staken en op straat zou belanden?
Het feit dat men daar ook VRIJWILLIG religieuze diensten aanbiedt maakt hen niet verdacht van het opvoeden van extremisten of dergelijke. Integendeel zelfs !
Ik heb daar geleerd hoe de Islam echt werkt en dat geweld in geen enkel opzicht toegestaan is in de Islam. :)
Voeg hier ook nog eens aan toe dat het volledig vrijwillig is en de ' pubers' daar niet aan mee hoeven te doen ! Hoe dan ook vind ik dit artikel zeer zwak onderbouwd en ik zie het als een soort aanval op dergelijke stichtingen. Als de Overheid eens door had wat voor POSITIEVE invloeden dergelijke stichtingen zouden hebben voor de samenleving, hadden ze waarschijnlijk het pand als gift gegeven aan Stichting Ekmel. Dat zou IK wel doen als ik de minister van het onderwijs zou zijn :)


vosje - 29/05/2012 21:16

Een JONGENS internaat? Zijn we de ellende van de katholieke JONGENS internaten nu al vergeten? Waarom alleen jongens? Tellen meisjes nog steeds niet mee? Iedere middelbare scholier gaat naar school en weer naar huis, waarom moet hier worden geslapen?

Jan Engel - 24/04/2012 21:42

Als stadsdeelraadslid van Nieuw West heb ik alsenige van de raad bezwaar gemaakt tegen de vestiging van een conservatief religieus jongensinternaat. Jullie artikel bevestigde mijn standpunt nog eens extra. Inmiddels ligt er een raadsadres van de bewoners en komt het wo. 25 april aan de orde in de raadsvergadering
Uiteraad heb ik weer vragen gesteld aan de portefeuillehouder die het helaas alleen ziet als een bestemmingswijziging.
Mijn standpunt blijft dat je hier als overheid niet aan moet meewerken.

mvg
Jan Engel Tulpen voor Amsterdam
www.janengel.nl

Bekir - 14/04/2012 00:39

Ik weet dat de FETHULLAH GULEN sekete waar ik woon is heel groot. Werft veel kinderen en ondernemers voor de internaten en verkopen van zaman krant, lidmaatschaps kaarten voor cosmicus en hogiaf.
CDA is ook heel blij met ze en zij met CDA.
Daar door de internaten in Rotterdam aardig vol.

Hans Verwaala - 08/04/2012 10:49

Ik vind het lezen van dit stuk waste of time. Hebben Saadet Metin en Elise Steilberg niets te doen en behoefte om de publiciteit op te zoeken? Ik geloof er namelijk niet in dat jongeren, die op de middelbare school zitten, gedwongen worden naar dergelijke internaten. Is hier onderzoek naar gedaan? Hoe komt men tot dergelijke conclusies? Is het wel op feiten gebaseerd? Een flut stuk...

Faatje - 06/04/2012 18:04

Kritisch stuk en daar is niks mis mee. Dat het om een islamitisch centrum dat vind ik niet relevant. Het mag gewoon, vanwege de vrijheid van godsdienst. Wat ik wel relevant vind is het pedagogisch klimaat. Uiteraard moet er ook op dergelijke instellingen controle zijn en moeten de vrijwilligers opgeleid en gecontroleerd worden. Ik kan me niet voorstellen dat Ekmal daartegen is. Verder ben ik erg benieuwd naar de resultaten van Ekmel. Hoe scoren hun leerlingen in vergelijking met leerlingen die niet op een internaat zitten?
Verder moeten we niet teveel zeuren. Het is toch prachtig wanneer burgers zelf initiatieven nemen om de resultaten van hun kinderen te verbeteren?